พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

 • กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชน แนะจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เน้นอาหารที่ดีมีประโยชน์ เลี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน
  2015-07-06 16:58
 • กระทรวงสาธารณสุขขอพระราชทานพระอนุญาต กำหนดให้วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ปีแรกรณรงค์ “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี” รวมทั้งรณรงค์ความสะอาดส้วมสาธารณะทั่วประเทศรองรับปีท่องเที่ยววิถีไทย
  2015-07-03 17:34
 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนคนไทยทุกวัยดื่มนมจืดมากขึ้น ชี้มีสารอาหาร วิตามินสูง สร้างความแข็งกระดูกและฟัน เผยสถิติเด็กไทยดื่มน้อยกว่าเอเชียและโลก 4-7 เท่าตัว เฉลี่ยเพียงคนละไม่ถึงวันละ 50 ซี.ซี  ทำให้ค่าเฉลี่ยความสูงวัยรุ่นไทยค่อนข้างเตี้ย หนุนให้เด็กดื่มมากขึ้นให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว หรือเฉลี่ยปีละ 88 ลิตร เสริมออกกำลังกาย กินอาหาร 5 หมู่ จะช่วยเพิ่มความสมาร์ท คือ สูงสมส่วน ไม่อ้วน แข็งแรง  ฟันไม่ผุ   คาดอีก10 ปีวัยรุ่นไทยจะสูงเฉลี่ย 171 ซม. 
  2015-06-03 13:12
 • รมว.สธ. เผยความสำเร็จโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างและปรับปรุงห้องส้วมในรร.ถิ่นทุรกันดารครบเป้าหมาย 60 แห่งก่อนกำหนด เตรียมขยายโครงการระยะที่ 2 เพิ่มอีก 60 แห่ง ในพื้นที่ 28 จังหวัดภายในปี 2558 พร้อมเชิญชวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ วัสดุ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี เรียนได้เต็มที่
  2015-06-03 13:04
 • สปสช.จับมือกรมอนามัย เดินหน้านโยบาย 10 ข้อ รมต.สธ.ลดปัญหาแม่วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกคุมกำเนิด ด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ์สุขภาพ ฟรี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 ที่ผ่านมาแล้ว ติดต่อได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมระบบ 30 บาท
  2015-05-24 15:22
 • สธ.เตือนผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารควรงดดื่มกาแฟ เพราะจะทำให้ปวดแสบกระเพาะมากขึ้น พร้อมแนะคนอ้วนควรดื่มแก้วเล็กปริมาณน้อย หรือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล ลดความเสี่ยงอ้วนลงพุง
  2015-05-08 14:33
 • กรมอนามัย เผย 10 เหตุเสี่ยงรุมเร้าวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจระดับประเทศ แนะเร่งดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2015-05-06 20:07
 • รมช.สธ.เร่งพัฒนาสุขภาพวัยแรงงาน และพัฒนาสถานประกอบการที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่น่าทำงาน เผยขณะนี้ไทยมีคนวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 38 ล้านกว่าคน ใช้เวลาทำงานตลอดอายุประมาณ 81,900 ชั่วโมง ข้อมูลล่าสุดมีผู้เจ็บป่วยจากการทำงานปีละ 130,000 กว่าคน
  2015-05-01 19:26
 • ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับนายคาสปาร์ พีค ( Mr.Caspar Peek) ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Representative for Thailand) ที่เข้าเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัว โดยขอบคุณที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่ UNFPA พร้อมหารือยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แผนงานของไทยในการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ.2558 รวมถึงเรื่องของประชากรและการพัฒนา (post-ICPD agenda) โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.พรเทพ ศ
  2015-04-20 19:55
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย พบผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ 97 หวั่นรากฟันผุ โรคเหงือกคุกคามเพิ่ม จนสูญเสียฟันหมดทั้งปาก แนะดูแลฟันอย่างถูกวิธีทั้งแปรงฟันและแปรงซอกฟัน และควรมีผู้ทำความสะอาดฟันสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
  2015-04-17 13:21
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าของขวัญฟันเทียมผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 35,000 ราย สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังดำเนินการ 6 เดือน สำเร็จแล้วกว่าครึ่ง เพิ่มเป้าหมายอีก 2,200 ราย เร่งผนึกกำลังคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน 4 ภาค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เอื้อความสะดวกผู้สูงอายุใช้บริการใกล้บ้าน กำหนดเสร็จธันวาคมนี้
  2015-04-08 12:58
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยหญิงไทยเสี่ยงมะเร็งเต้านม แนะหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน พร้อมจดใส่สมุดบันทึก เพื่อป้องกันความเสี่ยงและหากตรวจพบก่อนโอกาสที่รักษาให้หายและรอดชีวิตมีสูง
  2015-03-30 15:44

Pages