ประกันสังคม

 • เว็บไซต์สยามรัฐ : ปลัดศึกษาธิการ ดันครูเอกชนได้สิทธิ์ 3 0บาทรักษาทุกโรคด้วย ชี้เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกคน แม้จะยังใช้สวัสดิการจากกองทุนครูเอกชนฯ อยู่ตาม พร้อมเชิญ สปสช.และประกันสังคม หารือ
  2017-03-10 07:27
 • ปัญหาเรื่อง “หมอยิงยา” และ “คนไข้เวียนเทียน” เบิกค่ารักษา เป็นปัญหาหนักอกของกรมบัญชีกลาง ซึ่งความจริงถ้ามีสติปัญญาและความกล้าหาญเพียงพอ ก็แก้ไขได้ไม่ยาก ประเด็นคนไข้เวียนเทียน ข้อมูลก็มีอยู่ในมือกรมบัญชีกลางแล้ว เรื่องหมอยิงยา เพียงตรวจสอบรายการยาที่มีการสั่งจ่ายมากๆ ผิดสังเกต ก็จะตรวจพบได้ไม่ยาก ที่ รพ.พระนั่งเกล้าก็เคยจับหมอยิงยาถูกตัวมาแล้ว
  2017-03-05 20:25
 • นักวิเคราะห์เผยปี 60 ธุรกิจโรงพยาบาลอนาคตดีมีกำไรเพิ่ม โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม ได้อานิสงส์จากการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน และ สปส.เล็งปรับฐานคำนวณเงินสมทบใหม่ ส่งผลกองทุนประกันสังคมมีเงินเพิ่มและอาจพิจารณาเพิ่มค่าเหมาจ่ายต่อหัว
  2017-02-16 16:34
 • กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม แจงผลงานคณะกรรมการประกันสังคม ปี 59 1.ปรับปรุงบริการทางการแพทย์ เช่น ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย 2.ปฏิรูปการลงทุน 3.พัฒนาสิทธิประโยชน์ เช่น คนพิการ ปรับปรุงบัญอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคจากเดิม 31 รายการเป็น 95 รายการ 4.ขยายความคุ้มครองประกันสังคมให้ลูกจ้างส่วนราชการ คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
  2017-02-16 14:26
 • ‘หมอสุรเดช’ แจงปี 2560 มี รพ.รัฐและเอกชนเข้าร่วมในระบบประกันสังคม 239 แห่ง เป็น รพ.รัฐ 159 แห่ง รพ.เอกชน 80 แห่ง มี รพ.เอกชนเข้าร่วมใหม่ 3 แห่ง และลาออกจากระบบ 2 แห่ง
  2017-02-16 13:25
 • ครม.ไฟเขียวยกเลิกเพดานค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาทกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน ยันไม่ได้เพิ่มภาระนายจ้างเพราะใช้เงินกองทุนเงินทดแทน ด้านประกันสังคมชี้เงินกองทุนรองรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 
  2017-02-08 10:42
 • ประกันสังคมชง ครม. เห็นชอบกฎกระทรวงปลดล็อกค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายกรณีลูกจ้างบาดเจ็บรุนแรงจากการทำงาน จากสูงสุด 1 ล้านบาทเป็นจ่ายตามจริงไม่จำกัดจำนวนเงิน
  2017-02-07 10:34
 • นายกทันตแพทยสภาหนุน สบส.ช่วยจัดระบบให้ผู้ประกันตนรับบริการทันตกรรม แต่ที่มีข่าวว่าทันตแพทย์ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าบริการอาจเป็นการเข้าใจผิด ชี้ในเคสยากๆ สิทธิประโยชน์ 900 บาทของประกันสังคมไม่ครอบคลุม แนะผู้รับบริการสอบถามก่อนการรักษาให้ชัดเจนว่าได้สิทธิ์ครอบคลุมขนาดไหน ยันหากพบคลินิกฉวยโอกาสจริงพร้อมจัดการทันที
  2017-02-05 13:38
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนคลินิกทำฟันทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 อย่างเคร่งครัด ให้ติดป้ายแสดงอัตราค่ารักษา ค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการให้เห็นได้ชัดเจน ประชาชนสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้ พร้อมร่วมมือกับประกันสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม
  2017-02-04 15:24
 • ประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนลง 2% เป็นเวลา 3 เดือน ม.ค.-มี.ค. พร้อมเสนอร่างกฎกระทรวงรับประโยชน์ทดแทนกรณีเหตุสุดวิสัย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 180 วัน
  2017-01-12 19:49
 • ตลอดปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพประเทศที่สำคัญ ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจและยังคงต้องติดตามต่อเนื่องในปีต่อไป สำนักข่าว Health focus จึงได้ไล่เรียงสรุป 10 ประเด็นเด่น ประเด็นร้อน เพื่อนำเสนอต่อท่านผู้อ่านได้ย้อนหลังเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งข่าวดีผลสำเร็จยุติติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ที่ 1 ของเอเชีย และที่ 2 ของโลก เรื่องวุ่นๆ กับข้อเสนอจากกระทรวงการคลังที่มีความคิดให้บริษัทประกันเอกชนคุมค่ารักษาข้าราชการ ไปจนถึงเรื่องส่งท้ายปี ร่างกฎหมายคุมการตลาดนมผง ที่เป็นเรื่องเมื่อมีกรรมการแพทยสภาแถลงว่าเป็นกฎหมายสุดโต่ง ทำร้ายเด็กไทย ขณะที่ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงบัตรทองที่ฮึ่มๆ กันมาหลายปี จนปีนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
  2017-01-04 15:57
 • ถอดแนวทางจัดบริการสุขภาพเขตเมืองกระทรวงหมอ “สร้างความเข้มแข็งของระบบปฐมภูมิ-เดินหน้ายกร่างกฎหมาย แพทย์ประจำตัวปชช.-ผุดสำนักคุมโรคเขตเมืองโดยเฉพาะ” รอง ผอ.รพ.กำแพงเพชร ชี้ 5 อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาระบบสุขภาพคนเมือง
  2017-01-02 20:11

Pages