เขตบริการสุขภาพ

 • สธ.เสนอของบประมาณเพิ่มในปี 58 วงเงินรวมกว่า 232 แสนล้านบาท โดยขอเพิ่มเติมในส่วนงบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1,936 ล้านบาท และงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก 6,764 ล้านกว่าบาท
  2014-06-29 20:06
 • สธ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั่วประเทศ ให้มีส่วนร่วมออกแบบโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อไปบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2014-06-28 10:35
 • หลังจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เดินหน้านโยบายเขตบริการสุขภาพมาได้พักใหญ่ ล่าสุดดูเหมือนว่าก.สธ.กำลังจะปรับโครงสร้างเขตบริการสุขภาพครั้งใหญ่ โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาพิจารณ์เขตบริการสุขภาพ 4 ภาค ขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 26 มิ.ย. ก่อนจะไปที่ภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียล จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 มิ.ย. ภาคใต้ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 4 ก.ค. และเวทีใหญ่ ที่ส่วนกลาง โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  วันที่ 7 ก.ค.นี้
  2014-06-26 23:03
 • หลังจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เดินหน้านโยบายเขตบริการสุขภาพมาได้พักใหญ่ ล่าสุดดูเหมือนว่าก.สธ.กำลังจะปรับโครงสร้างเขตบริการสุขภาพครั้งใหญ่ โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาพิจารณ์เขตบริการสุขภาพ 4 ภาค ขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 26 มิ.ย.57ก่อนจะไปที่ภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียล จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 มิ.ย.57 ภาคใต้ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 4 ก.ค.57 และเวทีใหญ่ ที่ส่วนกลาง โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  วันที่ 7 ก.ค.57นี้ 
  2014-06-26 22:53
 • “หมออารักษ์” ระบุ รมว.สธ.คนใหม่ ไม่ควรเป็น ขรก.ประจำ เหตุมุมมองระบบสุขภาพแคบ จำกัดแค่งาน สธ. แถมทำงานกับหน่วยงานสุขภาพภายนอกยาก เหตุยึดติดบริหารแบบเดิม ใช้คำสั่งเป็นหลัก ชี้ควรเป็นคนนอก ยอมฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ช่วยสร้างระบบสุขภาพระดับชาติได้ เปิดใจเหตุที่ หมอเกรียง ยังเป็นประธานชมรม และตนยังคงมีบทบาทในชมรมแพทย์ชนบท 8 ปี เพราะไม่มีผู้สมัคร เพราะการทำงานชมรมแพทย์ชนบทต้องแลกด้วยความไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ ชี้ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ และชมรมแพทย์ชนบทไม่มีการจัดตั้ง ทำงานในรูปแบบภาคประชาชน ใครอยากมีส่วนร่วมก็เข้ามาได้
  2014-06-19 15:25
 • นพ.วชิระ เผยเขตสุขภาพรูปแบบใหม่ รื้อโครงสร้างบริหาร เปลี่ยน CEO จากผู้ตรวจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 แทน เน้นคนในพื้นที่ ขณะนี้มีแล้ว 48 คน ต้องคัดเหลือ 12 คน เตรียมยกระดับเป็นนิติบุคคล คล้ายองค์การมหาชนแบบรพ.บ้านแพ้ว คาดสำเร็จในอีก 3-5 ปี เชื่อช่วยเกลี่ยทรัพยากร ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น 
  2014-05-29 19:10
 •  เขต 8 โชว์ 4 แนวทางลดปัญหารพ.ขาดทุน สธ.ชูเป็นต้นแบบขยายใช้กับเขตสุขภาพอื่น ใช้มาตรการบริหารพลาด ตัดค่าตอบแทน
  2014-05-12 07:12
 • กรมการแพทย์ ร่วมมือจากเขตบริการสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์ พบเขตบริการสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2014-05-03 17:00
 • สธ. ชูเขตบริการสุขภาพที่ 8 แก้ปัญหา รพ. ขาดทุน จ่อนำรูปแบบมาใช้แก้ปัญหาทั่วประเทศ ระบุมีการตั้ง คกก. ระดับเขตศึกษารายโรงพยาบาล หวังเสนอทางแก้ แทนการโยนเม็ดเงินแก้ปัญหาเช่นเคย ลั่นสั่งย้ายผู้บริหารหากทำไม่ได้
  2014-05-01 07:34
 • ไทยโพสต์ - กระทรวงสาธารณสุข * นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจราชการและผู้บริหารกรม โดย นพ.ณรงค์ให้สัมภาษณ์สื่อ มวลชนภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลภายใน สธ.
  2014-04-30 10:22
 • ปลัดสธ.ตั้งคณะกรรมวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 5 กลุ่ม ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อทันใช้ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันเวลาราชการ
  2014-04-29 19:27
 • สธ.ลั่น 12 เขตบริการสุขภาพสำเร็จเต็มรูปแบบในปี 2560 เตรียมกระจายทุกเขตเป็นนิติบุคคล บริหารเบ็ดเสร็จภายในเขตด้วยตนเอง ฟุ้งลดผู้ป่วย ลดขาดแคลนทรัพยากร ปชช.เข้าถึงบริการได้ดีเหมือนต่างประเทศแน่นอน
  2014-03-28 18:52

Pages