เรื่องเด่น

 • “หมอปิยะสกล” พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เน้น สธ.–สปสช.บูรณาการร่วมกัน มุ่งเป้าหมายสู่ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พร้อมเดินหน้า 6 โครงการตามแผนการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ด้าน “หมอประทีป” เผยความคืบหน้าการดำเนินงานร่วม สธ.พร้อมเตรียมปรับบทบาท สปสช. และจัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี    
  2015-09-02 18:31
 • นสพ.มติชน : เภสัชกร 'อภัยภูเบศร' แนะรัฐสนับสนุนการวิจัยกัญชาให้ชัดเจน ชี้มีประโยชน์ทางการแพทย์ ใช้ในรูปแบบตำรับยามานาน จัดเป็นภูมิปัญญาไทย ลดอาการปวด
  2015-09-02 18:27
 • ประธานศูนย์ตะวันฉายฯ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ชี้ สปสช. ต้องปรับประสิทธิภาพ เลิกการใส่เพดานเทียมในผู้ป่วยปากแหว่งด้านเดียว เหตุผลวิจัยนานาชาติชี้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีความจำเป็น แต่ให้เพิ่มการรักษา ฟื้นฟูตามช่วงวัย ชี้ service plan สธ. เป็นตัวถ่วงปิดกั้นคนไข้ไหลจาก สธ. ไปโรงพยาบาลสังกัดอื่นที่มีความพร้อม 
  2015-09-02 16:40
 • ‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง    
  2015-09-02 15:24
 • เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ : ‘พยาบาลวิชาชีพภาคอิสาน’ เคลื่อนไหวปัญหาความเหลื่อมล้ำ-เงินเดือนตัน-ไม่มีสวัสดิการ จ่อลองฟ้อง รพ. เรื่องเงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท เป็นตัวอย่างเพื่อดู ‘สธ.’ จะว่าอย่างไร
  2015-09-01 17:42
 • ก.พ.ไม่อนุมัติให้ จพ.สธ.ที่จบปริญญาตรีแล้ว ปรับขึ้นเป็น นวก.สธ.ได้ ยืนยันต้องผ่านการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์เดิมเท่านั้น
  2015-09-01 15:50
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ปลัดแรงงาน ยัน สปส. โปร่งใสตรวจสอบได้ ด้าน คปค.จี้ดันกฎหมายปฏิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ เพื่อผลประโยชน์ผู้ประกันตน ชี้มีเงินกองทุนประกันสังคมประมาณ 1.37 ล้านล้านบาท แต่ยังติดระบบราชการทำให้ไม่โต  ผู้ประกันตนขาดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์
  2015-09-01 15:21
 • นสพ.เดลินิวส์ : ประกันสังคมแจงเหตุสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่เท่าเทียมมาตรา 40 เพราะสมทบต่างกัน พร้อมระบุ จ่ายสิทธิประโยชน์มาตรา 39 เข้าเนื้อ 100% เพราะเงินที่เก็บสมทบเดือนละ 432 คิดจากฐานค่าจ้างเดือนละ 4,800 บาทที่ใช้ตั้งแต่เริ่มตั้ง สปส. 20 ปีที่แล้ว แต่ยังไม่เก็บเพิ่มตอนนี้เพราะไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ประกันตน
  2015-09-01 15:02
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือ "หมอปิยะสกล" วอนเร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา เข้า ครม.
  2015-09-01 14:50
 • นสพ.มติชน : มติบอร์ดประกันสังคมเห็นชอบตัดยอดหนี้สูญกับนายจ้างที่ค้างจ่ายเงินสมทบเนื่องจากมีปัญหาจนต้องปิดกิจการกว่า 13 ล้านบาท พร้อมอนุมัติให้กองทุนรวมในต่างประเทศลงทุนเพิ่มในตราสารทุนได้ จากเดิมที่ลงทุนได้เฉพาะตราสารหนี้เท่านั้น
  2015-09-01 14:16
 • หนุน สปสช.เป็นเจ้าภาพตั้งศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจกรณีซับซ้อน หลังพบยังมีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สธ.มารักษาที่ ร.ร.แพทย์ เหตุมีผู้ป่วยบางรายต้องรอคิวนาน ยกตัวอย่าง รพ.จุฬาฯ จากเคยผ่าเดือนละ 20 ราย ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10 ราย ขณะที่แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 5,000 รายทั่วประเทศ ครึ่งหนึ่งต้องได้รับการผ่าตัด และประมาณ 1,000 ราย เป็นกรณีซับซ้อนต้องผ่าตัดอย่างรวดเร็ว แนะ สปสช.แยกกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการเป็นกลุ่มใหม่เพื่อเบิก DRG พร้อมควบคุมคุณภาพ หากมีอัตราเสียชีวิตสูงเกิน ต้องพิจารณาไม่ให้รับผู้ป่วย และสมาคมโรคหัวใจต้องปรับปรุงให้ รพ.นั้นมีคุณภาพจนมั่นใจก่อนจึงจะได้ผ่าตัดอีกครั้ง 
  2015-09-01 11:35
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : “หมอชนบท” จี้ รมว.สาธารณสุข สอบวินัย “หมอณรงค์” ใน 30 วัน ยื่นข้อเสนอไม่แยกเงินเดือน จนท.สธ.ออกจากงบรายหัว หวั่น รพ.เล็กขาดทุน "หมอปิยะสกล"แนะทุกฝ่ายคุยกันด้วยเหตุผล ลดคำพูดทำให้คนขัดใจ
  2015-08-31 16:39

Pages