เรื่องเด่น

 • สธ.เตรียมซักซ้อมแผนรับมือ “อีโบลา” 20 ส.ค. เข้มด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกทาง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้โดยสารทั้งลำ หากพบผู้ป่วยจาก 4 ประเทศระบาด พร้อมติดตามอาการต่อเนื่อง 21 วัน ปลัดสธ.สั่งทุกโรงพยาบาลทบทวนแผนรองรับอีโบลา เตรียม 3 โรงพยาบาลรองรับหากพบผู้ป่วยเข้าประเทศ
  2014-08-14 20:11
 • สธ.จับมือผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ร่วมเป็นคณะกรรมการในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคิด ตัดสินใจ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ  นำกลไกวิชาการ/วิชาชีพ นำการทำงาน เสริมกลไกอื่นๆ ทั้งการเงินการคลัง การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งการธรรมาภิบาลระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป    
  2014-08-14 19:46
 • สธ.ส่งหนังสือลับด่วนที่สุด ตอบ สสลท. ยันทำตามข้อเรียกร้องไม่ได้ ทั้งปรับเงินเดือน การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ขณะที่ “โอสถ” เผย สสลท.เดินหน้าเคลื่อนไหวใหญ่ 1 ก.ย. เรียกร้อง คสช.แก้ปัญหา หลัง สธ.ท่าทีชัดไม่เหลียวแล พร้อมระบุ สธ.แจงฟังไม่ขึ้น เหตุลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานอื่นปรับเงินเดือนเพิ่มได้ พร้อมจวก สธ. ทำหนังสือลับแจง ไม่จริงใจ
  2014-08-14 19:33
 • คสช.ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสปช.แล้ว 77 คน จาก 11 ด้าน มีชื่อ หมอมงคล และ หมอสมศักดิ์ เป็นกรรมการด้วย
  2014-08-14 15:21
 • "เครือข่ายนักวิชาการสธ." ร้องคสช.แก้ระเบียบกระทรวงฯ ให้นักวิชาการนอกสถาบันสมทบบรรจุเป็นขรก.ได้ เผยมีนักวิชาการสธ.นอกสมทบกว่า 4,000 คนที่รอบรรจุข้าราชการรอบสองอยู่ วอนสธ.ชะลอการบรรจุนักวิชาการสธ.ในสมทบ 236 อัตรา 29 ส.ค.นี้ก่อน เพื่อรอพิจารณาทบทวนให้เป็นธรรม ด้านก.พ.เผยจะมีการพิจารณา 16 ก.ย.นี้
  2014-08-14 14:22
 • กลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข นัดแต่งดำ 22 ส.ค.นี้ ทวงถามความรับผิดชอบจาก ก.พ. หลังออกหลักเกณฑ์แปลก ทำเกิดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุไปแล้ว และรอบที่กำลังจะบรรจุต่อไป
  2014-08-13 19:05
 • ปลัดสธ.ออกประกาศ 4 ฉบับให้อีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตราย ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอีโบลาเต็มที่ ตรวจเข้ม กินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และ 1 เมือง คือ เมืองลากอส เมืองหลวงของไนจีเรีย เข้าไทย
  2014-08-13 17:57
 • 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ จี้ หัวหน้าคสช. สนใจรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วย อย่าเอาแต่มุ่งเศรษฐกิจ เร่งซุปเปอร์บอร์ดฟื้นฟูองค์การเภสัชกรรม ก่อนประชาชนขาดยาจำเป็น ระบบสุขภาพพังพินาศ
  2014-08-13 15:41
 • รองปลัดวชิระเซ็นยกเลิกหนังสือคำสั่งงดธุรกรรมกับสปสช.แล้ว แจงเป็นเพราะสธ.และสปสช.บรรลุข้อตกลงเรื่องงบปี 57 และมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูปใหม่ โดยมีมติตั้งเขตสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือทำงาน จึงให้ยกเลิกหนังสืองดธุรกรรมกับสปสช. มีผลตั้งแต่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป
  2014-08-13 15:14
 • 'ทิศทางที่ถูกต้องของระบบสุขภาพ คือ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนดูแล' ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศ  ในส่วนของระบบสาธารณสุขเอง ได้มีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเช่นกัน โดยความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้  ด้วยการจัดแบ่งเขตการบริหาร หน่วยบริการในสังกัด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ออกเป็น  12 เขตบริการ ภายใต้ชื่อ "เขตบริการสุขภาพ"แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัด
  2014-08-12 10:27
 • หมอชูชัย ปฏิเสธไม่ได้มีรายชื่อในสามประสานเพื่อเข้าไปในสภาปฏิรูป
  2014-08-12 10:08
 • พกส.ร้องคสช.ขอเงินเดือนเพิ่ม ชี้แนวทางบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.ของสธ. แค่นโยบายขายฝัน สวัสดิการเหมือนเดิม ไม่ไม่อะไรเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนไม่เพิ่ม ต่ำกว่าลูกจ้างชั่วคราวอปท. เฉลี่ยอยู่ที่ 6,500 บาท/เดือน เผยเคยร้องไปที่ผู้บริหารสธ. แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เตรียมเข้าพบคสช.อีกครั้ง 1 ก.ย.นี้  เสนอดึงลูกจ้างชั่วคราวสธ.ไปอยู่กับก.พ.แทน ขอปรับเงินเดือนขึ้น 8% ด้านหมอวชิระแจงนัดหารืออีกครั้ง 15 ส.ค. เผยต้องคำนึงถึงสถานะของรพ.ด้วย
  2014-08-11 18:09

Pages