ผู้ป่วยนอก

 • “หมอนเรนทร์” เสนอแนวทางแก้ปัญหา “ห้องฉุกเฉิน” แออัด ชี้ ต้องมีแพทย์ประสบการณ์สูงดูแลคนไข้ ระบุจำเป็นต้องวางระบบคัดกรองเข้มข้น-ทำความเข้าใจผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงให้รอ ตั้งแผนกรองรับหลังจากออกจากห้อง ER เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
  2016-11-02 14:50
 • แพทย์ UHOSNET ผ่าทางตันปัญหาโรงพยาบาลแออัด เสนอยกเลิก ‘เอ็กเทิร์น’ ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน ชงขยายเวลาเปิดบริการ ‘โอพีดี’
  2016-10-13 14:22
 • ประธานทีดีอาร์ไอ ชี้ ระบบบัตรทองกำลังป่วยเหตุงบประมาณพุ่ง หวั่นคุณภาพบริการแย่ เสนอดึงคนชั้นกลางเข้ามาใช้บริการ-ให้ประชาชนร่วมจ่ายค่ารักษาเฉพาะบริการผู้ป่วยนอก ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยในไม่ต้องร่วมจ่าย  
  2016-10-10 18:40
 • สปสช.เผยช่วงครึ่งปีแรกปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 48.23 ล้านคน อัตรารับบริการทั้งผู้ป่วยนอก 80.047 ล้านครั้ง บริการผู้ป่วยใน 2.968 ล้านครั้ง ระบุผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล บอร์ด สปสช.มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  2016-10-02 19:38
 • ปลัด สธ.เปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้ 90-120 เตียง ปัจจุบัน รพ.วานรนิวาส เป็น รพ.ขนาด 90 เตียง แต่ให้บริการจริง 150 เตียง ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์  ลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุม มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2016-09-29 17:17
 • สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุน ปี 60 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบ ยกเลิกกันงบผู้ป่วยนอกส่วนหนึ่ง แต่โอนงบทั้งหมดให้ รพ. ส่วนงบผู้ป่วยในจ่ายระดับเขตรายเดือนตามข้อมูลที่ รพ.ส่งเบิก กันงบกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว โอนการดูแลเด็กแรกเกิด กลับไปอยู่ในงบเหมาจ่ายตามปกติ และกันเงินไว้ปรับเกลี่ยให้ รพ.สธ. เพื่อหนุนการดำเนินงานหน่วยบริการ ลดปัญหาอุปสรรคการโอนและเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง
  2016-08-22 12:24
 • ผอ.รพ.พญาเม็งราย แนะเกลี่ยงบรายหัว ลดงบสร้างเสริมสุขภาพเพราะซ้ำซ้อนหลายกองทุน แล้วเพิ่มเงินรายหัวผู้ป่วยนอกเพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนอยู่ได้ พร้อมแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากเงิน UC ให้ชัดเจน ส่วนร่วมจ่ายจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ เพราะไม่มีผลกับรายได้ของ รพ. แต่ในส่วน รพ.ชุมชน ที่ต้องติดต่อกับ ปชช.ผู้มีรายได้น้อย อาจทำให้ผู้ป่วยมาใช้บริการน้อยลง
  2016-08-02 16:36
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลกับ รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ ให้ปรับปรุงบริการด่านหน้า ที่แผนกผู้ป่วยนอก เน้นสะอาด สะดวก สบาย และสวยงาม เสมือนห้องรับแขก อาทิ จัดทำแผนผัง ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ช่องทางการยื่นบัตร พร้อมจัดระบบคิวให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้มารับบริการให้ได้มากที่สุด สร้างความพึงพอใจ สามารถเข้ารับบริการที่จุดต่างๆ ได้ลื่นไหลไปตามขั้นตอน
  2016-06-11 11:26
 • “อาจารย์ มข.” เผยผลวิเคราะห์การสำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือนจากอัตราการรับบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน เพื่อสำรวจความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย พบคนจนยังเข้าถึงสิทธิ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน สะท้อนการใช้สิทธิประกันสุขภาพภาครัฐ คนจนไม่ได้เสียเปรียบคนรวย ยกเว้นการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ รพ.ใหญ่จะกระจุกตัวที่คนรวยมากกว่าคนจน แนะพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองเพื่อให้คนจนเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยนอกในเขตเมือง
  2016-01-11 13:47
 • , , , ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกขนาด 4 ชั้น ซึ่งใช้งบก่อสร้าง 47 ล้านบาท จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล รองรับการเติบโตของชุมชนชานเมือง ณ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี
  2015-09-22 19:28
 • ‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง    
  2015-09-02 15:24
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ร.พ.เอกชนโชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 โตยกแผง ยอดผู้ป่วยนอก-ในพุ่ง บวกแผนควบคุมต้นทุน-งบฯ การตลาดรับมือเศรษฐกิจ กลุ่มกรุงเทพฯ โตจากสาขาเดิม 5% บวกสาขาใหม่อีก 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ด้านรามคำแหงรับกำไรจากบริษัทย่อย นนทเวชเผยผู้ป่วยเพิ่ม หั่นค่าใช้จ่ายการตลาด เข้มต้นทุน บำรุงราษฎร์โตจากคนไข้ต่างชาติ-รักษากลุ่มโรครุนแรงเพิ่มขึ้น กลุ่มจุฬารัตน์โตทุกกลุ่มลูกค้า แนวโน้มรักษาโรคหัวใจสูงขึ้น มั่นใจโตต่อเนื่องถึงสิ้นปี
  2015-08-24 19:40

Pages