มะเร็ง

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีในการวินิจฉัยเป็นเวลานานอาจได้รับปริมาณรังสีสูงและมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง 4 คนต่อบุคลากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าบุคลากรที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปถึง 4 เท่า และเสี่ยงเป็นต้อกระจกเนื่องจากได้รับปริมาณรังสีสูงเกินกว่าที่เลนส์ตาสามารถรับได้ถึง 1.4 เท่า แนะขณะปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ เสื้อตะกั่ว ไธรอยด์ซีลด์ แว่นตากันรังสี และฉากกำบังรังสีที่ตำแหน่งต่างๆ
  2014-03-14 19:38
 • คมชัดลึก - เจนีวา-องค์การอนามัยโลกแนะลดน้ำตาลลงอีกครึ่งจากที่เคยแนะไว้เมื่อ 10 ปีก่อนขณะพยายามรณรงค์แก้ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน และฟันผุ องค์การอนามัยโลก ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับปริมาณบริโภคน้ำตาลที่ควรจะเป็น โดยแนะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละวัน ตามคำแนะนำเดิมที่ออกมาเมื่อปี 2545 แต่เน้นเพิ่มว่าหากลดลงได้อีกครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ 5 ก็จะเป็นเรื่องดี ซึ่งหมายความว่า ผู้ใหญ่ที่มีดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไอ) ปกติ  ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน
  2014-03-07 09:23
 • เดลินิวส์ - "มะเร็ง" ยังน่ากลัวสำหรับทุกคน ... แม้ว่าจะค้นพบการเป็นมานาน แต่ก็ยังรู้จักโรคนี้ได้น้อยมาก ทำให้ยากต่อการรักษาให้หายขาด           ปัจจุบันหลักพื้นฐานในการรักษาโรคมะเร็ง ก็คือการค้นหาความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติ และนำความแตกต่างนั้น ๆ มาเป็นเป้าหมายในการรักษา
  2014-03-04 08:45
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งในภาคอีสาน ประจำเขตบริการสุขภาพที่ 7 เพิ่มอีก 2 แห่งที่รพ.ขอนแก่น และรพ.ร้อยเอ็ดหลังพบโรคมะเร็งเป็นสาเหตุเสียชีวิตของประชาชนในขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์และมหาสารคาม สูงอันดับ 1 และป่วยรายใหม่เพิ่มปีละ4000-5000 ราย อันดับ 1 คือมะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งเต้านม จะลดคิวรอฉายแสงจาก 6-8 เดือน เหลือเพียง 1 เดือน คาดจะให้บริการได้ในเร็วๆนี้
  2014-02-26 13:50
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดงบประมาณ 470 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลราชบุรี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยและญาติ จะเสร็จในปี 2560 เผยขณะนี้พบประชาชนใน8 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงครามมีอัตราการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 คือ อัตรา 91 คนต่อ 1 แสนคน   ส่วนโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับ 7 คือ พบ 16 คนต่อ 1 แสนคน
  2014-02-21 13:32
 • , , ,
  เมื่ิอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
  2014-02-06 20:40
 • กรมการแพทย์ประชุมทะเบียนมะเร็งระดับอาเซียน สร้างกลยุทธ์สำคัญวางแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  พร้อมแนะประชาชนปรับพฤติกรรมเลี่ยงภัยร้ายมะเร็ง
  2014-02-06 20:25
 • กรมแพทย์แผนไทยฯ ชี้คนแห่ขอยาสมุนไพรต้านมะเร็งตับที่ รพ.ยศเส เพิ่มขึ้น 30 เท่า หลังออกข่าว โทรศัพท์ขอวันละกว่า 100 ราย เผยยังเพียงพอต่อผู้ป่วยในโครงการ ย้ำไม่แจกยาหากไม่นำผู้ป่วยมารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยก่อน ชี้ต้องรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
  2014-02-06 20:16
 • แนวหน้า - นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ของภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ประชากรเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2008 พบผู้ป่วย รายใหม่ราว 7 แสนราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 5 แสนราย องค์การ อนามัยโลกจึงสนับสนุนให้ทุกประเทศจัดทำ แผนการป้องกันและควบคุม โดยจัดทำทะเบียน มะเร็ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ทั้งข้อมูลโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ การเกิดโรค การเสียชีวิต เพื่อให้แต่ละท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและวางยุทธศาสตร์ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว
  2014-02-06 14:02
 • ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกดังนี้
  2014-02-03 19:46
 • สาธารณสุข เผยขณะนี้ภัยจากโรคมะเร็งรุนแรงขึ้น ต่อปีมีคนไทยเสียชีวิตกว่า 60,000 คน มากเป็นอันดับ 1 ในประเทศ ส่วนทั่วโลกมีรายงานเสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน ย้ำเตือนผู้ที่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งสูง ได้แก่ คนอ้วน คอทองแดง สิงห์อมควัน คนที่กินผักผลไม้สดน้อย และไม่ออกกำลังกาย พร้อมแนะให้ประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจร่างกายประจำปี โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ชี้หากพบแต่เริ่มแรก โอกาสรักษาหายมีสูง โดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งกระจายโรงพยาบาลรักษามะเร็งทั่วประเทศ ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง และดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังถึงบ้าน
  2014-02-02 16:01
 • นายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริการายงาน 9 โรคใหม่เกิดจากการสูบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น ทั้งมะเร็ง มะเร็งลำไส้ วัณโรค เบาหวาน จอตาเสื่อม ฯลฯ ด้าน "หมอประกิต" ชี้ข้อสังเกตมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้เป็นโรคที่ชายไทยป่วยมาก คาดเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่สูงถึง 60%
  2014-01-24 14:49

Pages