ธีระ วรธนารัตน์

 • มีการทบทวนองค์ความรู้จากการศึกษาติดตามมาตรการในการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ตั้งแต่ปี 1995-2015 จากการสืบค้นงานวิจัยกว่า 1,600 เรื่องจากฐานข้อมูลวิชาการทั่วโลก เพื่อหาคำตอบว่า มาตรการใดจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศได้บ้าง
  2020-01-22 20:12
 • Shi S และคณะได้ตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อประเมินแนวโน้มการแพร่กระจายข่าวลวงเรื่องกัญชารักษามะเร็ง ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ Cureus เดือนมกราคม 2019
  2020-01-15 18:02
 • จาก NICE UK Guideline on Cannabis (2019) หรือหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร
  2020-01-11 12:10
 • ตอนนี้มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลวิชาการระดับสากลอย่าง SCOPUS จำนวนถึง 172 เรื่อง ส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยในระดับห้องแล็บ และในสัตว์ แต่สำหรับที่เกี่ยวข้องในคน ขอเลือกงานที่น่าสนใจมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  2019-12-21 18:21
 • ปีหน้าปีอะไร...ปีหนู ปีที่ผ่านมาปีอะไร...ปี "กัญ" ปุุจฉาวิสัชนาข้างต้นเป็นการสนทนาระหว่างแฮรี่และผองเพื่อนชาวฮอกวอร์ต ณ ดาวดวงหนึ่งอันไกลโพ้น หลังจากธานอสได้ดีดนิ้วด้วยถุงมือที่มีอัญมณีทั้งหก สิ่งมีชีวิตในจักรวาลได้หายไปครึ่งหนึ่ง การหายไปนั้นเกิดจากการสุ่มเลือก แต่จะเป็นแบบสุ่มธรรมดา สุ่มแบบแยกชั้น สุ่มแบบกลุ่ม หรือสุ่มอะไรก็ไม่รู้...ธานอสไม่ได้บอกไว้ ดาวที่แฮรี่และเพื่อน ๆ อยู่นั้น สงบลงทันที หลังการดีดนิ้วของธานอส
  2019-12-13 22:57
 • เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว และสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิด หากไม่เปิดใจรับความจริง และคิดไตร่ตรองให้ดี แต่สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นทำให้ต้องตัดสินใจเอื้อนเอ่ยออกมา หวังจะกระตุกขาให้ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หันมาทบทวนนโยบายต่าง ๆ ทั้งที่เข็นออกมาแล้วและกำลังจะเข็นออกมา ก่อนจะเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์มากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมให้คนในสังคมก่อนประกาศนโยบายใด ๆ นั้นทำได้หลายแบบ
  2019-12-13 22:50
 • วารสารวิชาการในเครือระดับโลกอย่าง Nature และวารสารวิชาการระดับชั้นนำอื่น ๆ ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเกษตรปราศจากสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ โดยมีทั้งด้านบวกและลบ
  2019-11-30 21:30
 • สัปดาห์ที่ผ่านมา อเมริกามีจำนวนผู้ป่วยปอดพังรายใหม่ 125 ราย รวมแล้วตอนนี้มียอดสะสม 1,604 ราย กระจายไปใน 49 รัฐ ตายไปแล้วตอนนี้ 34 ราย จริงๆ ตอนนี้มีเคสที่กำลังสืบสวนคงค้างอยู่ด้วย หากรวม จะเกินกว่า 2,100 ราย 
  2019-10-26 12:54
 • "เราทราบดีว่าหลายท่านคงผิดหวัง จากการที่เราไม่สามารถแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างกว้างขวางได้" ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการดูแลรักษาหรือ NICE ของอังกฤษ กล่าว 
  2019-09-01 09:48
 • ปี ค.ศ.2013 Evans และคณะตีพิมพ์งานวิจัยทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากนโยบายปลดล็อคกัญชาในอเมริกา ลงในวารสารวิชาการ The Journal of Global Drug Policy and Practice ผลสรุปคือ ปลดล็อคแล้วเสียหายหนักต่อเนื่องไประยะยาว ได้น้อยแต่เสียมาก
  2019-08-17 20:24
 • คงเป็นธรรมดาของสากลโลก หากใครจะทำธุรกิจเพื่อหากำไร ให้กิจการเติบโต ขยายตัว ไปเรื่อยๆ เพราะเป็นวิถีทำมาหากินของมนุษยโลก แต่หากพูดถึงวิชาชีพแพทย์ หรืออื่นๆ ด้านสุขภาพแล้ว เรื่องนี้จะเป็นเรื่องอ่อนไหว และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสุขภาพนั้นจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตคนโดยตรง 
  2019-08-04 09:33
 • คำตอบคือ...ไม่จริงครับ!!! ข้อมูลชัดเจนว่าตายได้
  2019-07-22 16:17

Pages