สวรส.

 • กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  2014-01-03 11:39
 • 100,000 ล้านบาท!!! เม็ดเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ่อคิวเสนอขอต่อรัฐบาลช่วงต้นปีม้าพยศ 2557 ทั้งประกาศว่าจะใช้เงินก้อนใหญ่นี้ในการยกมาตรฐานระบบสาธารณสุขของไทยภายใต้แผนเมกะโปรเจกต์พัฒนาระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ
  2013-12-31 10:12
 • หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชัดเจนของสังคมไทยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาคือ การปฏิรูประบสุขภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นแม่บทความคิดเรื่องสุขภาพ-สุขภาวะ และความคึกคักในการมีส่วนร่วมกำหนดเจตนารมณ์และขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมภาคประชาสังคม ผลแห่งการปักหลักความคิดใหม่ด้านสุขภาพในวันนี้ยังคงทรงพลังและเติบโตต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าก้าวต่อไปจะยังมีข้อท้าทาย ขวากหนาม และปัญหาใหม่ๆ รออยู่มิใช่น้อย
  2013-12-31 09:38
 • เจ้าหน้าที่สวรส.ทำหนังสือถึงผอ.สวรส. ไม่เห็นด้วยใช้ชื่อองค์กรออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเมือง ชี้ควรหารือภายในก่อน เพื่อเป็นมติขององค์รอย่างแท้จริง
  2013-12-28 14:08
 • ไทยโพสต์ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.และเนคเทค)
  2013-12-27 06:58
 • เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้บริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงการณ์รู้สึกห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่หลายฝ่าย มีความขัดแย้งแตกแยกกันนั้น อาจจะนำไปสู่ความรุนแรง สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ บัดนี้ ในภาวการณ์ที่ประเทศไม่มีสภาผู้แทนราษฎร การเร่งหาทางออกของประเทศ เพื่อยุติความขัดแย้งให้กลับสู่สภาพที่ทุกภาคส่วน ได้ร่วมนำพาประเทศสู่ความเจริญให้เร็วที่สุด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขอเรียกร้องให้ 1.ยึดปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฃ2.หยุดการฟ้องร้อง ดำเนินคดีทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการเรียกร้องครั้งนี้ ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและ กปปส.
  2013-12-24 19:58
 • สำนักข่าวสร้างสุข  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปัจจุบันสังคมไทยมีชีวิตกันอย่างรีบเร่ง โดยเฉพาะสังคมเมือง ที่ชีวิตประจำวันแทบจะเรียกได้ว่าทำทุกอย่างแข่งกับเวลา ไม่ว่าจะเรื่องของการทำงาน หรือการกินอยู่ จึงเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่อาศัยเป็นข้ออ้างในการละเลยดูแลสุขภาพ ทั้งการพักผ่อน ออกกำลังกาย หรือแม้แต่อาหารการกิน เมื่อเร็วๆนี้ สสส.จับมือ สวรส. เปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทย พบดัชนีมวลกายเพิ่ม เสี่ยงเป็นเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง เหตุออกกำลังกินผักน้อยแค่ 18% พร้อมเดินหน้าโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ทั่วประเทศ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง หวังต่อยอดนโยบายสุขภาพของชาติ
  2013-12-03 11:01
 • "การปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ที่เริ่มดีเดย์ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เรียกว่าเป็น "Second Version" ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยก็ว่าได้" ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวเปิดประเด็น
  2013-11-30 20:38
 • แพทย์ชนบทแจง 12 เหตุผล จวก “หมอประดิษฐ” ขาดความเหมาะสมเป็น รมว.สาธารณสุข และควรพ้นไปจากตำแหน่ง ทั้งทำให้หน่วยงานอ่อนแอลง ทำลาย 30 บาท เอื้อประโยชน์เอกชน บั่นทอนอภ. ทำลายความมั่นคงด้านยา ทำลายตระกูล ส.มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขาดธรรมาภิบาล
  2013-11-29 19:33
 • โพสต์ทูเดย์ - มีคำถามว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเติบโตและขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดเช่นนั้นได้อย่างไร
  2013-11-26 13:16
 • ข่าวสด - นพ.วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี ในฐานะนักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สวรส.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 เดือนต.ค. 2556-พ.ย. 2557 เพื่อสำรวจสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพคนไทย โดยสุ่มสำรวจประชาชน อายุ 1-60 ปี 32,400 คน จาก 21 จังหวัดทุกภูมิภาค โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพจากร.พ. อาทิ ตรวจเลือด ปัสสาวะ ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะแบ่งเป็น ร.พ.รามาธิบดี เก็บข้อมูลใน กทม.
  2013-11-25 10:02
 • มติชน - ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริ ชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ สวรส.นำองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลระบบสุขภาพมาขับเคลื่อนให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการบริการที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตร้อยละ 10 โดยเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2013-11-22 07:22

Pages