เรื่องเด่น

 • เป็นประเด็นขึ้นมาทันที เมื่อ นพ.รัชตะ ให้สัมภาษณ์ทำนองว่า หลังทดลองคำนวณจัดสรรเงินแบบที่สป.สธ.เสนอใน 2 เขต แล้วพบว่าได้ผลดี ก่อนที่ภายหลังต่อมา จะแถลงข่าวแก้ว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น ขณะที่ฝั่งของ นพ.เกรียงศักดิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุฯการเงินการคลัง กลับบอกว่า ผลคำนวณข้อเสนอแบบ สป.สธ. พบว่าทำให้เงินไหลออกนอกระบบ และรพ.ได้เงินน้อยกว่าเดิม ด้านสป.สธ.ก็ระบุว่า แบบจำลองนั้น ยังไม่ใช่แบบจำลองสุดท้าย ดังนั้น 9 ก.พ.วันประชุมบอร์ดสปสช. จึงเป็นที่จับตาว่า บอร์ดทั้งหลายจะมีความเห็นและมติออกมาอย่างไร ความขัดแย้งจะยุติได้หรือไม่
  2015-02-06 12:47
 • นพ.เจตน์ ตั้งกระทู้ถาม รมว.สธ. ปัญหาความขัดแย้ง สธ.-สปสช. จี้ตอบ 2 คำถาม 1.เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือโครงสร้าง จะแก้อย่างไร 2.การหางบให้เพียงพอบริการประชาชน ยันบัตรทองเป็นเรื่องดี แต่ปัญหาวันนี้อยู่ที่งบประมาณไม่พอ 4 ปีงบรายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 140 บ. แต่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น กระทบคุณภาพรักษาประชาชน ด้าน นพ.รัชตะ ตอบอยู่ระหว่างแก้ไข
  2015-02-06 12:13
 • รมว.สธ. เผยอนาคตประเทศไทยเสี่ยงเผชิญโรคติดต่อตัวใหม่ เพราะผลจากระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง วางระบบรับมือโดยตั้งเป้าผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเพิ่ม 350 คนภายใน 10 ปี สร้างความพร้อมรับมือหลังเปิดประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และในคนอย่างมืออาชีพ ชี้ขณะนี้ไทยมีนักระบาดวิทยาทั่วประเทศเพียง 128 คน
  2015-02-05 18:22
 • นพ.รัชตะ เป็นประธานประชุมร่วม สธ.-สปสช. หารือปม ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เผยได้ข้อสรุปด้วยดี รพ.สังกัด สป.สธ.ยังทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองต่อไป ประชาชนไปใช้บริการได้เหมือนเดิม เล็งทำ MOU ระหว่าง สธ.และสปสช.ต่อไป ส่วนสปสช.ใช้มาตรา 6, 26 และ 36 เตรียมประกาศกำหนดหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน
  2015-02-05 17:54
 • “ปธ.เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์” เชื่อต้นเหตุยกเลิกขึ้นทะเบียนบัตรทองหน่วยบริการ เกิดจากการแย่งบริหารงบ ส่งผลกระทบประชาชน ชี้หากอ้าง สปส.ขึ้นทะเบียนเองทำไมปล่อยหน่วยบริการทำหน้าที่มากว่า 10 ปี แถมยังเลือกปฏิบัติคงรับขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรงของข้าราชการ พร้อมระบุระดับนโยบายต้องเร่งแก้ปัญหาก่อนทำประชาชนเดือดร้อน
  2015-02-05 15:51
 • นสพ.คมชัดลึก : เผยผลประชุม อนุฯการเงินการคลัง พบข้อเสนอสธ.ปรับงบกองทุนบัตรทองทำได้ หลังทดลองจำลองตัวเลขจริงใน 2 เขต ยึดหลักการ 2 ข้อ 1.กันเงินเดือนระดับประเทศ 1% 2.กันเงินเดือนระดับเขตไม่เกิน 5% ส่วนประเด็นที่ยังต้องพิจารณาต่อคือ ประเด็นค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ต้องมีการการันตีว่าจะไม่ถูกเรียกคืน เพื่อให้หน่วยบริการวางแผนการใช้เงินได้
  2015-02-05 15:34
 • “หมอจรัล” สรุปประเด็นรับฟังความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศ ปี 2558 เสนอรัฐเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัว หลังคงอัตราต่อเนื่อง 3 ปี กระทบหน่วยบริการ สร้างความขัดแย้งระบบสาธารณสุข จัดงบช่วยเหลือ รพ.ขาดสภาพคล่องและตามแนวชายแดน พร้อมชี้ สธ.-สปสช.ควรทำงานร่วมกัน หลังขาดเอกภาพ ส่งผลต่อหน่วยบริการ เตรียสรุปและวิเคราะห์ความเห็นทั้งหมดเสนอต่อ บอร์ด สปสช. พร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็นเพิ่ม ประเด็นที่ยังเห็นต่าง ทั้งการแยกเงินเดือน และการร่วมจ่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน  
  2015-02-05 14:51
 • นสพ.มติชน : เลขาธิการสปสช.เตรียมขอมติบอร์ด ให้ กม.จี้โรงพยาบาลต้องขึ้นทะเบียน 'บัตรทอง' อ้างเป็นจุดบริการที่ดีที่สุดใกล้กับประชาชน เผยยังมีกลุ่มใช้สวัสดิการข้าราชการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนที่ โรงพยาบาลด้วย
  2015-02-05 12:15
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : บอร์ด สปสช.ร้องขอ กระทรวงสาธารณสุขยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง เชื่อประชุมบอร์ด 9 ก.พ.นี้ไม่จบ เล็งใช้พ.ร.บ. 30 บาทให้โรงพยาบาลรับ
  2015-02-05 09:32
 • กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย
  2015-02-05 09:13
 • นสพ.มติชน : นพ.ยอร์น สธน.เขต 12 โพสต์เฟชบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตผู้มาร่วมประชาพิจารณ์ UC 2 ก.พ. “เซ็นรับค่าใช้จ่ายและหายไปจากที่ประชุม จึงอยากให้ตรวจสอบว่าการกระทำเช่นนี้ถูกต้องตามหลักการรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ ถูกตามระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายหรือไม่" ขณะที่สปสช.ยืนยัน เป็นการเบิกจ่ายค่าเดินทางถูกต้องตามระเบียบ และจ่ายให้ทุกฝ่ายที่มา
  2015-02-04 13:39
 • "นพ.รัชตะ" ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ที่มีการนำเสนอทั้งจาก สธ.และ สปสช. เพื่อหาข้อสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ดึง วรวรรณ-ปิยะ-รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสปสช. ร่วมเป็นกรรมการ
  2015-02-04 13:29

Pages