ผุสดี ตามไท

 • สำนักการแพทย์ กทม. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 11 (บพ.11) เพื่อเสริมสร้างทักษะหลากหลายให้บุคลากรสายงานด้านสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ สำหรับผู้บริหารการพยาบาลหรือผู้ที่เตรียมตัวจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ
  2016-03-01 17:24
 • รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14 13:31
 • ประชาชนกว่า 400 คน จี้ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.ชุมชน กระจายสถานพยาบาลให้คน กทม.เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ชี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาสถานพยาบาลกระจุกตัว ซ้ำมีปัญหาแออัด รอคิวนาน พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระบุ กทม.เป็นพื้นที่เดียวในไทยที่ยังไม่มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่
  2015-10-27 20:05
 • นสพ.มติชน : กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ บุกร้อง กทม.ยกระดับ 'ศูนย์สาธารณสุข' 68 แห่งเทียบโรงพยาบาลชุมชน 'ผุสดี' เผยนำร่อง 'ซุปเปอร์คลินิก' 4 แห่ง เขตลาดพร้าว บางแค บึงกุ่ม และคลองเตยรับคนไข้ใน 'แพทย์-พยาบาล'ประจำ 24 ชั่วโมง ส่วนแผนสร้าง รพ. 4 มุมเมือง รพ.คลองสามวา รพ.ดอนเมือง รพ.บางนา และ รพ.บางขุนเทียน คาดอีก 3-5 ปี เปิดให้บริการได้
  2015-10-20 16:07
 • กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมมือฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน ฟรี 
  2015-10-04 20:15
 • ข่าวสด - กทม. - ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม. รักษาราชการแทนผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยสำนักอนามัย (สนอ.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มอบความรักแด่ผู้สูงวัย...ครอบครัวร่วมใส่ใจดูแล" โดยมีคณะผู้บริหารกทม. และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ จำนวน 1,800 คน ร่วมงาน
  2014-04-02 08:33
 • ไทยรัฐ - กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน
  2014-03-28 07:01
 • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านสตรีของกรุงเทพมหานคร 3 เรื่องใหญ่ที่ดูแลสตรี ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรงที่กระทำ ต่อสตรีอันเป็นปัญหาของครอบครัวที่พบมากอยู่ในปัจจุบัน
  2014-03-10 11:53
 • บ้านเมือง - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก จากการสำรวจทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาประมาณ 5 ล้านคน ส่วนอีก 3 ล้านคน ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา ทั้งนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน และในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 11,000-12,000 คน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อวัณโรคและบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพ
  2014-02-18 09:23
 • สยามรัฐ - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงาน "กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค"เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกสังกัดในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กทม. อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันโดยกล่าวว่าไทยยังเป็น 1 ใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงจากการสำรวจทั่วโลกพบมีผู้ป่วย8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารักษา 5 ล้านคนส่วนอีก3ล้านคนยังไม่เข้าสู่ระบบรักษา
  2014-02-14 09:50
 • ชี้ไทยติด 1 ใน 22 ของโลกป่วยวัณโรครุนแรง ระบุในกทม.มีเกือบ 1.2 หมื่นคน บางคนยังไม่รู้ว่าติดเชื้อ-ยังไม่รักษา ขณะรักษาไม่ต่อเนื่องจะดื้อยา กทม.เปิดบริการรักษาฟรี
  2014-02-13 17:41
 • กทม. จับมือภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมสร้างการมีส่วนร่วมในป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือต่ำกว่า 50 คนต่อประชากร 1 แสนคน และหมดไปในที่สุด
  2014-02-06 20:12

Pages