คำรณ ไชยศิริ

 • รมว.สธ.สนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง
  2015-09-25 10:03
 • รมว.สธ.เผยผลรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบครึ่งทั่วประเทศ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พบพัฒนาการปกติสมวัยร้อยละ 80 ดีขึ้นกว่าปี 2557 เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน  
  2015-08-14 15:03
 • นพ.อำนวย รก.ปลัด สธ.คนใหม่ แบ่งงาน รองปลัด สธ.ใหม่ หมอวชิระถูกลดงานลง ขณะที่หมออำนวยดึงงานสำคัญมาดูแลเอง ทั้งกลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มบริหารบุคคล สนย. และ สปสช. พร้อมย้าย นพ.บัญชา กลับเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต ตั้ง นพ.สมชายโชติ มาเป็น ผอ.สำนักบริหารกลางแทน ส่วน นพ.ขจรศักดิ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ไปเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี แทน นพ.ยงยศ ที่ปัจจุบันเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มที่ปรึกษากระทรวง และ ผช.เลขาฯ รมว.สธ.
  2015-07-06 19:00
 • ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23 19:07
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม กทม. กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 ชี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบพัฒนาการไม่สมวัย พบได้ทุก 1 ใน 3 คน  
  2015-05-24 15:41
 • โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดพร้อมใจกันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยึดมั่นบริการด้วยหัวใจและน้ำใจดุจญาติ ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผู้รับบริการอุ่นใจ 
  2015-03-26 20:35
 • นพ.สุรเชษฐ์ ลงนามคำสั่งมอบหมายงาน รองปลัด ผู้ช่วยปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าผู้ตรวจใหม่ โยก งานประกันสุขภาพ และสปสช. จากที่ นพ.วชิระ ดูแล ไปให้ นพ.อำนวย ดูแลแทน หลังจาก คำสั่งมอบหมายอำนาจเดิมสมัย นพ.ณรงค์ เมื่อช่วง พ.ย.57 นพ.อำนวยไม่ถูกมอบหมายงานใดๆ ส่วนงานเดิมของ นพ.สุรเชษฐ์เกือบทั้งหมด โยกมาอยู่ในการดูแลของ นพ.อำนวย เช่นกัน
  2015-03-19 16:21
 • สธ.ชูแนวทาง“เครือข่ายไร้รอยต่อ”จ.น่าน แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ให้เข้าถึงบริการ เผย จ.น่านมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าถึงบริการ แต่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ จ.น่าน จึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและลดอัตราฆ่าตัวตาย ให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของรพ.ชุมชนและรพ.สต.ในรูปแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
  2015-01-26 17:44
 • “หมอมรุต สธน.เขต 4” ยัน เอกสาร “ข้อมูลความจริงจากคณะผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์” ฉบับที่ 2 เป็นความเห็นส่วนใหญ่ รับอาจมีบางคนเห็นต่างบ้าง แต่ทำขึ้นเพื่อแจงข้อเท็จจริง หลังมีหนังสือบิดเบือน ยันกลุ่มผู้ตรวจ สธ.- สาธารณสุขนิเทศก์ ไม่ได้ก้าวร้าวและยังเคารพ “หมอรัชตะ” เผยยังรอวันนัดหมายเข้าพบ หมอรัชตะอีกครั้ง หลังวันแรกที่เข้าพบมีเวลาจำกัด และ หมอรัชตะรับปากว่าจะนัดพูดคุยอีกครั้งในจันทร์-อังคารที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีการนัดหมายจนถึงตอนนี้
  2014-12-18 16:59
 • ผู้ตรวจราชการ สธ. พร้อมสาธารณสุขนิเทศก์ยื่นหนังสือ “หมอรัชตะ” จี้ตอบคำถาม ยื้อเวลาจัดสรรงบบัตรทองเป็นมติบอร์ด สปสช. หรือข้อสรุปประธานบอร์ด ชี้ทดลองจัดสรรงบแบบใหม่ไม่จำเป็น เหตุมีข้อมูลศึกษามากว่า 2 ปีแล้ว พร้อมเร่งแก้ปัญหา รพ. ขาดทุน และ สปสช. จัดสรรเงินไม่โปร่งใส นำเงินบัตรทองให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
  2014-12-11 14:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยการก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ ขนาด 60 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 การก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดย่อย พร้อมทดลองเปิดให้บริการประชาชน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 
  2014-11-16 19:35
 • ปลัดสธ.เผยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด นำระบบส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ (sky doctor) ให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง เพื่อช่วยชีวิตและป้องกันความพิการจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ 24-30 ราย/ปี ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2014-11-15 18:24

Pages