ผู้สูงอายุ

 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ จัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เร่งค้นหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงใน 1,092 ตำบลเป้าหมาย เฉพาะที่ภาคอีสาน คัดกรองใน 370 ตำบล คาดว่าจะมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 10-15 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในภาคอีสาน
  2016-01-25 14:46
 • ไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยอัตราที่เร็วมาก สวนทางกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับที่ยังไปได้ช้า ขณะที่ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุปี 2557  พบ มีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน
  2016-01-22 10:22
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ด้วย 4 งาน เสริมวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีดในเด็กอายุไม่เกิน 4 เดือน 7 แสนคน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนคนที่บ้าน จัดหากายอุปกรณ์เสริมและเทียมมอบให้กับผู้พิการแขนขาขาด 1,500 คน และตรวจคัดกรองโรคให้พระภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศ
  2015-12-30 16:09
 • , ,
  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แบบบูรณาการในพื้นที่ ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
  2015-12-11 17:36
 • กรมควบคุมโรค เผยปี 57 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 2,007 คน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คน ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เหตุความสามารถร่างกายลดลง แนะให้ผู้สูงอายุเข้ารับการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกัน
  2015-12-09 13:24
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
  2015-11-30 16:14
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขรั้งอันดับหน่วยงานราชการที่ติดหล่มความขัดแย้งมากสุดในลำดับต้นๆปลัด สธ.คนใหม่ นพ.โสภณจึงถูกคาดหวังสูงจากองคาพยพภายในกระทรวงว่าเขาจะฝ่าความขัดแย้งเดินหน้านโยบายหลายๆ ด้าน ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นพ.โสภณ ประกาศทิศทางชัดว่า ความขัดแย้งที่เคยเป็นมาจะต้องยุติลงทุกกรณี และช่วงเทอม 2 ของเขาจะเป็นเวลาแห่งการเดินหน้า "ทำงาน" เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างเดียว
  2015-11-15 19:27
 • คณะสถาปัตย์ มจธ.ตั้ง “ABLE Lab” ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้สูงวัย รองรับไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2015-11-11 15:28
 • ผู้สูงวัยเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค ระบุปี 2563 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.3 กรมการแพทย์จับมือศิริราชพยาบาลอบรมบุคลากรทางการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย แนะผู้สูงอายุเลือกบริโรคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นฝึกจิต สมาธิเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ หางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สมกับวัย เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเครียด ควันบุหรี่ ควันไฟ สารเคมี สุรา และสิ่งเสพติดต่างๆ
  2015-10-19 13:57
 • กรมอนามัย สปสช. และคณะทันตแพทย์ 9 มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง 60 ปีขึ้นไป รับบริการใส่ฟันเทียมฟรี ภายใต้ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่หน่วยบริการร่วมโครงการ เพื่อมีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต ถึง 31 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติม 1330
  2015-10-15 14:27
 • สสจ.พระนครศรีอยุธยาบูรณาการจัดทำแผนดำเนินการระบบบริการสุขภาพปี 59 เน้นขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี
  2015-10-05 20:11
 • ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานก่อนประเทศไทย ปัจจุบันจากประชากรญี่ปุ่น 127 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 65 ขึ้นไป) ถึง 32 ล้านคน หรือหนึ่งในสี่ (ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 40 ล้าน หรือหนึ่งในสาม) เนื่องจากญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงน่าสนใจดูระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระยะยาวว่าเขาทำอย่างไร มีปัญหาอย่างไรและแก้ปัญหาอย่างไร
  2015-09-23 15:30

Pages