พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุหลังพบป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และข้อเข่าเสื่อม เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยจัดระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ พร้อมสนับสนุนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากตนเองผ่านแกนนำชมรม
  2015-03-23 17:28
 • สธ.เผยประชาชนควรเลือกดื่มชาเขียวรสไม่หวานจัดเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ร่างกายได้รับมากเกินไป
  2015-03-23 17:10
 • รมว.สธ.เร่งตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยน้ำดื่มคนไทยทุกประเภททุกพื้นที่ให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ขาดแคลนน้ำปีนี้ เผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือนไทยล่าสุดในปี2556 พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 33 โดยเฉพาะน้ำตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดด้านแบคทีเรีย รองลงมาคือสีขุ่น และกระด้าง องค์การอนามัยโลกเผยขณะนี้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดปีละ 500,000 คน ส่วนไทยพบป่วยปีละ 1 ล้านกว่าคน
  2015-03-22 14:12
 • ผอ.โรงพยาบาลพิจิตร ลั่น 2 รัฐมนตรีตายไปจากใจชาวสธ.แล้ว ด้าน "รัชตะ" ขอเลิกขัดแย้ง-เดินหน้าทำงานต่อ ผู้ตรวจสธ.สงสัยปลัดฯยุ่งกองทุน 30 บาทสาเหตุถูกปลด
  2015-03-12 16:54
 • รมว.สธ. เผยเด็กไทย พัฒนาการเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเกือบร้อยละ 30 ระดับไอคิวของเด็กไทยไม่ถึง 100ต่ำกว่ามาตรฐาน เร่งรัดสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เน้นดูแลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาไปจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยเรียน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ พร้อมส่งทีมหมอครอบครัวดูแลมารดา ทารก และเด็กเล็ก ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ร่วมดูแลพัฒนาการเด็กร่วมกับครอบครัว ครูพี่เลี้ยง และคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงด้านพัฒนาการ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขทันที
  2015-03-06 19:50
 • กรมอนามัย จับมือ 14 องค์กรภาคเอกชน ร่วมรณรงค์เลิกใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากในโฟมพบสารเคมีอันตราย 3 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง ละลายได้ทั้งความร้อนและน้ำมัน เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ชายถึงขั้นเป็นหมัน ส่วนหญิงตั้งครรภ์อาจได้ลูกที่มีอาการดาวน์ซินโดรมได้
  2015-03-05 19:18
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนหน้าร้อนเสี่ยงเกิดโรคติดต่อจากน้ำและอาหาร แนะประชาชนให้ความสำคัญทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกซื้อจนถึงการปรุงการเก็บอย่างถูกสุขลักษณะพร้อมให้ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ลดเสี่ยงจากท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ
  2015-02-23 16:04
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : รมว.สธ.ตัดสินใจยังไม่นำรายชื่อย้าย นพ.ณรงค์ พ้นปลัดสธ. แต่ใช้วิธีทำเอ็มโอยูร่วม สปสช.- ปลัดสธ.ยุติความขัดแย้งในวันที่ 18 ก.พ.นี้ และให้ยอมรับการทำงานของ คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงชุด อัมมาร เป็นประธานด้วย ให้เวลา 1 อาทิตย์แก้ปัญหาเรื้อรัง
  2015-02-18 09:44
 • กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ความสะอาดตลาดสด ร้านอาหาร รับเทศกาลตรุษจีน อาหารปลอดภัย เน้นประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 4 ส. 1 ร.คือ สด สะอาด สุก ใส่ตู้เย็น รับประทานขณะร้อน ย้ำเตือน ระวังการต้มเป็ดไก่แช่แข็งทันที เนื้อด้านในอาจสุกไม่ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงปักธูปลงในอาหารเซ่นไหว้ เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารในสีย้อมก้านได้
  2015-02-17 20:09
 • รมว.สธ.เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ล่าสุด อย.ได้ขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 2 ชนิด เป็นยาใหม่ที่ต้องควบคุมการใช้ 2 ปี พร้อมเตรียมผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว บูรณาการงานข้ามกระทรวงหลายมาตรการ การใช้ถุงยางอนามัยทั้งชายและหญิง การคุมกำเนิดระยะยาว เผยล่าสุดปี 2556 วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15ปีคลอดวันละ9 คน อายุต่ำกว่า20 ปีคลอดวันละ 334 คนและตั้งครรภ์ซ้ำ ร้อยละ 12
  2015-01-22 18:04
 • กรมอนามัย วอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุมเข้มความปลอดภัยร้านข้าวมันไก่ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ เน้นต้มไก่และเลือดให้สุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พร้อมย้ำต้องเลือกร้านที่สะอาด ผู้ขายไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง มีการปกปิดอาหาร และเลือกกินเลือดที่สุกเท่านั้น
  2015-01-17 21:04
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กไม่ยอมแปรงฟัน เหตุอากาศหนาว น้ำเย็นทำเสียวฟัน เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ แนะผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมให้แปรงฟันตามสูตร 2-2-2 ใช้น้ำบ้วนปากเล็กน้อยได้ แต่ต้องบ้วนยาสีฟันออกให้หมด
  2015-01-16 19:34

Pages