Taxonomy term
 • Thursday, September 25, 2014
  18:19
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรมการแพทย์ร่วมมือกับหลายภาคส่วนปกป้องเด็กและครอบครัว  ห่างไกลจากพิษสารตะกั่ว  พร้อมทบทวนการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กไทยอย่างเป็นระบบ
  2014-09-25, 18:19
 • Tuesday, September 23, 2014
  16:42
  กรมการแพทย์เผย 6 บทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีมาตรฐาน ชี้ยาบ้า-ยาไอซ์ระบาดมากสุด ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่น 12-17 ปี 
  2014-09-23, 16:42
 • Friday, September 19, 2014
  20:36
  กรมการแพทย์ชูบทบาทบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระดับประเทศกรมการแพทย์เผย 6 บทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีมาตรฐานชี้ยาบ้า-ยาไอซ์ระบาดมากสุด ส่วนใหญ่พบในวัยรุ่น 12-17 ปี 
  2014-09-19, 20:36
 • Monday, September 01, 2014
  18:15
  กรมการแพทย์อบรมการคลอดมาตรฐานให้แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย หวังมารดารอดและทารกปลอดภัย พร้อมเผยภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดที่พบบ่อยสุด  
  2014-09-01, 18:15
 • Tuesday, August 26, 2014
  18:05
  กรมการแพทย์จับมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เน้นความเชื่อมโยงในรูปแบบภาคีเครือข่าย ชุมชน ครอบครัว และการจัดบริการภาครัฐ พร้อมเผยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลาย อาทิ การจัดบริการผู้สูงอายุช่วงกลางวัน การจัดหอผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุ การจัดหน่วยดูแลผู้สูงอายุระยะกลางก่อนส่งกลับบ้าน การจัดหน่วยดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  และการจัดทีมติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน รองรับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2014-08-26, 18:05
 • Thursday, August 21, 2014
  16:10
  โรคมะเร็ง ใครๆ ก็ไม่อยากประสบพบเจอ แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ไม่เป็นมะเร็ง ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคมะเร็งไม่ได้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ โดยในปีพ.ศ.2555 องค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกจำนวน 14 ล้านรายและในจำนวนนี้เสียชีวิตถึง 8.2 ล้านราย
  2014-08-21, 16:10
 • Wednesday, August 20, 2014
  20:00
  กรมการแพทย์จัดอบรมทันตแพทย์รองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น พร้อมแนะการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี
  2014-08-20, 20:00
 • Thursday, August 07, 2014
  17:24
  กรมการแพทย์ร่วมมือเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไทย แก้ปัญหาวิกฤตโรคหัวใจ แนะสัญญาณวิกฤติหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บร้าวไปบริเวณแขนซ้าย คอ ไหล่ มีเหงื่อออกทั่วร่างกาย ต้องรีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด
  2014-08-07, 17:24
 • Thursday, July 31, 2014
  19:24
  อธิบดีกรมการแพทย์ชี้โรคเกาต์เป็นที่พบบ่อยสุดในโรคข้ออักเสบเฉียบพลัน  สาเหตุสำคัญจากกรดยูริกพุ่งสูง  แนะเลี่ยงการดื่มเหล้า  เบียร์  และอาหารประเภทเครื่องในสัตว์  สัตว์ปีก  รวมทั้งอาหารทะเลปริมาณมากเป็นประจำ
  2014-07-31, 19:24
 • Wednesday, July 23, 2014
  12:24
  สธ.จัดประชุมถอดบทเรียนการจัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีชุมนุมทางการเมือง ปี 2556-2557 ใช้เป็นแม่แบบจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่ปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงกลาโหม จะพัฒนาหลักสูตรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะยังมีเหตุปะทะ
  2014-07-23, 12:24

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
2 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
2 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน