ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 • “นายกยิ่งลักษณ์” มอบนโยบายให้นำแรงงานต่างด้าวและครอบครัว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว มีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการดูแลทางสังคม โดยไม่ต้องพิสูจน์สัญชาติ 
  2013-09-05 22:50
 • รัฐบาลตั้งคณะทำงาน 4 กลุ่ม ดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาว อย่างเป็นระบบ เน้นพิสูจน์สิทธิและลงทะเบียนง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มาลงทะเบียนถูกต้อง 
  2013-09-05 22:39
 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  2013-08-29 10:20
 • โครงการ "ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์" ด้วย "บัตรสุขภาพแม่และเด็ก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา
  2013-08-27 07:50
 • Hfocus -การต่อสู้ระหว่างฝ่ายเรียกร้องและฝ่ายต้องการยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 (กอช.) ยิ่งนานยิ่งทวีความแหลมคม และหากไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลัง จะเห็นแนวโน้มที่ขยายวงความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กฎหมายกอช. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2554 ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับสมัครสมาชิก กฎหมายกำหนดให้เปิดรับสมัครสมาชิกกอช. เมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือ ประมาณวันที่ 8 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนั้นการเมืองเปลี่ยนขั้วมาเป็นรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรมว.คลัง
  2013-08-25 11:14
 • วันที่ 22 ส.ค. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จะเข้าพบผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ซึ่งตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กำหนดให้กองทุนต้องประกาศเปิดรับสมาชิกภายใน 360 วัน นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2555 แต่กลับไม่มีการดำเนินการ ก่อนหน้านี้ เครือข่ายฯ ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ต่อศาลปกครอง ฐานละเลยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยมิชอบ ขณะที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนนายกิตติรัตน์ ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  2013-08-22 08:24
 • Hfocus—ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงทุกวันนี้ ถึงความเหมาะสมของการนำนโยบายเมดิคัลฮับมาใช้ในประเทศไทย นโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่อย่างใด ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียง ว่าผลกระทบและจุดจบของนโยบายนี้จะเป็นเช่นไร ที่สำคัญปัจจัยของการขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับมิได้อยู่ที่รัฐบาลไทยเท่านั้น แต่อยู่ที่ทุนและตลาดทั้งในและนอกประเทศอีกด้วย จากนี้ไป สุขภาพที่ดีของคนไทยคงต้องวัดดวงกับความเข้มแข็งของรัฐบาลไทย ว่าจะมีแรงต้านพอที่จะไม่ถูกยั่วยุโดยการรุกคืบของทุนหรือไม่  
  2013-08-21 09:36
 • รัฐบาลถวายโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้หญิงตั้งครรภ์คนไทยทุกคนที่มีประมาณ 800,000 คน ฝากท้องได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฟรีทุกสิทธิ์ เพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรที่อาศัยในประเทศเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคพันธุกรรม ไร้พิการ อีคิว ไอคิวเกิน 100 มีผลตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป โดยหญิงตั้งครรภ์จะมีบัตรประจำตัวสีชมพู และระบุวันคลอดชัดเจน ได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ส่วนบัตรเด็กใช้สีเหลือง ดูแลต่อเนื่องฟรีถึงอายุ 6 ปี
  2013-08-14 16:12
 • Hfocus -เมื่อเร็วๆนี้ เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) นำโดย น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานคบช.เป็นตัวแทนแรงงานนอกระบบ, ตัวแทนบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปี ซึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ แต่เข้าถึงสิทธิการออมล่าช้าเพราะ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 ยังไม่มีการบังคับใช้ และแรงงานนอกระบบที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่เสียโอกาสในการสมัครสมาชิก กอช.รวมทั้งหมด 27 คน เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกอช.
  2013-08-05 09:23
 • “เอ็นจีโอแรงงานนอกระบบ ” ฟ้องศาลปกครอง “ นายกปูฯ – กิตติรัตน์ รมว.คลัง – ผอ.สศค.” ละเลยหน้าที่ ส่งผลกระทบประชาชนเสียประโยชน์เหตุไม่เร่งผลักดันใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออม ปี 54 เปิดรับสมาชิกการออมภาค ปชช.
  2013-07-29 20:06
 • วันนี้ (18กรกฎาคม 2556 ) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายแพทย์นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยมบริษัทข้าวตราฉัตร ในเครือของบริษัทซี.พี ที่อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามด้านคุณภาพความปลอดภัยในการผลิตข้าวสารบรรจุเสร็จตามเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพี
  2013-07-18 22:26
 • สธ.สั่งให้ข้าวถุงที่มีสารเมทิลโบรไมด์สูงกว่าค่ามาตร ฐานโคเด็กซ์หยุดจำหน่าย ส่ง อย.เก็บตัวอย่างมาตรวจซ้ำเพื่อความปลอดภัย เดินหน้าบังคับข้าวสารบรรจุถุงต้องได้มาตรฐานจีเอ็มพีก่อน 1 ม.ค. 2557 อย. ชง "หมอประดิษฐ" ออกประกาศ สธ. คุมสารรมข้าว 3 ตัว ขณะที่ "นายกฯ ปู" วอนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคประสาน สธ.ตรวจสอบข้าวถุงไทยให้ชัดก่อนให้ข่าวสื่อ ลั่นภาครัฐพร้อมให้ตรวจสอบ ขอความเห็นใจสื่ออย่าถามคำถามเดิม ๆ ส่วน "นพ.วรงค์" บุกทำเนียบ ยื่นหลักฐานลายเซ็น "มาดามกง" พร้อม สาธิตวิธีล้อมกรอบข้าว แนะ รัฐบาลควรมีความจริงใจในการแก้ปัญหานี้ ด้าน "สุทธิพงษ์" ชมขั้นตอนการผลิตข้าวตราฉัตร ก่อนขอขมาและขออโหสิกรรม
  2013-07-18 08:39

Pages