เรื่องเด่น

 • รมว.สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายปีละ 3,900 คน เฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมง ให้กรมสุขภาพจิตรุกป้องกัน ส่ง อสม.จนท.สธ. เฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน คือ ซึมเศร้า เคยพยายามฆ่าตัวตาย เข้าสู่ระบบการรักษา ย้ำเตือนชาวสังคมออนไลน์ ช่วยสังเกตสัญญาณฆ่าตัวตาย รอบคอบใช้ข้อความโพสต์ แนะหลัก “4 อย่า 3 ควร” อย่าท้าทาย/ อย่าเยาะเย้ย/ อย่านิ่งเฉย/อย่าส่งต่อ และควรห้าม/ ควรชวนคุย/ ควรติดต่อหาความช่วยเหลือ จะช่วยได้
  2015-09-10 17:34
 • รมว.สธ. เร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการทำงานเร่งพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งขายได้ทั่วโลก  ฃเพิ่มความนิยม ทำให้ติดตลาดใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านก่อนไปหาหมอ พร้อมสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ประชาชน เผยปัจจุบันประมาณ 61% ของ รพ.มีบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือกในแผนกผู้ป่วยที่ คาดปี 61 ครบทุกแห่งทั่วประเทศ
  2015-09-10 12:23
 • “ทีดีอาร์ไอ” ชี้ สธ.ยืน 2 ขา เล่นบทบาททั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ทำประชาชนเสียประโยชน์ เหตุดูแลสิทธิการรักษาไม่เต็มที่ คอยห่วง รพ.ขาดทุน กระทบบริการในระบบบัตรทอง แนะ สธ.ทำหน้าที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนซื้อบริการสุขภาพแทนประชาชนในทุกกองทุน แต่ต้องโอน รพ.ออกนอกสังกัด ถ้าทำได้ก็โอน สปสช.กลับมาเป็นกรมได้ ด้าน “ดร.อัมมาร” ระบุ บทบาท สธ.-สปสช.ปัจจุบันแยกไม่ออก ต้นเหตุจากการเมือง สธ. ทำบริหาร 2 หน่วยงานก้าวก่ายกัน แนะต้องแยกขาด
  2015-09-10 12:00
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มีคุณภาพ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน
  2015-09-10 11:32
 • รมว.สธ.เผยจะเสนอชื่อปลัด สธ.คนใหม่เข้าที่ประชุม ครม. 15 ก.ย.นี้แน่นอน ระบุควรเป็นคนเดิม มีอยู่ในใจแล้ว
  2015-09-10 10:25
 • “รองปลัดแรงงาน” ระบุ สิทธิ ‘แรงงานข้ามชาติควรมองในมิติความมั่นคง’ การให้สิทธิตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและสัญญาจ้างที่ชัดเจน ไม่ละเลยในความเป็นมนุษย์ ย้ำ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งที่สำคัญ
  2015-09-10 09:45
 • ผู้ป่วยฟ้องศาล รพ.เอกชนตรวจเลือดผิด ผลแล็ปบอกเป็นเอชไอวี ทนทุกข์ทรมานกว่า 4 ปี แต่เมื่อไปตรวจใหม่ที่ รพ.เดิมกลับพบไม่มีเชื้อเอชไอวี แพทย์ให้คำตอบว่าร่างกายสามารถทำลายเชื้อได้เอง แถม รพ.ปัดความรับผิดชอบ ด้าน ‘ปรียนันท์’ วอน ‘หมอปิยะสกล’ นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้า ครม.โดยเร็ว ลดการฟ้องร้องแพทย์-ผู้ป่วย
  2015-09-10 08:24
 • สธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน จาก 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เผยในรอบ 2 ปี เกิดผลงานฯ 130 เรื่อง นำไปใช้ได้จริง ชี้ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มาจากความมุ่งมั่นบุคลากรทั่วประเทศ และความร่วมมือจากราชวิทยาลัย ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล
  2015-09-09 15:36
 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เผย ปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขาดแคลน ชี้ทั้งประเทศมี 6,765 คน แต่ทำงานบริการปฐมภูมิเพียง 700 คน ส่วนใหญ่เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทาง เหตุทำงานใน รพ. มีความก้าวหน้าและค่าตอบแทนดีกว่า ระบุภาครัฐควรสนับสนุน เพิ่มแรงจูงใจ มุ่งสร้างระบบรักษาพยาบาลของประเทศที่เข้มแข็ง พร้อมเสนอจัดโครงการฟื้นฟูความรู้แพทย์ที่ได้รับใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ดึงกลับทำงานในระบบเพิ่ม  
  2015-09-09 15:16
 • ชัดเจนว่าการมาของ นพ.ปิยะสกล นอกจากมาสานต่อการเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขแล้ว ยังมาแก้ปัญหาการทำงานระหว่าง สธ. และ สปสช. ที่คั่งค้างในสมัยของ นพ.รัชตะ อดีต รมว.สธ. ด้วยปมที่ค้างคาคือการจัดสรรเงินของ สปสช.ไปยังโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ที่มีรูปแบบใหม่คือ กระจายผ่าน "เขตสุขภาพ" แต่ข้อตกลงต่างๆ ระหว่าง 2 ฝ่ายยังไม่ลงตัว เพราะกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่าง
  2015-09-09 14:04
 • สปสช.แจงความคืบหน้าผลดำเนินตามมติบอร์ด สปสช.9 ก.พ. 58 ชี้ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปร่วม สธ.แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการปรับแล้วในปี 58 และจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 59 นี้ ทั้งตัดเงินเดือนด้วยตัวเลข GFMIS ประกันรายได้ขั้นต่ำให้หน่วยบริการ ปรับกองทุนเฉพาะให้กำหนดเป้าหมายระดับเขต โดยโรคหอบหืดจะเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติในปี 59 ตาต้อกระจกให้เขตร่วมกำหนดเป้าหมาย และจะหารือเพิ่มเติมกรณีตาบอดจากต้อกระจก ชี้ยังมีผู้ป่วยภาวะตาบอดจากต้อกระจกเข้าไม่ถึงการรักษา
  2015-09-09 13:47
 • ‘ศ.แสวง’ ชี้อนาคต การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะสำคัญมากในสังคมไทย จำเป็นต้องมีหลักสูตรเฉพาะ และต้องมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบกึ่งบ้านกึ่ง รพ.เผยแพทย์ พยาบาลอย่ากังวลว่าการใช้มอร์ฟีนระงับปวดให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะเสี่ยงต่อกฎหมายยาเสพติด พร้อมแนะแพทย์ พยาบาลสนับสนุนให้ไทยสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อเป็นยาบรรเทาการเจ็บปวดให้คนไข้ได้แล้ว ต่างประเทศก็ใช้รักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  2015-09-09 13:29

Pages