เรื่องเด่น

 • สหราชอาณาจักรได้เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) มานานกว่า 30 ปีแล้ว ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างระบบการให้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ มีการทยอยการปรับกลไกการคลังด้านสุขภาพให้สอดรับกับการปฏิสัมพันธ์ที่รัฐต้องการให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพกับประชาชนให้มากที่สุด การปรับเปลี่ยนทุกครั้งต้องอาศัยระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกปัจจัยนำเข้า สู่ระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรได้อย่างครบถ้วน และสามารถจำลองรูปแบบต่างๆ ด้วยการปรับกลไก ปัจจัยนำเข้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อทำนายผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านบริการสุขภาพได้อย่างใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุด
  2014-03-23 23:18
 • ปลัดสธ. เตรียมปรับระบบจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพระดับหมู่บ้านชุมชน ลดความซ้ำซ้อน นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน  ตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดเก็บและคัดเลือกข้อมูลที่เป็นจำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน เริ่มทดลองใช้ 1 ตุลาคม 2557    
  2014-03-23 23:09
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่เกิดจากเชื้อเอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-17 มีนาคม 2557 พบผู้ป่วยแล้ว 18,290 คน เสียชีวิตแล้ว 18 คน โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากเชื้อเอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งพบการระบาดในภาคเหนือและใต้ จากการติดตามเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบว่าไวรัสมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ในต่างประเทศพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่นกัน และพบว่าเชื้อไวรัสมีกา
  2014-03-22 13:09
 • เมื่อความเจ็บป่วยมาเยือน ทั้งโรคเรื้อรัง หรือโรคตามฤดูกาลทั่วไป ที่ทำให้ต้องไปพบแพทย์ หรือไปซื้อยารับประทานเอง การเจ็บป่วยแต่ละครั้งเมื่อแพทย์วินิจฉัยและจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยการคำนวณยาให้พอดีกับมวลร่างกาย น้ำหนัก และอาการของโรค แต่บ่อยครั้งเมื่อผู้ป่วยรับยากลับบ้านไปแล้วอาจจะลืมกินยาในบางมื้ออาหารไปบ้าง และเมื่ออาการป่วยไข้หายดีก็จะมียาบางจำนวนที่เหลือ ซึ่งหลายท่านก็มักจะเก็บยาที่เหลือไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน ด้วยความเข้าใจว่ายามเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้มียารับประทานเองโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่การเก็บสะสมยาที่เหลือเหล่านี้ก็มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งการนำยาที่เก็บสะสมไว้นานๆ มารับประทานโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจนำภัยมาสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว
  2014-03-22 12:50
 • ผู้แทนกองทุนโลกพอใจ บทบาท อภ.ที่ทำให้เกิดการเข้าถึงยาของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
  2014-03-22 12:30
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยวันที่ 22 มีนาคมทุกปี เป็นวันแห่งน้ำโลก ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยน้ำดื่ม รวมทั้งน้ำแข็ง สร้างความปลอดภัยประชาชน ลดป่วยจากการดื่มน้ำไม่สะอาด ที่สำคัญคือโรคอุจจาระร่วง ทั่วโลกมีรายงานป่วยจากโรคนี้ปีละ 1,700 ล้านราย เป็นเหตุให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตปีละกว่า 700,000 ราย ส่วนไทยในช่วงกว่า 2 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 200,000ราย เสียชีวิต 2 ราย แนะประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม ถ่ายอุจจาระในส้วม และล้างมือฟอกสบู่หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง
  2014-03-22 12:21
 • เตรียมกระจายตำรับยา “เบญจอำมฤตย์” รักษามะเร็งตับไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยอีก 11 แห่งทั่วประเทศ พ.ค.นี้ เพิ่มกำลังผลิตวันละ 10,000 เม็ด กรมแพทย์แผนไทยฯชี้ 60% อาการสำคัญของโรคดีขึ้น รอสรุปผลวิจัยอีก 5 ปี
  2014-03-19 21:26
 • สธ. เผยในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว  มีผู้สูงอายุ 14 ล้านกว่าคน  ผลสำรวจล่าสุด มีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขภาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพึ่งคนอื่นดูแล ชี้แนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่ลำพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้น เร่งพัฒนาการดูแลทั้งระบบทั้งการรักษา การชะลอความเสื่อมร่างกาย โดยในปี 2557 นี้ ทุ่มงบประมาณ 39 ล้านบาท พัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพ การดูแลในชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุใช้ได้ทั่วประเทศ  อยู่ระหว่างประเมินผลในทางปฏิบัติ  
  2014-03-19 21:10
 • มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จี้ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวของสธ. จ่ายยาเอฟฟาไวแรนซ์ให้แรงงามข้ามชาติ หลังยาหมดสิทธิบัตร
  2014-03-18 11:52
 • กรมควบคุมโรค ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย  รณรงค์ขจัดวัณโรคหมดจากไทย หลังองค์การอนามัยโลกชี้สถานการณ์วัณโรคในไทยในปีพ.ศ.2555 น่าเป็นห่วง ติดอันดับ 18 ใน 22 ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงที่สูงถึงปีละ 80,000 คน โดยเตรียมจัดงาน  เวิลด์  ทีบี  เดย์ 2014 :  เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสาน พระเมตตา เพื่อเมืองไทย ปลอดวัณโรคชูคอนเซปท์ 'วัณโรคค้นให้พบ จบด้วยหาย' ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โซน Feel fit พร้อม เปิดตัว เกียรติกมล ล่าทา ทูตประจำโครงการฯ
  2014-03-16 19:02
 • คนไทยตายเพราะสูบบุหรี่ปีละ 5 หมื่นคน ขณะที่คนไม่สูบบุหรี่แต่ต้องรับควันบุหรี่มีถึง 11.5 ล้านคน เสนอใช้ใช้โอกาสวันสิทธิผู้บริโภค ชวนครอบครัวผู้ป่วยและตายจากใช้สินค้ายาสูบยื่นฟ้องบริษัทบุหรี่เรียกค่าชดเชยความเสียหาย
  2014-03-14 19:49
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีในการวินิจฉัยเป็นเวลานานอาจได้รับปริมาณรังสีสูงและมีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง 4 คนต่อบุคลากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าบุคลากรที่ใช้เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปถึง 4 เท่า และเสี่ยงเป็นต้อกระจกเนื่องจากได้รับปริมาณรังสีสูงเกินกว่าที่เลนส์ตาสามารถรับได้ถึง 1.4 เท่า แนะขณะปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ เสื้อตะกั่ว ไธรอยด์ซีลด์ แว่นตากันรังสี และฉากกำบังรังสีที่ตำแหน่งต่างๆ
  2014-03-14 19:38

Pages