Taxonomy term
 • Thursday, August 30, 2018
  13:36
  เครือข่ายผู้หญิงฯ ค้านมติบอร์ดวัคซีนขยายช่วงอายุเยาวชนไทยหญิงให้อยู่ระหว่าง 12-18 ปี ที่จะเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) จากเดิมเฉพาะเด็กหญิงชั้น ป.5 และหนุนให้ผู้ปกครองร่วมจ่าย ชี้มติดังกล่าวสร้างปัญหา เหตุงานวิจัยยืนยันแล้วว่าวัคซีนจะได้ผลในกลุ่มที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ การขยายถึง 18 ปี คัดกรองยาก ระบุวัคซีนของเดิมก็ยังได้ไม่ครบ ยังเพิ่มภาระให้ประชาชนร่วมจ่ายอีก
  2018-08-30, 13:36
 • Friday, July 20, 2018
  13:01
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้ การขยายอายุบริการให้วัคซีนเอชพีวีในเยาวชนหญิงไทยอายุระหว่าง 12-18 ปี มีประโยชน์ ช่วยลดภาระมะเร็งปากมดลูกได้เร็วขึ้น 8 ปี ป้องกันป่วยเพิ่มได้กว่า 22,000 ราย จากเดิมให้เฉพาะนักเรียนหญิง ป.5
  2018-07-20, 13:01
 • Monday, June 25, 2018
  14:13
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ หนุน ม.มหิดล และ อภ. พัฒนา “วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี” สู่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจากเชื้อต้นตอที่พบในประเทศช่วยลดปัญหาขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
  2018-06-25, 14:13
 • Saturday, April 28, 2018
  09:25
  สถาบันวัคซีนเผยแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนผ่านฉลุย ถือเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอาเซียน ที่นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน คือ “ประชาคมอาเซียนสุขภาพดีด้วยการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียมและทันเวลา”
  2018-04-28, 09:25
 • Tuesday, March 27, 2018
  21:42
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯเดินหน้าจัดการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเปิดเวทีระดมสมอง ร่วมกันสร้างกรอบแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน หวังให้ชุมชนอาเซียนมีสุขภาพดีผ่านการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ
  2018-03-27, 21:42
 • Wednesday, February 07, 2018
  11:19
  สถาบันวัคซีนผลักดันให้บรรจุ “วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า” ไว้ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดหามาให้ฟรีสำหรับเด็กไทย
  2018-02-07, 11:19
 • Monday, February 15, 2016
  15:50
  เม็กซิโกถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศใช้ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกหรือ "เดงวาเซีย" (Dengvaxia) อย่างเป็นทางการ โดยมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าว ในการนำมาใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมทั้งประเทศไทยเอง
  2016-02-15, 15:50
 • Wednesday, July 08, 2015
  16:10
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ภายใต้แนวคิด"ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือ ความฝัน"  ผอ.สถาบันวัคซีน ระบุแม้งานด้านวัคซีนของประเทศจะก้าวหน้าไปในหลายประเด็น แต่องค์ความรู้และข้อมูลด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การสร้างความมั่งคงด้านวัคซีนจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน ประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  2015-07-08, 16:10
 • Thursday, July 24, 2014
  20:08
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เน้นพัฒนา "ความมั่นคงด้านวัคซีน" สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน เผย ไทยจัดบริการวัคซีนพื้นฐานแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเกินร้อยละ 90
  2014-07-24, 20:08
 • Thursday, March 06, 2014
  09:09
  เดลินิวส์ - ข้อมูลชี้!! ความไม่เพียงพอของบุคลากรด้านวัคซีนทำให้เกิดข้อด้อยต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านวัคซีนและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าสู่ปีที่สอง เร่งผลิตวิทยากรด้านวัคซีน หวังแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวัคซีน
  2014-03-06, 09:09

ความคิดเห็นล่าสุด

อมลธิรา ชูบดินทร์
1 วัน 22 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อมลธิรา ชูบดินทร์
1 วัน 22 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน