น้ำท่วม

 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ทุกวัน โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีน้ำท่วมบริเวณกว้างทั้ง 13 อำเภอ ทีมแพทย์ได้ตรวจประเมินสุขภาพจิตผู้ที่เครียดจากน้ำท่วมรวม 4,025 ราย ในจำนวนนี้มีเครียดสูง 10 ราย ต้องดูแลใกล้ชิด ย้ำเตือนประชาชน หากมีบาดแผลที่เท้า ให้รักษาความสะอาดแผล หลีกเลี่ยงลงน้ำ
  2014-12-25 18:54
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มีผู้รับบริการรวม 10,184 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ส่งยาชุดน้ำท่วมไปแล้ว 55,000 ชุด สถานบริการสาธารณสุขเปิดทำการได้ทุกแห่ง ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ย้ำเตือนประชาชนให้ดูแลบุตรหลาน ที่ลงเล่นน้ำท่วม เสี่ยงป่วยโรคปอดบวม จากการสำลักน้ำท่วมเข้าปอด
  2014-12-23 19:58
 • รมว.สธ. กำชับสถานพยาบาลใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้ป้องกันน้ำท่วมเต็มที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วม 81 แห่งให้จัดแผนป้องกันและแผนจัดบริการประชาชนในภาวะฉุกเฉิน ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ติดบ้าน วันนี้ส่งยาช่วยน้ำท่วม 20,000 ชุด ที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-11-09 13:36
 • ปลัดสธ.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลาก เผยจนถึงขณะนี้ทุกพื้นที่ยังไม่พบการระบาด เน้นย้ำพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำคลี่คลาย ให้เร่งฟื้นฟูด้านสุขาภิบาล ความสะอาด ทั้งห้องน้ำห้องส้วม ตลาดสด บ่อน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อให้ปลอดภัย สร้างความมั่นใจประชาชนโดยเร็ว
  2014-10-10 15:45
 • สธ.เตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตก-น้ำท่วมขัง ระวังโรคฉี่หนู ปีนี้เสียชีวิตแล้ว 12 รายมากสุดที่ภาคใต้ และอีสาน แนะหากมีอาการไข้สูงปวดตามกล้ามเนื้อน่องโคนขาทั้ง 2 ข้าง ตาแดง รีบพบแพทย์
  2014-10-03 18:12
 • ปลัดสธ. เผยมีผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากพัดพาที่เกาะช้าง จ.ตราด 1 ราย รพ.เกาะช้างและรพ.สต.ทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการผู้ประสบภัยในพื้นที่ แนะวิธีการป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน ห้ามเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล อาจถูกแรงกระแสน้ำพัดเสียหลักล้มได้
  2014-09-09 18:46
 • ปลัดสธ. สั่งการโรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วม เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตพบผู้ประสบภัยเครียดระดับสูง 26 ราย แนะนำประชาชนพื้นที่เสี่ยงวางแผนรับมือน้ำท่วม คำนึงถึงชีวิตก่อนทรัพย์สิน พักผ่อนให้เพียงพอ และพูดคุยปรับทุกข์กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน หากไม่ดีขึ้นเช่น นอนไม่หลับ ใจสั่น ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโทรสายด่วน 1323 และ 1667 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-09-08 17:56
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทุกวันละ ไม่ต่ำกว่า 30 ทีม มีผู้รับบริการรวมเกือบ 4,000 รายส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด น้ำกัดเท้า ส่งยาชุดน้ำท่วมไปแล้ว62,000 ชุด โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มพบปัญหาโรคตาแดง 81 ราย ย้ำเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำท่วมขัง เนื่องจากเชื้อจะอยู่ในน้ำสกปรก ใช้น้ำสะอาดล้างหน้า หมั่นล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
  2014-09-07 19:43
 • ปลัดสธ. กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ใน 11 จังหวัด ป้องกันน้ำท่วมอาคารสถานที่ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมลงพื้นที่ไปแล้ว 52,000 ชุด วันนี้ส่งให้จังหวัดสุโขทัยเพิ่มอีก 5000 ชุด และรองเท้าบู้ทยางอีก 500 คู่
  2014-09-05 19:06
 • นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ฝนตกเกือบทุกพื้นที่ของไทย ในบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง โรคที่ควรเฝ้าระวัง คือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือ "โรคฉี่หนู" เพราะจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2557 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ 1,299 ราย ในพื้นที่ 64 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 10 ราย พบได้ทั้งผู้ที่อยู่ในชนบทและอยู่ในเมือง กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 35-54 ปี รองลงมา คือ 45-54 ปี และ 55-64 ปี ตามลำดับส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สตูล ระนอง ยะลา พังงา และกาฬสิ
  2014-09-05 19:01
 • ปลัดสธ. กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3 ลุ่มน้ำ 10 จังหวัด รวม 27 แห่ง ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและเตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน พร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์ชุดน้ำท่วมไว้ที่ส่วนกลาง 300,000 ชุด หากประชาชนป่วยฉุกเฉิน ให้โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วนกู้ชีพ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-09-04 16:17
 • ปลัดสธ. สั่งการให้โรงพยาบาลที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนัก 79 แห่ง ใน 20 จังหวัด เตรียมพร้อมแผนการป้องกันน้ำท่วมและบริการประชาชนในภาวะฉุกเฉินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบแล้ว 1,146 ราย ส่วนใหญ่ปวดเมื่อย ไม่พบโรคระบาด พบเครียด 21 ราย มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหายรวม 5 แห่ง ส่วนที่รพ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย วันนี้เปิดตรวจรักษาผู้ป่วยนอกได้แล้ว กำลังเร่งฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเร่งเปิดรับผู้ป่วยในโดยเร็วที่สุด
  2014-09-01 18:08

Pages