ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ออกโรงแจง 3 พันรายชื่อผู้มีสิทธิตกหล่น ชี้เป็นรายชื่อสมาชิกที่สมัครหลัง 15 มิ.ย. 59  ระบุสมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียง 17,302 คนเท่านั้น ยืนยันความโปร่งใสกระบวนการจัดเลือกตั้ง เตรียมเปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้งเป็น กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน 12-23 ก.ย.นี้   

นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตรายชื่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าอาจมีการตกหล่นไป 3,000 คนว่า เรื่องนี้ไม่เป็นข้อเท็จจริง เป็นสิ่งที่มีการอนุมานไปเอง เนื่องจากตามหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน จะต้องสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 หรือกรณีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งจากสมาชิกที่มีการสมัครภายในระยะเวลาดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 17,302 คนเท่านั้น โดยผู้สมัครหลังจากนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน เนื่องจากทางคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งต้องสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งได้ และขณะนี้รายชื่อผู้มีสิทธิทั้งหมดดังกล่าวได้ถูกส่งไปยัง กกต.เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนตัวเลขสมาชิกสภาวิชาชีพฯ จำนวน 20,000 คน ที่มีการหักลบและระบุว่าตกหล่น 3,000 คนนั้น เป็นตัวเลขสมาชิกที่สมัครหลังวันดังกล่าว และถูกนำมาอ้างถึง

ส่วนที่มีการระบุว่า ไม่มีการใส่เลขที่สมาชิก และไม่มีการแจ้งที่อยู่นั้น นายปิ่น กล่าวว่า ยืนยันว่าเรามีการแจ้งเลขสมาชิกพร้อมที่อยู่ชัดเจนเพื่อให้สมาชิกรับทราบ โดยยืนยันว่าขั้นตอนการเลือกตั้งดำเนินการด้วยความโปร่งใส่ ในส่วนของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้ง ซึ่งมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เป็นประธาน

สำหรับขณะนี้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนได้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 12-23 กันยายน 2559 นี้ จะมีการเปิดรับสมัครผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยการสมัครนั้นเปิดกว้างไม่ได้ปิดกั้น ซึ่งหากใครเป็นสมาชิกและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 10 (2) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ก็สามารถร่วมสมัครรับเลือกตั้งได้ เพื่อให้ได้กรรมการจำนวน 12 คนเข้าไปทำหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งหลังจากได้รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งและผ่านการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย จะมีการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งในวันที่ 29 กันยายน 2559

นายปิ่น กล่าวต่อว่า จากนั้นจะมีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยจะมีการระบุเลขที่และชื่อผู้สมัครเพื่อส่งไปยังสมาชิกเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดส่งทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่แจ้งเท่านั้นและให้มีการลงทะเบียนตอบรับ กรณีไม่มีผู้รับบัตรเลือกตั้งก็จะถูกตีกลับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ทั้งนี้การส่งคืนบัตรลงคะแนนสามารถทำได้ 2 ทาง คือจัดส่งด้วยตนเองที่สำนักคณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เช่นเดียวกับการส่งกลับทางไปรษณีย์ และจะมีการเปิดนับลงคะแนนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามวิธีการและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีคณะอนุกรรมการอำนายการเลือกตั้งฯ กำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ถึงความโปร่งใสได้

“การสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนสามารถสมัครได้โดยไม่มีเวลาจำกัด เพียงแต่ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบเวลาการรับสมัครเพื่อให้สามารถสรุปยอดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตย่อมทำได้ แต่ทางเราก็มีข้อมูลและเหตุผลที่สามารถชี้แจงตามข้อเท็จจริงได้ เพราะเราดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนแน่นอน” นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กล่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โวยยอดสมาชิกสภาสาธารณสุขชุมชนตกหล่น 3 พัน ด้านสภาฯ ยันไม่มีค้างท่อ ย้ำโปร่งใส

ผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน ทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึง รมว.สธ.

เรียกร้อง ยุติให้ข้อมูลไม่จริง ชื่อสมาชิกสภาการสาธารณสุขตกหล่นมีส่วนน้อย แก้ไขแล้ว

สคสท.ยันข้อมูลจริง จี้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อภาพลักษณ์สภาการสาธารณสุขฯ