เรื่องเด่น

 • กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประเมินผลการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม และปรับฐานข้อมูลกำลังคนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คาดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติการบรรจุข้าราชการให้ใหม่ปีละกว่า 10,000 คน  
  2013-08-23 19:49
 • Hfocus -แม้กฎหมายประกันสังคมจะมีสภาพบังคับให้ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างทุกคน ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดือน ก.ค. 2556 ระบุว่ามีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 9,653,813 คน น่าสนใจว่า เมื่อกฎหมายมีสภาพบังคับโดยทั่วไป ไม่ใช่การประกันตนตามความสมัครใจ ในจำนวน 9,653,813 คนนี้ จะต้องมีแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วรวมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง ทว่าในความเป็นจริง ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเสียที
  2013-08-23 16:42
 • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ชมรมแพทย์ชนบท โดย นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาและกรรมการชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกแถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท เรื่อง ขอให้สังคมจับตามองการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะทำให้ธงคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขหักสะบั้นลง
  2013-08-22 17:40
 • กพ.กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้บุคลากรสธ. โดยสธ.ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับกพ.ได้ รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความต้องการแพทย์ พยาบาล และการกระจายตามพื้นที่ต่างๆ และการแผนการผลิตบุคลากร หากสธ.ทพไม่ได้ กพ.จะยังไม่เสนอครม.
  2013-08-22 12:06
 • สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เครือข่ายเพื่อแรงงานข้ามชาติ (MWRN.) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF.) ออกแถลงการณ์ด่วน ให้รัฐบาลกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกรณีการสิ้นสุดระยะเวลาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
  2013-08-22 08:10
 • Hfocus—ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงทุกวันนี้ ถึงความเหมาะสมของการนำนโยบายเมดิคัลฮับมาใช้ในประเทศไทย นโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่อย่างใด ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียง ว่าผลกระทบและจุดจบของนโยบายนี้จะเป็นเช่นไร ที่สำคัญปัจจัยของการขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับมิได้อยู่ที่รัฐบาลไทยเท่านั้น แต่อยู่ที่ทุนและตลาดทั้งในและนอกประเทศอีกด้วย จากนี้ไป สุขภาพที่ดีของคนไทยคงต้องวัดดวงกับความเข้มแข็งของรัฐบาลไทย ว่าจะมีแรงต้านพอที่จะไม่ถูกยั่วยุโดยการรุกคืบของทุนหรือไม่  
  2013-08-21 09:36
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมนักวิเคราะห์  ผู้บริหารไม่ยืนยันข่าวร่วมทุนกับโรงพยาบาลในจ.พิษณุโลก และมองโกเลีย จากก่อนหน้าให้ข่าวสนใจถือหุ้น 51% คาดใช้เงินลงทุน 2 ดีลรวม 4-5 พันล้านบาท คาดเจรจาเสร็จภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า รับรู้รายได้ภายในสิ้นปีนี้
  2013-08-21 08:23
 • แพทย์ชนบทขีดเส้น 23 ส.ค. รู้ผล'ค่าตอบแทนบุคลากร'ยืนรูปแบบเดิม ลั่นไม่คืบเตรียมยกขบวนพบนายกฯ ด้าน'พยาบาล'ขอแค่ความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ
  2013-08-21 08:07
 • อีสานจัดแลกเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอิสานไร้รอยต่อ” เน้นพัฒนาระบบส่งต่อ – รับกลับ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง หวังลดอัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการ
  2013-08-20 16:50
 • นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในการแก้ปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ โดยให้มีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อคำนวณรายรับ รายจ่าย และหาว่าต้นทุนของหน่วยบริการเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้นำมาวางแผนปรับระบบบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สปสช.และสธ.ได้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยจากข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.2555-มิ.ย.2556 จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โดยจัดกลุ่มร.พ.เป็น 6 กลุ่มตามขนาดร.พ.
  2013-08-20 16:33
 • “บำรุงราษฎร์” (BH) ทุ่มกว่า 2 พันล้านบาท บุกมองโกเลีย เล็งกวาดลูกค้าจีนเพิ่ม และควักอีก 3 พันล้านบาท เทกโอเวอร์ ร.พ.ในพิษณุโลก “ชัย โสภณพนิช” เผยใช้เม็ดเงินลงทุนจากการขายหุ้นร.พ.เกษมราษฎร์ และหุ้นกู้อีก 5 พันล้านบาท
  2013-08-19 11:35
 • ส่อเค้าว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายอีกครั้งสำหรับการยกเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จึงให้โอน กอช.เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่25 มิ.ย. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเทศของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว
  2013-08-19 10:27

Pages