เขตบริการสุขภาพ

 • นสพ.ไทยรัฐเจาะลึกถึงรายละเอียดของเขตสุขภาพที่สธ.ดำเนินการอยู่ จากปากคำของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ที่ตอบชัดกับทุกคำถาม ทุกประเด็นที่กังขาเรื่องเขตบริการสุขภาพ ที่สธ.ภายใต้การนำของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ชูธงนำเดินหน้ามาเกือบ 2 ปี ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การนำของคสช.ชูเป็นประเด็นใหม่ ภายใต้คำว่า เขตสุขภาพประชาชน แต่ก็ยังไม่วายมีคำถามว่า นี่คือการปฏิรวบอำนาจ มากกว่าการปฏิรูป บ้างก็ว่านี่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด นพ.วชิระ ตอบชัดถึงข้อกังขาดังกล่าว ก่อนจะถามกลับว่า ใครกันแน่ที่กลัวการถ่ายโอนอำนาจ 
  2014-08-15 15:18
 • 'ทิศทางที่ถูกต้องของระบบสุขภาพ คือ 'เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งกระจายอำนาจเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนดูแล' ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศ  ในส่วนของระบบสาธารณสุขเอง ได้มีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเช่นกัน โดยความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้  ด้วยการจัดแบ่งเขตการบริหาร หน่วยบริการในสังกัด ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ออกเป็น  12 เขตบริการ ภายใต้ชื่อ "เขตบริการสุขภาพ"แต่ละเขตครอบคลุม 4-8 จังหวัด
  2014-08-12 10:27
 • เดินหน้าตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพประชาชน หมอณรงค์ศักดิ์ เป็นประธาน ขยายคณะทำงานไม่เกิน 20 คน ทำข้อเสนออกแบบ ก่อนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพที่จะมีขึ้น ธ.ค.นี้ หมออำพลแจงขยายระยะเวลา และเพิ่มคณะทำงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม หมอณรงค์ศักดิ์ยันไม่แตะโครงสร้างและอำนาจ แต่เน้นบูรณาการ หมออำพลย้ำไม่ใช่เขตบริการสุขภาพ และไม่มีผลผูกพันงบประมาณ ด้านปลัดสธ.เผยเห็นด้วยอย่างยิ่ง พร้อมสนับสนุน ส่วนเขตบริการสุขภาพของสธ.ก็เดินหน้าต่อ เพราะไม่มีอะไรขัดแย้ง ทั้งยังตรงกับมติสมัชชาสุขภาพ เลขาธิการสปสช.หนุนกลไกการเงินต้องสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ ชี้เป็นพันธะทุกหน่วยงานต้องออกแบบเพื่อสอดรับกับเขตสุขภาพประชาชนนี้
  2014-08-08 21:39
 • สธ.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตบริการสุขภาพ แก้ปัญหาสาธารณสุขสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รพ.เติบโตมีทิศทางตามความจำเป็นของประชาชน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนอดีต แต่บริหารในระดับเขตครอบคลุมการเงินการคลัง การกระจายกำลังคน และทรัพยากรเครื่องมือแพทย์ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคมีมาตรฐานเดียวกันทุกเขต เผยผลสำเร็จที่ผ่านมาช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เคยเข้าถึงน้อย เช่น โณคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และจิตเวช ตั้งเป้าเห็นผลสำเร็จใน 3 ปี
  2014-08-08 19:08
 • แพทย์ชนบทแถลงการณ์ถึงคสช. ค้านแนวคิดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้เป็นผลไม้พิษตกค้างจากการเมืองเก่าที่เกิดจากการผลักดันของอดีตรมว.สธ.จากเพื่อไทย และปลัดสธ. คนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น สวนทางข้อเสนอการปฏิรูปที่ต้องกระจายอำนาจ หวั่นเกิดหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นมาอีก 12 กรม เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง ทำลายระบบสาธารณสุขของไทย
  2014-08-07 12:24
 • คณะทำงานสธ. และสปสช.หารือบริหารงบหลักประกันสุขภาพปี 58 รับยังเห็นต่างการจัดสรรงบ เพราะมีเงื่อนไขต่างกัน ทั้งกลไกอำนาจการตัดสินใจของสปสช.คือบอร์ด รวมถึงด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ สรุปเบื้องต้น ให้แต่ละฝ่ายเสนอแนวทางการจัดสรรงบและปฏิรูประบบต่อคสช. วันที่ 31 ก.ค.นี้ ด้านรองปลัดสธ.ย้ำ ไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน ย้ำการประชุมพรุ่งนี้คสช.เป็นฝ่ายเรียกไม่ใช่สธ. 
  2014-07-30 19:59
 • สธ.เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั้งบริการในโรงพยาบาลและออกให้บริการถึงบ้านฟรีอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความพิการถาวรและพิการซ้ำซ้อน  หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อน ช่วยผ่อนคลายภาระและความกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ  
  2014-07-29 17:25
 • โพสต์ทูเดย์ -ท่ามกลางกระแสปฏิรูป ดูเหมือนว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะตอบสนองมากที่สุด หากพิจารณาแนวทางที่ สธ.นำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว จะพบว่ามีลักษณะ"รวมศูนย์อำนาจ" แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแนวทางการปฏิรูปของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เป็นเลขาธิการ ที่ให้น้ำหนักกับกลไกการ"รับฟังความคิดเห็น" และยึดหลักการ "กระจายอำนาจ" ลงสู่ประชาชนให้มากที่สุด
  2014-07-29 11:03
 • สธ. เผยเขตบริการสุขภาพภาคเหนือตอนบนก้าวหน้า ประชาชนพบหมอ ได้รับการรักษาเร็วมาตรฐานเดียวกันทังจังหวัด โดยใช้โปรแกรม “ไลน์(LINE)”ให้ผู้ป่วยโรคกระดูกได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่รพ.ชุมชนใกล้บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติ เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบริการตามยุทธศาสตร์
  2014-07-20 13:57
 • ,
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเขตบริการสุขภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในภาคกลาง เรื่องการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องโครงสร้างเขตบริการ ระบบการเงินการคลัง การบริหารงานบุคคลและการจัดระบบบริการ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ภาคที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และในวันนี้ครั้งสุดท้าย โดยจะมีการสรุปผลในภาพรวม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
  2014-07-07 19:57
 • สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัดทั่วไทย เรื่องการจัดบริการแบบเขตบริการสุขภาพ และมีส่วนร่วมออกแบบเขตบริการสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการใช้รูปแบบใหม่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ  ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียมกันเหมือนกันในทุกๆเขต
  2014-07-07 19:34
 • สวปก.เดินหน้าวิจัยนโยบายเขตสุขภาพสธ. เผยสิ่งที่สธ.ดำเนินการด้านเขตสุขภาพนั้น ส่วนหนึ่งเป็นข้อเสนอจากสวปก. แต่ยกเว้นการมีส่วนร่วมของ อปท.และหน่วยงานนอก เหตุขอเคลียร์ภายใน สธ.ก่อน ภาพรวมเขตสุขภาพตอนนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือผู้บริหารเป็นหลักว่ามือถึงหรือไม่ บางเขตก็ทำได้ดี บางเขตก็ไม่ ชมสธ.ขยับทำเขตสุขภาพและเดินหน้ามาถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากแล้ว และก้าวหน้าในระดับหนึ่ง เทียบญี่ปุ่นกว่าจะเปลี่ยนรพ.จากสังกัดส่วนกลางมาเป็นหน่วยงานอิสระก็ต้องใช้เวลา แต่ระวังจะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง ชี้ตอนนี้ยังไม่ถึงกระจายอำนาจ แต่ “มอบอำนาจ” มากกว่า เหตุอำนาจยังอยู่ที่ปลัด สธ.
  2014-07-05 19:25

Pages