เรื่องเด่น

 • นสพ.มติชน : "ผมไม่ได้ขัดแย้งกับใคร เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากหลักการและแนวคิดที่เห็นต่างในการบริหารจัดการ ไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนบุคคล ..." คำพูดของ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ประกาศชัดหลังมีข่าวว่าการร้องเรียนจนนำไปสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ (บอร์ด) สปสช. หลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีการบริหารไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ทับซ้อน จนส่งผลให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ขาดทุน
  2015-03-11 14:18
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : รมว.สธ.เผย นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งย้าย ปลัดสธ. ไปประจำสำนักนายกฯ หลังมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ปลัดสธ. แจงระหว่างรอผลสอบได้ลงนามสั่งย้าย นพ.ณรงค์ไปประจำสำนักนายกฯ ก่อน ยันไม่กังวลเกิดแรงต้าน
  2015-03-11 13:43
 • ผู้ช่วยปลัด สธ.ชี้ ปรับบทบาท รพช.เป็นโอพีดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ ชี้ปิดตึกผู้ป่วยในกระทบชาวบ้าน คนในพื้นที่ไม่มีทางยอม แจงในทางกลับกัน สธ.มักถูกบีบให้เปิด รพ.ใหม่ตลอด ดังนั้นแนวคิดปัจจุบันจึงเน้นการจัดการโดยกระจายงานจากรพ.ใหญ่ๆ ไปให้ รพช.รอบพื้นที่แทน เช่น ที่จ.สงขลา ดำเนินการขณะนี้ ด้านผู้ตรวจเขต 12 ระบุ ปรับ รพช.ให้บริการคนไข้นอกเป็นเรื่องโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นยุบส่วนผู้ป่วยใน ยก รพ.บางกล่ำ 2 ปีเห็นผล แก้ขาดทุน และใช้ศักยภาพทรัพยากรเต็มที่
  2015-03-10 20:19
 • เจ้าพนักงาน 18 สายงานสหวิชาชีพ สธ. เตรียมหารือร่วม ก.พ.-สธ. วันที่ 18 มี.ค.นี้ ขอปรับเพิ่มตำแหน่งอาวุโส หลังตันอยู่ที่ตำแหน่งชำนาญงาน ส่งผลสมองไหล เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เผยตัวเลขเจ้าพนักงานสธ.กรอบแท่งทั่วไปปัจจุบันมีบุคลากรประมาณหมื่นคน
  2015-03-10 20:02
 • เลขาธิการ สปสช. แจงการตรวจสอบใช้จ่าย “งบกองทุนบัตรทอง” มีกระบวนการตรวจสอบเข้มข้นทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก/สตง.ประจำ สปสช. ติดตามการใช้จ่าย พร้อมส่งงบดุลเสนอ ครม. รมว.สธ. สภาผู้แทนและวุฒิสภาตรวจสอบ แถมลงประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เผยจากกระบวนการติดตามใช้จ่ายเข้มข้น ส่งผล สปสช.รับรางวัลดีเด่นกองทุนหมุนเวียน 7 ปีซ้อน และรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นเกียรติยศ 2 ปีต่อเนื่อง ในฐานะกองทุนหมุนเวียนภาครัฐที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2015-03-10 18:36
 • นสพ.มติชน : รมว.สธ.ขอดูหนังสือ ป.ป.ท.ขอตรวจสอบการบริหารงานของบอร์ด สปสช. พร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยทั้งหมด เลขาฯสปสช.แจง 5 ข้อกล่าวหา  แพทยสภาชี้ถึงเวลาปฏิรูป สปสช. ด้านรายงานข่าวระบุ ป.ป.ท.สอบ สปสช.เหตุจากความขัดแย้งระหว่าง รมว.สธ.ในฐานะประธานบอร์ดสปสช. และ ปลัด สธ. ขณะนี้อยู่ระหว่างทาบทามกรรมการสอบการทำงานปลัดสธ. แต่มีคำสั่งตั้งกก.สอบสปสช.ออกมาก่อน
  2015-03-10 10:43
 • แพทยสภาแถลงข่าวค้าน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย อย่างถึงที่สุด ยันผลักดันขยายมาตรา 41 ในกฎหมายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 3 กองทุน เผยเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไข ม.41 ให้ สธ.แล้ว และจะนำเสนอต่อ ครม. สนช. สปช. และรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง
  2015-03-10 10:12
 • 12 องค์กรวิชาการด้านยา สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และวิชาชีพเภสัชร่วมจัดการประชุมวิชาการว่าด้วย ‘ปฏิรูประบบยา’ วิพากษ์ร่าง พรบ.ยาที่จนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
  2015-03-09 21:55
 • บอร์ดสปสช.แจงข้อกล่าวหา  หลังมีผู้ร้อง ป.ป.ท.ประเด็นบริหารกองทุนบัตรทอง เผยเป็นประเด็นเก่าที่สปสช.เคยชี้แจงไปแล้วหลายครั้ง พร้อมให้ตรวจสอบ ยันทุกอย่างดำเนินการภายใต้กฎหมาย ไม่เคยมีการตกแต่งบัญชี ไม่มีการโอนเงินให้รพ.แล้วเรียกกลับ แต่เป็นการโอนให้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง และหักลบตามผลงานที่ทำได้ ส่วนการจัดซื้อยาดำเนินการผ่านอภ. จึงไม่ใช่การเอื้อประโยชน์เอกชน และไม่มีค่าคอมมิชชั่น เงินที่ได้จากอภ.คือเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐทีมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ ส่วนเบี้ยประชุมอนุกรรมยึดตามมติครม.
  2015-03-09 18:39
 • ปลัดสธ.เตรียมลงพื้นที่ติดตามผลความก้าวหน้า13 เขตสุขภาพ เริ่ม เม.ย.58 หลังเดินหน้าเขตสุขภาพเป็นปีที่ 3 เพื่อปฏิรูปกลไก เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เพื่อปรับแก้จุดอ่อน และขยายจุดแข็งดำเนินการใน 2 ปีที่เหลือ โดยจะดูที่ผลลัพธ์จริงที่เกิดกับประชาชน เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละเขตสุขภาพ
  2015-03-09 18:19
 • วงการหมอระอุอีกครั้ง เลขาธิการป.ป.ท.เผย ได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวหา บอร์ดสปสช.บริหารกองทุน 30 บาทรักษาทุกโรคใน 5 ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อนผูกขาดจัดซื้อยา และการบริหารกองทุนทำ รพ.ขาดสภาพคล่อง แจงจะเร่งตรวจสอบโดยเร็ว หากพบหลักฐานส่อทุจริตจะเร่งรายงานให้ รมว.ยุติธรรมรับทราบต่อไป
  2015-03-08 22:09
 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำไทย ไม่มีโรคไข้กาฬหลังแอ่นแพร่ระบาด พบผู้ป่วยประปราย น้อยมากปีละ 20-30 ราย แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โรคนี้ติดต่อกันยากและมียารักษาให้หายขาด แนะวิธีให้ป้องกันโรค คือ พักผ่อนออกกำลังกาย หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หากสงสัยป่วย เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน มีรอยผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ป่วย ควรรีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1442
  2015-03-08 14:08

Pages