สุรเดช วลีอิทธิกุล

 • ว่าที่เลขาธิการ สปส.ชี้ ประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ "คนพิการ" ที่รักษาบัตรทอง เชื่อ ม.44 ช่วยปลดล็อคสิทธิ์การรักษาของคนพิการ 5 หมื่นคนให้ดีกว่าเดิม
  2016-09-28 22:12
 • ครม.เห็นชอบตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงแรงงาน 7 ราย “หมอสุรเดช” จากรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล
  2016-08-30 18:11
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่เขียนถึงเรื่องอนาคตของบัตรทองว่า อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องปัญหาระบบบริการ ที่ผ่านมาไทยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของ รพ.มา โดยเริ่มจากแนวคิดของ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ที่ต้องการติดดาวให้กับ รพ. แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมาก จนกระทั่งเมื่อไทยเริ่มต้นประกันสังคมในส่วนสิทธิรักษาพยาบาล เสี่ยงบ่นและการร้องเรียนจากผู้ประกันตน ก็ทำให้ระบบพัฒนาและควบคุมคุณภาพ รพ.ได้รับความสำคัญ  
  2015-09-05 12:53
 • เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ จวกองค์การเภสัชกรรมบริหารไร้ประสิทธิภาพ ทำยาเอดส์เหลืออยู่ในสต็อกอีก 1 เดือน หวั่นกระทบผู้ป่วย 2 กองทุนทั้งบัตรทองและประกันสังคม ด้าน ผู้อำนวยการอภ.ยืนยันไร้ปัญหา อีก 1 เดือนเข้าสู่ภาวะปกติ
  2014-08-18 08:51
 • มติชน -นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการโอนย้ายสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เกษียณอายุการทำงานและพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตนไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า หลังจากพ้นสถานะการเป็นผู้ประกันตน ผู้ที่เกษียณการทำงานยังคงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลระบบประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมให้สิทธิในเรื่องนี้ไว้ แต่ยังสามารถไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนได้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อผู้เกษียณการทำงานไปลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกั
  2014-06-23 07:30
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน พร้อมเครือข่ายแรงงาน บุก สปส. ยื่น 6 ข้อเรียกร้องปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล หลังพบเหลื่อมล้ำด้อยกว่ากองทุนรักษาพยาบาลอื่น ด้าน “รองเลขาธิการ สปส.” เผย สิทธิประโยชน์ฮีโมฟีเลีย และยาเมทาโดนดำเนินการแล้ว ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นต้องรอการพิจารณาจากบอร์ด สปส. ชุดใหม่ พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภาคประชาชน จัดเวทีหารือติดตามพัฒนาสิทธิประโยชน์ทุก 2 เดือน   
  2014-06-16 20:31
 • ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทางการแพทย์ หรือบอร์ดการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านการแพทย์เป็นจำนวนไม่น้อยให้แก่ผู้ประกันตน ทั้งการปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายให้กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ ทว่า...ท่ามกลางสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นนั้น สปส.กลับวิตกกังวลถึงเสถียรภาพของกองทุนชราภาพ เพราะนับตั้งแต่มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ และบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ในปีนี้เป็นปีแรก กว่า 1.3 แสนคน วงเงินประมาณ 4.7 พันล้านบาท คาดการณ์ว่ากองทุนนี้จะเลี้ยงตัวอยู่ได้เพียงช่วง 30 ปีเท่านั้น
  2014-06-14 14:19
 • มติชน -ปี 2557 เป็นปีแรกที่กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุเกิน 55 ปี ทั้งบำเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นก้อน และบำนาญชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นรายเดือน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประมาณการว่าจะมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวทั้งบำเหน็จและบำนาญ รวมทั้งสิ้นกว่า 130,000 คน ต้องจ่ายเงินกองทุนชราภาพในกองทุนประกันสังคมออกไปกว่า 4.7 พันล้านบาท และในปี 2587 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า กองทุนชราภาพจะอยู่ในภาวะติดลบ
  2014-06-10 20:11
 • คาด 30 ปี สปส. จ่ายเงินชราภาพประกันสังคมเกลี้ยงกองทุน เร่งศึกษา 6 แนวทางแก้ปัญหาทั้งปรับเพิ่มเงินสมทบ-ขยายอายุเกษียณ-เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ-ปรับการคำนวณค่าจ้างเฉลี่ย ช่วยยืดอายุกองทุนได้นานมากสุด 72 ปี เร่งขยายลงทุนต่างประเทศ      
  2014-06-03 18:30
 • สำนักงานประกันสังคม ทุ่ม 500 ล้านบาท เพิ่มสิทธิรักษาผู้ป่วยโรคค่าใช้จ่ายสูง 'ฮีโมฟีเลีย-มะเร็งชนิดใหม่' ด้านชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเรียกร้องเรื่องคลอด
  2014-05-23 13:06
 • สปส. จ่ายเงินบำนาญชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ขั้นต่ำ 720 บาท ผู้ประกันตนได้รับเงินเพิ่ม 54 ราย หลังสำรวจพบต่ำกว่าเงินต่ำสุด
  2014-05-19 19:35
 • บอร์ด สปส.ไฟเขียวเพิ่มงบรักษาโรคร้ายแรงปี 57 เป็น 6.1 พันล้าน จากเดิม 4.4 พันล้าน ฟุ้งช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการมากขึ้น กระตุ้นโรงพยาบาลระบบประกันสังคมพัฒนาศักยภาพรักษาโรคร้ายแรง
  2014-04-08 09:14

Pages