มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์ข้อความใน facebook เสนอความเห็น 8 ประเด็น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ ระบุว่า ทุกคนเห็นพ้องว่าเป็นหลักการที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนด้อยโอกาสในอดีตเข้าถึงการรักษามากขึ้น แต่ปัญหาการขาดทุนใน รพ.หลายแห่งนั้นก็เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่การสร้างภาพว่าขาดทุน มีข้อเสนอการบริหารจัดการงบประมาณไปยัง สปสช. อาจต้องแยกงบเงินเดือนบุคลการภาครัฐของ สธ.ออกจากงบรายหัว ปรับวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นธรรม ที่สำคัญ สปสช.ต้องชี้แจงเรื่องข้อครหาการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง บอกถึงข้อจำกัดที่มี เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดความคาดหวังที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
  2015-07-15 19:10
 • หมอสมศักดิ์ อาจารย์แพทย์ ม.ขอนแก่น โพสต์เฟซบุค ระบุขอแสดงความเห็นในฐานะหมอที่รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนมี 30 บาท แจง 30 บาท ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษามากขึ้น ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ยันได้รักษาตามมาตรฐานไม่ต่างจากสิทธิอื่น ยอมรับเสียชีวิตมากว่าข้าราชการ แต่ไม่ใช่เพราะสิทธิการรักษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ชี้ รพ.รัฐขาดทุนก็จริง แต่ประชาชนได้กำไร เข้าถึงการรักษามาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2015-07-10 15:47
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 14,000 รายต่อปี และมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีถึง 6 ล้านคนต่อปี มข.จัดงานกระตุ้นประชาชน ตระหนักถึงภัยร้ายมะเร็งท่อน้ำดี ให้สามารถป้องกันโรคและได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  2015-07-05 12:34
 • “หัวหน้าสาขาโรคไต คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น” ยืนยันอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยไตบัตรทองอยู่ในระดับมาตรฐาน เหตุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะเสี่ยงสูงอยู่แล้ว แถมเป็นระบบช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยจากเดิมเข้าไม่ถึงการรักษาเพราะยากจน แต่ยอมรับมีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยใน 2 ระบบ เนื่องจากประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวัยแรงงาน สุขภาพดีกว่า ขณะที่สวัสดิการข้าราชการมีเศรษฐฐานะดี สามารถดูแลสุขภาพได้ดีกว่า    
  2015-06-30 14:44
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวชุดทดสอบสำเร็จรูป วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนอย่างรวดเร็ว ชุดแรกของโลก“KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit” งานวิจัยของศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว
  2015-06-28 18:01
 • ทีมนักวิจัยกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดตัวMobile Applicationและ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งถูกพัฒนาเป็นแอปฯ เต็มรูปแบบ
  2015-03-10 15:01
 • บ้านเมือง - กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 4 ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานสาธารณสุข และ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีโครงการคนดีสุขภาพดีรายได้ดี เข้าทำการเอกซเรย์สุขภาพประชาชนอายุ 40 ปีที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มี น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ส.ม.กว่า 500 คนให้การต้อนรับ
  2014-04-21 09:15
 • ASTV ผู้จัดการรายวัน - อยากหลับสนิทไม่ต้องพึ่งเมลาโทนินไกลจากอเมริกา นักวิจัยไทยพบผลไม้เมืองร้อน สับปะรด กล้วย ส้ม ช่วยเพิ่มความเข้มข้นเมลาโทนิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยเมลาโทนิน มข.ว่าจากการศึกษาผลการรับประทานผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สับปะรด ส้ม และกล้วย พบว่าสามารถเพิ่มความเข้มข้นของเมลาโทนินและเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน
  2014-03-20 09:47
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างปี 2550-2555 วิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ฮาโลจีเนต สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืชและเชื้อราสารเบื่อหนู และสารกำจัดศัตรูพืช พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยถึง 44,129 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายของคนไทยระหว่างสาเหตุจากสารกำจัดศัตรูพืชกับไข้เลือดออก พบว่าสัดส่วนการตายด้วยสารกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ยสูงกว่าโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย โดยในปี 2554 สูงถึง 13.2 เท่า
  2014-02-21 11:54
 • ข่าวสด - ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังวันแห่งความรัก ซึ่งมักมีปัญหาการมีบุตรในภาวะที่ไม่พร้อม จากสถิติการคลอดของเด็กวัยรุ่นที่อายุ 11-19 ปี ที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลใน ร.พ.รัฐ สิทธิ สปสช. ช่วงปี 2550-2553 พบวัยรุ่นให้กำเนิดบุตรประมาณ ร้อยละ 8 ของเด็กที่เกิดในแต่ละปี ในช่วง 4 ปี เราเห็นรูปแบบการคลอดบุตรของวัยรุ่นชัดเจน การคลอดมีจำนวนสูงมากที่สุดในเดือนต.ค. สถิติยังไม่รวมการทำแท้งนอกร.พ. ซึ่งหมายความว่า เริ่มตั้งครรภ์ประมาณเดือนก.พ. ซึ่งเป็นเดือนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ส่วนช่วงเดือนที่มีความเสี่ยงต่ำคือ เม.ย.-พ.ค.
  2014-02-20 07:49
 • สธ.ดัน เมกะโปรเจ็กต์ 1 แสนล้านบาท พัฒนาระบบสาธารณสุขทั่ว ปท.ด้วย 12 เขตบริการสุขภาพ ดึงมหาวิทยาลัยร่วมจัดตั้ง"ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง" คาดเริ่มแผนปี 2558
  2013-11-14 11:25
 • เดลินิวส์ - ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ระบุว่า ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา การเสียชีวิตโดยมากไม่ได้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางด่วนหรือทางหลวงชนบท หากแต่เกิดบนถนนในเขตชุมชน จากการเดินทางใกล้ ๆ ในถนนสายสั้น ๆ ซึ่งหลายคนมักมองข้ามและคิดว่าใกล้แค่นี้ ไม่เป็นไร
  2013-10-12 09:16

Pages