วัคซีน

 • อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย คกก.พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบและให้บรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ นับเป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี เริ่มดำเนินการปี 2560 ฉีดให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ
  2016-09-09 07:56
 • กระทรวงสาธารณสุข องค์การยูนิเซฟ แสนสิริ ผนึกกำลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้เด็กกว่า 400 คน จาก 24 แคมป์ไซต์งานก่อสร้าง
  2016-09-06 21:10
 • “กรรณิการ์” ติงรองนายกฯ “ณรงค์” ระวังตกเป็นเครื่องมือไอ้โม่งเชียร์ซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกราคาแพง หลังคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเร่งรัดนำวัคซีน HPV เข้าบัญชียาหลัก ทั้งๆ ที่กำลังต่อรองราคากันอยู่ แถมเชียร์ฉีด 3 เข็ม/คน ทั้งที่ทั่วโลกแนะนำให้ฉีดแค่ 2 เข็ม
  2016-09-06 08:41
 • คกก.วัคซีนแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ก่อนเสนอครม.พิจารณา พร้อมเสนอ คกก.พัฒนาระบบยาปรับแนวทางพิจารณาวัคซีนเพื่อนำเข้าบัญชียาหลักชาติให้เร็วขึ้น เร่งดำเนินการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าบัญชียาหลัก เพื่อให้นักเรียนหญิง ป.5 ตามแผนของ สธ.และ สปสช.     
  2016-09-01 19:19
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.แนะสร้างความพร้อมด้านนโยบายสาธารณะสุขในอาเซียน พร้อมตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดและวัคซีนแห่งอาเซียน" เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และพัฒนาวัคซีนร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนของไทย และกระจายวัคซีนสู่กลุ่มประเทศ CLMV เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ตลอดจนเฝ้าระวังการกลับมาของโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นในอาเซียน อาทิ โรคมาลาเรีย โรคมือเท้าปาก อหิวาตกโรค ฯลฯ
  2016-09-01 13:35
 • กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช.ควบคุมโรคหัด-หัดเยอรมัน หลังพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่ต่อเนื่อง จัด โครงการให้วัคซีนป้องกันกลุ่มเสี่ยง ในปี 59 ครอบคลุมทุกสิทธิ 1 ล้านคนทั่วประเทศ มุ่งลดผู้ป่วยตามเป้าหมายประเทศไม่เกิน 1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน เริ่มรับบริการที่หน่วยบริการของรัฐ ก.ค.-ธ.ค.59      
  2016-08-29 12:50
 • “กรรณิการ์” กก.หลักประกันสุขภาพสัดส่วนภาคประชาชน เห็นด้วยเพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระบบหลักประกันสุขภาพ แนะก่อนเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ต้องต่อรองราคาจนได้ที่เหมาะสมตามผลการศึกษา คือ ไม่เกิน 200 บาทต่อเข็ม เพื่อประโยชน์ของประเทศ ชี้การให้วัคซีนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องทำแบบมียุทธศาสตร์
  2016-05-21 15:21
 • กรมควบคุมโรค เผยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เร่งรัดนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในไทยโดยเร็ว ล่าสุดเสนอเรื่องนี้ไปยัง อย.ในฐานะเลขานุการ อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณานำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากหน่วยบริการจะสามารถใช้วัคซีนได้เฉพาะที่อยู่ภายใต้บัญชียาหลักแห่งชาติ พร้อมเตรียมเริ่มในกลุ่มเป้าหมาย 4 แสนคนทั่วประเทศ 
  2016-05-11 13:02
 • สธ.เผยไทยเตรียมใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หลัง คคก.วัคซีนแห่งชาติ แนะนำให้บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ สปสช.พร้อมสนับสนุนงบประมาณ แต่ต้องมีการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในบัญชียาหลักแห่งชาติเสียก่อน จึงจะสามารถเสนอของบประมาณและบรรจุวัคซีนอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างสมบูรณ์
  2016-05-01 12:59
 • ‘หมอปิยะสกล’ เผยไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 4 แสนล้านบาท เฉพาะค่ายา 1.4 แสนล้านกว่าบาท สนับสนุนองค์การเภสัชกรรม บูรณาการความร่วมมือรัฐ เอกชน เร่งรัดพัฒนางานวิจัยด้านยา วัคซีน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน มั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและผลิตยา
  2016-03-10 15:09
 • อย.แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับบุคคลอ้างตนว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุข โดยพกบัตรประจำตัวของ อย. รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามครัวเรือน วัคซีนละ 50 บาทต่อเข็ม ย้ำชัด บริการดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจของ อย. อีกทั้งไม่พบชื่อของพนักงานดังกล่าวทำงานใน อย.ตามที่กล่าวอ้าง เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้อย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ นอกจากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ซ้ำร้ายยังเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
  2016-03-10 13:40
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของมหิดล ผ่านการทดสอบในคนระยะที่ 1 แล้ว คาดอีก 5 ปีวางจำหน่าย ชี้ใช้เทคนิคการผลิตต่างจากของบริษัทเอกชน ครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์ย่อยมากกว่า และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นานกว่า
  2016-03-03 16:10

Pages