รมว.สธ.เห็นชอบ 4 ข้อสรุปร่าง พ.ร.บ.ยา คง 4 วิชาชีพจ่ายยา ส่วนพยาบาลใน รพ.รัฐเหมือนเดิม

Wed, 2018-09-05 16:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมว.สาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 4 ข้อสรุปผลการประชุมประเด็นเห็นต่างร่าง พ.ร.บ.ยา คง 3 วิชาชีพนอกเหนือจากเภสัชกรจ่ายยาได้ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ส่วนพยาบาลในหน่วยงานรัฐสามารถจ่ายยาได้เหมือนเดิม

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้แทนสภาเภสัชกรรม ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 6 แห่ง สมาคมวิชาชีพและอื่น ๆ หารือในประเด็นข้อกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นั้น ได้ข้อสรุปดังนี้

1.ที่ประชุมเห็นพ้องว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประโยชน์และเห็นด้วย

2.ประเด็นที่ขอปรับแก้คือ มาตรา 22 ให้กลับไปใช้ข้อความเดิมตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 คือการจ่ายยาตามวิชาชีพต่าง ๆ ได้คงเดิม ส่วนพยาบาลในหน่วยงานรัฐสามารถจ่ายยาได้เหมือนเดิมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และการโฆษณายาใน มาตรา 137 ให้ใช้ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 คืออนุญาตให้ 3 วิชาชีพนอกจากเภสัชกรสามารถปรุงและจ่ายยา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์

3.ประเด็นที่ปรับแก้ กรณี นิยามตามมาตรา 4 ให้แบ่งประเภทยาตามหลักสากล เป็นยาตามใบสั่งยา (Prescription only) ยาจ่ายโดยเภสัชกร (Pharmacist only) ยาสามัญประจำบ้าน และกำหนดร้านขายยา ประเภท ขย.2 ให้ชัดเจน โดยขอให้ไปทำความชัดเจนอีกครั้ง

4.ประเด็นย่อยอื่น ๆ เช่น ยาออนไลน์ การเรียงลำดับกฎหมายขอให้ปรับให้ถูกต้อง โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะนำไปเสนอคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ต่อไป

“ขอให้ผู้แทนที่ร่วมประชุมช่วยสื่อสารไปยังสมาชิกเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างคณะกรรมการ ร่างพระราชบัญญัติยา กับสหวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ได้กฎหมายที่มีความสมบูรณ์ทันสมัย เหมาะสม คุ้มครองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการผลิตยาในประเทศ” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เภสัชค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ อย. ให้วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชขายยาได้ ไม่ปลอดภัยต่อ ปชช.

แนะถอยคนละก้าวร่าง พ.ร.บ.ยา เขียนให้ชัดยาอะไรที่วิชาชีพอื่นสั่งจ่ายได้บ้าง

อย.ยันแก้ กม.ยา ยึดหลัก ปชช.ปลอดภัย เตรียมแจงความคืบหน้า 27 ส.ค.นี้

ชมรมเภสัชฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.ยา แจง 6 ช่องโหว่สุดเสี่ยง จี้ อย.ทบทวนด่วน

สภาพยาบาลหนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เอื้อทุกวิชาชีพทำงานร่วมกันได้ แจงหลักสูตรมีสอนเรื่องยา

ชี้ร่าง พ.ร.บ.ยาอ่อนด้อยยิ่งกว่าของเดิม ยันผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นความปลอดภัยของ ปชช.

อย.แจงร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

อย.เตรียมตั้ง คกก.ถกร่าง พ.ร.บ.ยา “เปิดช่องวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้”

สภาเภสัชกรรมชี้ร่าง พ.ร.บ.ยา ซ้ำรอยเดิม อย.ทำปัญหาวนกลับจุดเดิม หนุนใช้ระบบใบสั่งยา 

เภสัชกรอีสานยืนยันค้านร่าง พ.ร.บ.ยา เพื่อ ปชช.ใช้ยาปลอดภัย ไม่ได้ปกป้องวิชาชีพ

องค์กรประชาชนอีสานร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ชี้เอื้อประโยชน์ทุนกินรวบ

อย.ชี้เข้าใจร่าง พ.ร.บ.ยาผิด โดยเฉพาะประเด็น ‘จ่ายยาและขายยา’ ยืนยันมีข้อดีหลายด้าน 

แนะยกร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ป้องกันเปิดช่องหาประโยชน์ ทำเวชปฏิบัติสุ่มเสี่ยง

Comments

Submitted by Anonymous on
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เผยเหตุผลทำไมถึงต้องค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ชี้ถอยหลังลงคลอง...... นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หรือ “หมอจุ๊ก” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เผยเหตุผลทำไมถึงต้องค้าน พ.ร.บ.ยา โดยระบุผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มีการคัดค้านกว้างขวางมาหลายรอบ แต่ความดันทุรังในการแก้ในประเด็น "เปิดให้ทุกวิชาชีพสุขภาพสามารถจ่ายยาให้จงได้" นั้นรัฐยังไม่ยอมถอย.... ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เนื้อหาที่ดีๆ ที่ควรมีการแก้ไข พรบ.ยาให้ทันกับยุคสมัยนั้นก็มีอยู่ เช่น ยกเลิกการจดทะเบียนยาได้แล้วมีอายุตลอดชีพให้ต้องขึ้นทะบียนใหม่ทุก 7 ปี การจะเก็บค่าขึ้นทะเบียน การจะให้อนุญาตใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ เป็นต้น.....ประเด็นที่ดีนั้นไม่มีใครเถียงไม่มีอาจารย์นักวิชาการคัดค้าน แต่มีบางมาตราที่คัดค้านกว้างขวาง เพราะผิดหลักการ ถอยหลังลงคลอง แต่รัฐกลับไม่ฟัง ดันทุรังจะผลักให้ผ่าน สนช.ในยุคนี้ให้จงได้.... ประเด็นหัวใจที่รับกันไม่ได้เลยคือ "การเปิดให้วิชาชีพสุขภาพต่างๆสามารถจ่ายยาในสถานประกอบการได้" ซึ่งผิดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางยา และผิดทิศทางอารยะประเทศ.... ประเด็นหัวใจที่รับกันไม่ได้เลยคือ "การเปิดให้วิชาชีพสุขภาพต่างๆสามารถจ่ายยาในสถานประกอบการได้" ซึ่งผิดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางยา และผิดทิศทางอารยะประเทศ.... ทิศทางที่เราควรก้าวไปในระยะยาวๆ นอกโรงพยาบาลในอนาคตคือ "การจำกัดการสั่งยาเองและจ่ายยาเองของทุกวิชาชีพ เพราะการสั่งเองจ่ายยาเองจะทำให้ขาดการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันความผิดพลาดแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม" .....ดังนั้นภายใต้หลักการที่เราจะต้องพยายามไปให้ถึงนี้ ทุกวิชาชีพที่เปิดสถานประกอบการเอกชนต้องไม่สั่งยาจ่ายยาเอง คือเขียนใบสั่งยาแล้วให้ไปรับยาที่ร้านเภสัชกร ส่วนร้านเภสัชกรก็ไม่มีสิทธิจ่ายยาเอง(เพราะไม่มีคนตรวจสอบเช่นกัน) ต้องจ่ายตามใบสั่งยาเท่านั้น ยกเว้นกลุ่มยาสามัญประจำบ้าน นี่คือระบบที่ควรจะไปให้ถึง สิบปียี่สิบก็ไม่ว่ากัน.... ส่วนการจ่ายยาฉีดยาของพยาบาลหรือวิชาชีพใดๆใน รพ.ทั้งรัฐและเอกชนหรือ รพ.สต.นั้น เป็นสิ่งที่มีกฏหมายและระบบรองรับทำได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องแก้ พรบ.ยา อันนี้อาจเป็นความเข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลที่ผิดๆ....พรบ.ยาเดิม ระบุให้แพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์แพทย์ จ่ายยาได้ ซึ่งเป็นระบบที่คุ้นชิน แต่ก็ควรลดลงหรือยุติในอนาคต ส่วนร่างใหม่กลับมีการแก้ร่าง พรบ.ยา ให้เปิดกว้างให้ทุกวิชาชีพจ่ายยาเองได้ เป็นการถอยหลังลงคลอง.......อีกทั้งอาจจะเอื้อต่อการจ้างวิชาชีพต่างๆมาขายยาแทนเภสัชกรในร้านขายยาเฟรนชายส์ที่พยายามขยายสาขาทั่วประเทศด้วย....แก้กฏหมายแล้ว ควรทำให้สังคมก้าวหน้าไปสู่อารยะ ไม่ใช้แก้แล้วเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน จึงต้องยืนยันคัดค้านการแก้ไขร่าง พรบ.ยา จนกว่าจะไม่มีประเด็นที่ถอยหลัง.... ไม่มีหรอกที่รับร่างไปก่อนแล้วที่มีปัญหาค่อยแก้ทีหลัง ทำไมไม่แก้ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดก่อน แล้วจึงนำเข้า ครม.และ สนช.ต่อไป ถ้าร่างดีจริง คงไม่ต้องอาศัยอำนาจสภาเผด็จการในการดันกฏหมายฉบับนี้มั้ง.... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/social/general/562901

Add new comment