เรื่องเด่น

 • “นิมิตร์” ชี้ คน กทม.เข้าไม่ถึงการรักษา ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เหตุโครงสร้างระบบบริการไม่เอื้อ มีเพียงหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ขาดหน่วยบริการทุติยภูมิ เหมือน รพช.ในต่างจังหวัด ขณะที่ รพ.ใหญ่ตติยภูมิ กทม.ต้องดูแลประชากรทั้งหมด ไม่ตอบโจทย์ พร้อมเสนอเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ให้เทียบเท่า รพช. ดูแลประชากรแต่ละเขต ช่วยคน กทม.เข้าถึงสิทธิ ชี้ซุปเปอร์คลินิกที่ กทม.ดำเนินการไม่ช่วยแก้ปัญหา ดูแลแค่ผู้ป่วยนอก ไม่ใช่ รพช.พร้อมดันตั้ง กองทุนสุขภาพระดับทัองถิ่น หลัง 14 ปี พื้นที่ กทม.ไม่เกิด ติดไม่มีระเบียบร่วมจ่ายสมทบ และเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไร้บ้าน กทม.หลังพบปัญหา รพ.ปฏิเสธการรักษา
  2015-10-28 16:10
 • ประชาชนกว่า 400 คน จี้ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.ชุมชน กระจายสถานพยาบาลให้คน กทม.เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ชี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาสถานพยาบาลกระจุกตัว ซ้ำมีปัญหาแออัด รอคิวนาน พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระบุ กทม.เป็นพื้นที่เดียวในไทยที่ยังไม่มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่
  2015-10-27 20:05
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยืนยันไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการขอทุนกับกองทุน สสส. แย้ง กรรมการมูลนิธิฯ ไม่ได้เป็นผู้ร่วมพิจารณาโครงการให้มูลนิธิ และไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อมูล พร้อมเผยผลการดำเนิน 8 ปีด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค
  2015-10-27 19:40
 • เว็บไซต์แนวหน้า : 'ไพบูลย์' ยันถกปม สสส.เคลียร์ เผยทุกฝ่ายเห็นพ้องแก้ 3 ประเด็น ด้าน ‘หมอปิยะสกล’ คาด คกก.พิจารณาทบทวนทิศทางการดำเนินงานของ สสส.นัดประชุมอีก 3 ครั้งจะได้ข้อสรุป 
  2015-10-27 19:14
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : "สุปรีดา" เผย สสส.ทำตามตัวชี้วัดทุกอย่าง ป้ององค์กรสาธารณประโยชน์ ขออย่ามองเป็นผู้ร้ายอย่างเดียว ส่วนประเด็นที่สังคมยังสงสัย ต้องจัดการให้เรียบร้อย การแก้กฎหมายอาจเป็นวิธีหนึ่ง แต่ยังไม่มีข้อสรุป ขึ้นอยู่กับ คกก.ที่ รมว.สธ.แต่งตั้งพิจารณาอีกครั้ง
  2015-10-27 19:01
 • ครม. ‘ประยุทธ์’ 13 ต.ค.58 เห็นชอบตั้งบอร์ด-ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกองทุน สสส.ชุดใหม่ ตามที่ รมว.คลังเสนอ “วรากรณ์ สามโกเศศ” อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งประธาน “มนัส แจ่มเวหา” อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
  2015-10-27 15:28
 • สธ.อยู่ระหว่างหารือการปรับตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง หลังที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดปรับเพิ่มเติมในรายละเอียด จนมีหลายรูปแบบ โดยจะยึดตามหลักการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2485 ระบุหลังจากที่ปรับให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานในสังกัดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศทราบ เน้นปรับในเว็บไซต์ เอกสาร หรือในบิลบอร์ด ที่จะนำไปติดในกิจกรรมต่างๆ
  2015-10-27 14:51
 • สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มจธ.ประยุกต์องค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์เสริมงานบริการวิชาการเพื่อซ่อมแซมสื่อการเรียนรู้ โดยการรับร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีกายภาพเป็นโครงกระดูกจากโรงพยาบาลกลางจำนวน 3 ร่าง เพื่อนำมาซ่อมแซมโดยนำองค์ความรู้ด้านมีเดียทางการแพทย์ที่มีมาบูรณาการ
  2015-10-27 14:32
 • สำหรับงานด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามข้อมูลภาวะสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ขึ้นมา เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการไหลเวียนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2015-10-27 14:14
 • นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก 267 ราย จาก 44 ประเทศ แนะให้ทุกประเทศใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นนโยบายสำคัญอันดับต้นเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ชี้ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อประชาชนมีมูลค่าสูงกว่า 10 เท่าของการลงทุน ระบุรัฐบาลทุกประเทศควรลงทุนด้านสุขภาพให้มากขึ้น พร้อมเป็นผู้นำปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อประชาชน
  2015-10-27 14:04
 • เว็บไซต์สยามรัฐ : "ไพบูลย์" รื้อใหญ่ระเบียบใช้งบประมาณ สสส.สั่งแก้ 3 มาตรา จำกัดนิยาม "สุขภาพ" ป้องกันการอ้างของบ ย้ำต้องไม่เอื้อประโยชน์คนบางกลุ่ม
  2015-10-26 20:06
 • เผยสถานการณ์ทำฟันเถื่อน จากฟันปลอม จัดฟันแฟชั่น ถึงรีเทนเนอร์ แถมงัดสารพัดกลยุทธ์เลี่ยงกฎหมาย ล่าสุดจัดผงพิมพ์ฟันส่งถึงบ้าน ลูกค้าพิมพ์ปากเอง เตรียมชงสำนักสถานการพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะดำเนินการผู้จัดส่ง พฤติกรรมเข้าข่ายหมอฟันเถื่อน หวังผลการค้า พร้อมเตือนวัยรุ่นระวังอย่าหลงแฟชั่น ตกเป็นเหยื่อผู้ประกอบการเถื่อน เสี่ยงอันตราย ติดเชื้อถึงตายได้ ย้ำการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์ต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น  
  2015-10-26 19:45

Pages