Taxonomy term
 • Wednesday, March 13, 2019
  17:01
  "บทบาทหน้าที่ของพยาบาลชุมชนใน PCC ตามคอนเซ็ปต์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้มา คือ บริการผู้คนทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี และถ้าดูจากโครงสร้าง หน้าที่หลักของพยาบาลใน PCC คือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคทั่วไป จัดบริการดูแลสุขภาพ ติดตาม ดูแลต่อเนื่อง ฟื้นฟูสภาพ 5 กลุ่มวัย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น งานสถิติ งานคุ้มครองผู้บริโภค พัสดุ การเงิน สุขศึกษา แผนงานโครงการ งานคุณภาพ งานออกหน่วย ออกใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงิน สรุปว่าพยาบาลทำทุกเรื่อง"
  2019-03-13, 17:01
 • Saturday, September 15, 2018
  18:15
  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เผยนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชน ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ชูจุดเด่นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองให้บริการแบบ One Stop Service ลดระยะเวลาการรับบริการ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างระบบแก้ไขปัญหาวัยรุ่นใช้สารเสพติดแบบครบวงจร
  2018-09-15, 18:15
 • Tuesday, April 24, 2018
  14:40
  บอร์ดสปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมชมคลินิกหมอครอบครัว-หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผลงานชัดช่วยลดความแออัดและระยะเวลารอรักษาในโรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังและต้องการการดูแลต่อเนื่องให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2018-04-24, 14:40
 • Tuesday, November 21, 2017
  11:23
  “หมออนามัย” พ้อ ร่างกฎหมาย PCC ซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเหลื่อมล้ำเพิ่ม เผยเน้นความสำคัญแต่แพทย์ พร้อมให้สิทธิพิเศษและค่าตอบแทนเพียบ อ้างทำตาม รธน. เมินสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานพื้นที่แต่แรกเริ่ม หวั่น "เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" พร้อมย้ำไม่คัดค้านออกกฎหมายเพื่อประชาชนแต่ต้องเป็นธรรม
  2017-11-21, 11:23
 • Monday, July 24, 2017
  14:51
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมคลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา จัดบริการแบบ One stop service ทำให้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่าเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประชาชนพึงพอใจ กว่าร้อยละ 91 ยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการบริการ
  2017-07-24, 14:51
 • Sunday, June 11, 2017
  16:12
  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นดูแลประชาชนที่คลินิกหมอครอบครัว
  2017-06-11, 16:12
 • Sunday, June 04, 2017
  12:58
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้าง 10 เสือหมอครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชาชน 10,000 คน เผยผลสำเร็จช่วยลดความแออัดใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 60 ลดคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและครอบครัวได้ถึง 1,655 บาทต่อคนต่อครั้ง
  2017-06-04, 12:58
 • Thursday, May 18, 2017
  14:37
  กระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียนการทำงานพื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 24 แห่ง พบ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทีมบุคลากรต้องมีหัวใจปฐมภูมิ ร่วมกันออกแบบระบบบริการกับชุมชนคนในพื้นที่หรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน
  2017-05-18, 14:37
 • Tuesday, April 25, 2017
  15:17
  ปลัด สธ.ให้ทุกจังหวัดพิจารณาให้แพทย์เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 รับราชการต่อ โดยให้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อประจำคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
  2017-04-25, 15:17
 • Saturday, March 11, 2017
  13:17
  จากนโยบาย คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary care Cluster) ของรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข จะจัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงสู่ตำบล เพื่อให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี หลายท่านเป็นกังวล ว่าจะเอาอย่างไรดี ดูเหมือนมีปัญหาหลากหลาย ด้วยคนกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนเก่งคิด เก่งทำ ดังนั้นแม้จะเข้าใจหลักการ ก็ยังมักจะมีคำว่า แต่.....
  2017-03-11, 13:17

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน