Taxonomy term
 • Sunday, May 13, 2018
  14:02
  หมอชูชัย กก.ปฏิรูปประเทศปาฐกถา “ศักยภาพของพยาบาล: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี 2561 “พยาบาลเสียงแห่งพลัง: สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” ชี้พยาบาลไทยมีบทบาทพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมายาวนาน ยกเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพสูง
  2018-05-13, 14:02
 • Wednesday, June 07, 2017
  13:41
  “หมอมงคล” อดีต รมว.สาธารณสุข เปิดใจถึง “พล.อ.ประยุทธ์” ชี้กำลังมีการทำลายหลักการสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ระบุหากนายกฯ ปล่อยให้มีการแก้ไขตามที่กำลังทำอยู่ จะเป็นการทำลายหลักการแยกผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการ เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน และใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรม
  2017-06-07, 13:41
 • Saturday, April 29, 2017
  09:51
  จุดเริ่มต้นของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย มีการดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 5 ทศวรรษ นับตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2529 จุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของบุคคล และองค์กรไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พระสงฆ์ หรือหน่วยงาน การดำเนินงานในช่วงแรกนั้นเป็นลักษณะต่างคนต่างทำขาดความต่อเนื่อง ขาดการรวมกลุ่ม การประสานงานและสร้างเครือข่าย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา จึงได้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรและมีการประสานงานเป็นเครือข่ายภายใต้ชื่อ “โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” ขึ้น
  2017-04-29, 09:51
 • Monday, April 20, 2015
  16:46
  เปิดข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ปมปฏิรูปสาธารณสุข เน้นพัฒนาปฐมภูมิ เชื่อมต่อชุมชน ลดเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ ปฏิรูประบบประกันสุขภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ด้าน สปช.อภิปราย ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสถานะคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติกว่า 3 ล้านคนในไทย พร้อมเพิ่มสิทธิพลเมือง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขจากรัฐเท่าเทียม ทั่วถึง มีมาตรฐาน หากได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขของรัฐจะได้รับการชดเชย
  2015-04-20, 16:46
 • Sunday, April 05, 2015
  10:15
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวกรณีที่คณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโสกว่า 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะรัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปได้เน้นระบบสุขภาพเชิงรุก ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค มากกว่าการรักษา การที่สมาคมการค้ายาสูบไทย และธุรกิจบุหรี่ อ้างว่ากฎหมายนี้ทำร้ายโชห่วยและชาวไร่ยาสูบ เป็นการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม คาดการณ์ ว่ากำไรของค้าปลีกจากการขายยาสูบ โดยเฉลี่ยจะลดลงไม่ถึงร้อยบาทต่อเดือน ในขณะที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีรายได้ลดลงปีละ 150 ล้านบาท จึงใช้ร้านค้าปลีก โชห่วยเป็นข้ออ้าง ส่วนชาวไร่ยาสูบในความเป็นจริงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าปริมาณการสูบบุหรี่จะลดลงจากการออกกฎหมายนี้จนกระทบต่อชาวไร่และรัฐบาลมีทางออกให้ปลูกพืชอื่นทดแทนได้
  2015-04-05, 10:15
 • Tuesday, March 31, 2015
  16:47
  แพทย์อาวุโสเกือบ 100 คน รวมพลังแสดงจุดยืน ​ประกาศปฏิญญา​หนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วอนรัฐบาลผ่านกฎหมาย ชี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเดินหน้า เตือนรัฐบาลได้ไม่คุ้มเสีย แฉ ธุรกิจยาสูบ ตัวบงการอยู่เบื้องหลังการคัดค้าน ตั้งสมาคมบังหน้าแฝงทั่วโลก เผย กฎหมายห้ามแบ่งขายเพื่อนบ้าน ลาว พม่า มาเลเซีย บังคับใช้แล้ว
  2015-03-31, 16:47
 • Wednesday, March 11, 2015
  14:18
  นสพ.มติชน : "ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใคร เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากหลักการและแนวคิดที่เห็นต่างในการบริหารจัดการ ไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนบุคคล ..." คำพูดของ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ประกาศชัดหลังมีข่าวว่าการร้องเรียนจนนำไปสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ (บอร์ด) สปสช. หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการบริหารไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ทับซ้อน จนส่งผลให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ขาดทุน
  2015-03-11, 14:18
 • Monday, September 29, 2014
  17:36
  เผยรายชื่อสปช. 11 ด้าน 173 คน มีบุคคลในแวดวงสุขภาพ สายแพทย์ชนบท และเอ็นจีโอ กระจายอยู่ด้านต่างๆ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ด้านการเมือง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บริหารราชการแผ่นดิน อำพล จินดาวัฒนะ ด้านสังคม สายสาธารณสุข มี ดร.ทัศนา นายกสภาการพยาบาล นพ.สุวัฒน์ อดีตเลขานุการชมรมแพทย์ชนบท นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และนส.สุภัทรา นาคะผิว
  2014-09-29, 17:36
 • Tuesday, August 12, 2014
  10:08
  หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป
  2014-08-12, 10:08
 • Tuesday, March 11, 2014
  20:41
  เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ออกแถลงการณ์ ประณามการข่มขู่และปลดป้ายต้านรัฐบาลโกงของ รพ.จี้ “ปู” ห้ามปรามนปช.นำคนผิดมาลงโทษ
  2014-03-11, 20:41

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 34 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
12 ชั่วโมง 34 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน