เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • กระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดออกตรวจเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หากพบฝ่าฝืนลงโทษผู้กระทำผิดอย่างไม่ละเว้น เพื่อลดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ ผลการออกตรวจในรอบ 3 วัน ที่จังหวัดชลบุรีนครนายก กทม.และปริมณฑล ตรวจ 207 ราย พบกระทำผิดกฎหมายและดำเนินคดี 59 ราย ตักเตือนอีก 148 ราย มากที่สุดคือการโฆษณาสื่อสารการตลาด รองลงมาคือขายโดยไม่มีใบอนุญาต ขอประชาชนช่วยกันดูแลหากพบผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นขายหรือดื่มเหล้าในสถานที่ห้าม ขายในเวลาต้องห้าม โฆษณาส่งเสริมการขาย แจ้งได้ที่กรมควบคุมโรค 0 2590 3342 ตลอด 24 ชม.
  2014-12-30 13:18
 • ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีมติผ่านกฎหมายควบคุมเหล้า 7 ฉบับ ห้ามขาย-ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ หน่วยงานรัฐ รวมถึงวันพระใหญ่ คาดประกาศใช้ได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้แก่พี่น้องประชาชน 
  2014-12-25 19:31
 • รมว.สธ. เผยพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น เกี่ยวกับการเตรียมเสนอกฎหมายลูกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์โดยที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาต่อไป
  2014-12-08 19:44
 • นสพ.มติชน : นักวิชาการชี้คุมขายเหล้าเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ไม่ช่วยแก้ปัญหา ปชช.หันซื้อตุนไว้แทน แนะห้ามดื่มเฉพาะที่น่าจะได้ผลมากกว่า 'หมอสมาน'แจงไม่ห้ามพกเข้าร้าน แต่ดูข้อเท็จจริงแอบขายหรือไม่ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท ระบุไม่ได้แตกต่างจากที่ให้งดขายวันพระใหญ่    
  2014-12-07 18:41
 • กระทรวงสาธารณสุข สนองนโยบายรัฐบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง “มีความสุข สะดวก และปลอดภัย” กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเข้มงวดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 เรื่อง คือห้ามขายอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายตามเวลากำหนด ห้ามขายในพื้นที่ห้ามขาย ได้แก่ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ  และ ห้ามโฆษณา ลดแลกแจกแถม พบฝ่าฝืนจับ-ปรับทันที
  2014-11-06 18:49
 • กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดยกเว้นขายส่ง ในวันวิสาขบูชา เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 12 พ.ค. 2557 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 13 พ.ค. 2557 หากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีไม่ละเว้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2014-05-12 16:16
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุของวันสงกรานต์ในปีนี้ที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว และปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นคือ “เมาแล้วขับ” น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีให้ภาครัฐออกมาทบทวนบทบาทหน้าที่ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจังเสียที  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดระยะยาว อย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่
  2014-04-18 11:17
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 3 วันเทศกาลสงกรานต์ ตรวจในพื้นที่ 10 จังหวัด สายเหนือ อีสาน ใต้และกทม. ตรวจรวม 439 ราย พบกระทำผิดและลงโทษ 137 ราย ฐานความผิดอันดับ 1ได้แก่การโฆษณาส่งเสริมการขาย จำนวน 102 ราย รองลงมาการขายลดแลก แจกแถม ขายในที่ห้ามขาย ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมกำชับ อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตั้งด่านสกัดคนเมาในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2014-04-13 17:49
 • แนวหน้า - จากข้อมูลผลวิจัยด้านนโยบายสุขภาพทำให้เห็นภาพอันน่าตกใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียทางเศรษฐกิจเกือบ200,000ล้านบาทและสถิติกลุ่มแรงงานที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะดื่มแอลกอฮอล์มีมากถึง 40,000คนส่วนใหญ่อายุ30-44ปีรองลงมา15-29ปีซึ่งผู้ที่ดื่มหรือเคยดื่มจะขาดงานเพราะปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพขณะทำงานลดลงกว่าผู้ไม่ดื่ม 1.7-5.7% ปัญหาดังกล่าวทำให้มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)เกิดเป็น
  2014-03-05 07:23
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจการเข้าถึงเหล้าในวันสิ้นปี 2556 พบว่าแม้ผู้ค้าจะรู้ว่าผิดกฎหมายควบคุมเหล้ามากถึงร้อยละ87 แต่ยังกระทำผิดเพราะต้องการมีรายได้ โดยผลการตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเหล้าและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ใน 6 จังหวัด รวม 6 วัน ลงโทษผู้กระทำผิดจำนวนรวม 154 ราย ประกอบด้วยกระทำผิดกฎหมายเหล้า 98 ราย ผิดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  56 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร จุดที่พบคือไม่ติดป้ายห้ามสูบและยังมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
  2014-01-02 20:01
 • มติชน - 'ดีดีซีโพล'สำรวจทัศนคติคนไทย พบร้อยละ 27 ตั้งใจดื่มฉลองปีใหม่ ร้อยละ 25.6 ไม่หวั่นเมาขับรถ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยปี'57 ออกภาพ คำเตือนขวดเหล้า
  2013-12-27 06:39
 • คณะแพทย์ชาวอังกฤษวิจัยพฤติกรรมการดื่มของ "เจมส์ บอนด์" แล้วพบว่า หากบอนด์มีตัวตนจริง สุดยอดสายลับผู้นี้เสี่ยงจะเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งมากกว่าจากการสังหารของเหล่าร้าย
  2013-12-14 09:49

Pages