วิทิต อรรถเวชกุล

 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแถลงการณ์หนุนคกก.ชุด “คณิศ” พิจารณาค่าตอบแทนจูงใจบุคลากรสธ.ทำงานในชนบท
  2013-06-20 11:51
 • "ดีเอสไอ" สรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. ไต่สวนหมอวิชัย-หมอวิทิต ระบุแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตยาพาราเซตามอลขององค์การเภสัชเข้าข่าย พ.ร.บ.ฮั้วประมูล วงเงิน 70 ล้านบาท แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
  2013-06-20 10:55
 • นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามสรุปความเห็นส่งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการพิจารณาไต่ส่วนในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของดีเอสไอมีความเห็นเบื้องต้นว่า นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ผอ.อภ.) เข้าข่ายกระทำความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้วประมูล) มาตรา 11, 12 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าท
  2013-06-17 09:55
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานฯ โดยมีผู้แทนจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กลุ่มสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมหารือ
  2013-06-11 14:26
 • เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่แพทย์ชนบทเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกเข้าไปดูและตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีต ผอ. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า อยู่ระหว่างการหารายชื่อเพิ่มเติม โดยแพทย์ชนบทส่งรายชื่อมาให้แล้ว แต่ไม่มีชื่อ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้สั่งให้มีการร่างคำสั่งแล้วโดยระบุแนบท้ายให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ได้ ทั้งนี้ยังคงมีการตรวจสอบเงินนอกระบบ เงินซีเอสอาร์ต่อไป โดยจะส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ดำเนินการ ส่วนการตรวจงบการเงินของ อภ. นั้นได้ขอให้กระทรวงการคลังเข้ามาตรวจสอบแล้ว เพราะมีการพูดมาตลอดว่ามีเงินเหลือ 4,500 ล้านบาท ดังนั้นต้องทำให้ชัดเจนว่ามีเงินอยู่จริงหรือไม่ มีหนี้เสีย หนี้สูญ มีกำไร มีสภาพคล่องเป็นอย่างไร
  2013-06-10 11:03
 • ผลการหารือ 3 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท กับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ยืดเยื้อมาร่วม 3 เดือน เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-09 12:40
 • ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09 11:26
 • แปรความขัดแย้งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานและคุณภาพงาน หรือพี4พี มาหารือบนโต๊ะ ระหว่าง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โดยมี สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขา ธิการนายกรัฐมนตรี เป็นโต้โผ จัดเวทีโต๊ะกลม 3 ฝ่าย หาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข
  2013-06-08 12:26
 • ในที่สุด การประชุมเพื่อหารือข้อยุติจากปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ก่อนหน้านี้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด ทั้งการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนที่อิงผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี รวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบองค์การเภสัชกรรมจากปัญหาต่างๆ ก็เริ่มมีสัญญาณดีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลา 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา..
  2013-06-08 12:18
 • 'ปุ้ม'นั่งหัวโต๊ะถกพีฟอร์พีลงตัว ชง'ปู-ครม.'รับทราบเกณฑ์เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบย้อนหลัง 1 เม.ย. มติร่วม 3 ฝ่าย ตั้งคณะทำงาน
  2013-06-07 09:15
 • อสม.นครบาล 1,000 คน หนุนสธ.เดินหน้าพีฟอร์พี เพราะประชาชนได้รับประโยชน์ หมอประดิษฐยืนยัน รัฐบาลไม่มีนโยบายแปรรูปองค์การเภสัชกรรม และไม่มีนโยบายร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพ ไม่เคยแทรกแซงสปสช. เป็นการจัดการภายในของเลขาธิการสปสช.เอง
  2013-06-06 12:17
 • ชมรมแพทย์ชนบท แถลง 6 เหตุผลที่ขอให้นายกรัฐมนตรีปลดนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง" สำหรับการเจราวันนี้ (ุ6 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-06 10:58

Pages