Taxonomy term
 • Wednesday, June 14, 2017
  21:56
  สธ.ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นอินเตอร์มีเดียด แคร์ (Intermediate care) ทำงานร่วมกับ รพ.สต. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดความพิการ ลดความแออัดเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ
  2017-06-14, 21:56
 • Sunday, June 04, 2017
  12:51
  รมว.สธ.สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลประชารัฐ ใช้พลังประชาชน เอกชน และรัฐ ร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติ เริ่มดำเนินการแล้ว 38 แห่ง ตั้งเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลประชารัฐในปี 2562 ยกต้นแบบ รพ.อุบลรัตน์ บริจาควันละ 3 บาทหรือปีละ 1,000 บาท เมื่อป่วยใช้ห้องพิเศษฟรี
  2017-06-04, 12:51
 • Sunday, May 28, 2017
  08:51
  การเสียชีวิตของแพทย์ท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพการทำงานของแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องทำงานหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ เกิดเป็นความเสี่ยงต่างๆนานาจนนำไปสู่ความสูญเสียในที่สุด อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียว และยังคงมีก้อนน้ำแข็งใต้น้ำอีกมากที่รอวันผุดขึ้นมาปรากฏแก่สายตาสักวันหนึ่งในอนาคต
  2017-05-28, 08:51
 • Friday, January 20, 2017
  08:56
  จากได้นำเสนอประเด็นการขาดแคลนแพทย์ใน จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากแพทย์ที่เพิ่งเรียนจบและทำงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ 1 ปีและต้องลงไปประจำโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในปีต่อไป ได้ลาออกเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งประสบปัญหา มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพียงคนเดียว ไปเมื่อเร็วๆ นี้นั้น เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา Hfocus.org จึงได้สัมภาษณ์ นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล สูติแพทย์ รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในฐานะหมอรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในระบบราชการนานกว่าสิบปี และอยู่ใน Generation ใกล้เคียงกับแพทย์จบใหม่
  2017-01-20, 08:56
 • Friday, January 06, 2017
  08:16
  เปิดบัญชีรายชื่อ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแนบท้ายประกาศค่าตอบแทนฉบับ 11 โรงพยาบาลชุมชน ที่แบ่งเป็น 6 ระดับ และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ระดับ 
  2017-01-06, 08:16
 • Wednesday, November 16, 2016
  14:58
  โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพัฒนาโรงพยาบาล ให้เป็นต้นแบบการบริหารโรงพยาบาลของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 
  2016-11-16, 14:58
 • Saturday, November 12, 2016
  16:45
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 10 แห่งทั่วประเทศ ให้มีอัตลักษณ์ “เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล” โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาด และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่
  2016-11-12, 16:45
 • Tuesday, September 20, 2016
  12:43
  รองปลัด กทม.แจงการทำด้านสาธารณสุข ต้องทำงานประสานร่วมกัน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ย้ำไม่มีการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างแน่นอน เพราะไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขตเมืองที่มีสถานพยาบาลมากมาย
  2016-09-20, 12:43
 • Wednesday, August 24, 2016
  02:03
  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ ทพ.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  2016-08-24, 02:03
 • Tuesday, August 23, 2016
  13:38
  กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สสส.และ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” มีความโดดเด่นเป็นโรงพยาบาลชุมขนแบบอย่างที่มีอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560
  2016-08-23, 13:38

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 24 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 28 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 32 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน