ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ยืนยันบรรจุนักวิชาการสาธารณสุขทุกคนที่สอบผ่านทั้งหมด 820 คน ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งบรรจุข้าราชการในสาขาขาดแคลนรอบ 3 เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน 

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายกสมาคมหมออนามัย ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย นำตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขเข้าพบหารือแนวทางการบรรจุข้าราชการรอบ 3 โดยตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขมีความกังวลใจว่า จะกระทบการบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข ที่อยู่ระหว่างการรอสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในการดำเนินการบริหารด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 3 แสนคน มีสหวิชาชีพร่วมกันทำงานบริการประชาชนจึงต้องมีความสมดุลกันในทุกวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมองเฉพาะวิชาชีพไม่ได้ ทั้งนี้ จากการที่มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 3 ปี ปีละ 7,547 ตำแหน่ง ปี 2559 นี้เป็นปีที่ 3 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติตำแหน่งนักวิชาการทั้งหมด และมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง โดยใช้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เป็นต้น

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ยืนยันจะบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่สอบผ่านทั้งหมด โดยข้อมูลจากกลุ่มบริหารบุคคลรายงานมีนักวิชาการสาธารณสุขสอบผ่านภาค ก.และภาค ข. จำนวน 820 คน เป็นลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีผู้สอบผ่าน 235 คน

อย่างไรก็ตามขอให้ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุข หมออนามัย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปดำเนินการ คือ 

1.วางแผนกำลังคน เงินบำรุง สำรวจจำนวนผู้ทำงานใน รพ.สต.ทุกวิชาชีพ ที่เพียงพอต่อการบริการประชาชน ซึ่งขณะนี้ส่วนกลางกำลังดำเนินการวางแผนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข   

2.ช่วยคิดยุทธศาสตร์ การบริการเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP excellent)

3.การแก้ปัญหาหมออนามัยหน้าจอ  

4.ขอให้จัดตั้งทีม SRRT ที่เข้มแข็งในระดับอำเภอๆ ละ 1 ทีม เพื่อควบคุมป้องกันโรคตาม พ.ร.บ.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อฉบับใหม่ 

และ 5.จัดทำแผนการดำเนินงานของ รพ.สต.ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมออนามัยนัดรวมพลังหลัง อ.ก.พ.สธ.หั่นตำแหน่งบรรจุ ขรก.ให้วิชาชีพอื่น

ชมรม ผอ.รพ.สต.จี้ขอคำตอบปรับตำแหน่งหมออนามัยให้วิชาชีพอื่น 26 ส.ค.นี้

สธ.ยันไม่ได้ตัดตำแหน่ง นวก.สธ.ให้วิชาชีพอื่น ซ้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 205 เป็น 410 ตำแหน่ง

เครือข่ายหมออนามัยพอใจ หลังปลัด สธ.ยืนยันไม่มีตัดอัตราบรรจุ นกว.สธ.