เรื่องเด่น

 • กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มกำลังคนด้านระบาดวิทยา ให้ทุกจังหวัดมีแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามสอบสวนโรคติดต่ออันตรายจังหวัดละ 1-4 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ ซึ่งอยู่ที่ 1 ต่อ 2 แสนประชากร ชี้ควรมีในระบบ 335 คน ขณะนี้มี 83 คน เพื่อตรวจจับสัญญาณการระบาดของโรคติดต่อ ทั้งโรคเดิมที่มีในประเทศ และโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 
  2015-12-08 10:58
 • เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย นำทีมโดย ขรก.สธ.และสหภาพพยาบาล เตรียมยื่นหนังสือร้องทุกต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบ 18 ธ.ค.นี้ พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร สธ.ต่อในช่วงบ่าย หลังเคยยื่นร้องทุกข์กว่า 150 วันแต่ยังไม่คืบ แจงกลายเป็นข้าราชการชั้น 3 ตันที่ชำนาญการ เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ครู ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ชี้ปัญหาเหลือมล้ำเงินเดือนและค่าตอบแทน ถูกหมักหมมเรื้อรังมานาน รัฐต้องสังคายนา เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค
  2015-12-07 09:41
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยด้วยโรควัณโรค 113,900 คน เข้าสู่ระบบการรักษาประมาณ 67,000 คน ตั้งเป้าลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยาภายในปี 2562
  2015-12-04 14:11
 • นสพ.คมชัดลึก : แพทยสภามีมติให้คณะแพทย์ ม.สยาม จัดหาโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องเสนอขอความเห็นชอบภายในธันวาคมนี้ พร้อมให้งดรับนักศึกษาปี 60 ไปก่อน ส่วนการรับนักศึกษาของกลุ่ม กสพท.เข้าคณะแพทย์ปี 59 สามารถดำเนินการได้ปกติ
  2015-12-03 14:43
 • เผย “โครงการระบบเติมยาผู้ป่วยที่ร้านยาคุณภาพ” หลัง คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร้านยาคุณภาพ/ร้านยามีเภสัชกรประจำ 20 แห่ง จับมือ สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง 1 ปี ผลประชาชนพึงพอใจ ช่วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองภาวะโรคคงที่สะดวกรับยาใกล้บ้านตามใบสั่งแพทย์ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องลางานรับยาที่ รพ. แถมติดตามกินยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาร้านยาหนุนระบบปฐมภูมิ
  2015-12-03 14:17
 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยความคืบหน้าแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลเอกชนแพง ขณะนี้ได้แสดงอัตราค่ารักษาโรคที่จำเป็นและป่วยกันมาก โดยประมาณของโรงพยาลเอกชนในกทม.และต่างจังหวัด ทางเว็บไซต์กลาง 86 รายการ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน อาทิการผ่าตัดต้อหิน การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และรับข้อเสนอแนะค่ารักษาแพงจากประชาชน เพื่อนำเข้าที่ประชุมกำหนดเป็นมาตรการระยะยาว
  2015-12-03 13:46
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : เจ้าอาวาสวัดที่น่าน ทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อเสียค่าปรับกรณีไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ หลังถูก นักวิชาการ สธ.จากมุกดาหาร ตระเวนถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เข้าแจ้งความวัดและหน่วยงานกว่า 20 แห่ง ครวญบอกกันดีๆ ก็ได้
  2015-12-03 13:11
 • แชร์ว่อน ! ตร.น่าน ร่อนหนังสือนมัสการเจ้าอาวาส แจ้งข้อหาไม่ติดป้ายปลอดบุหรี่ แจงได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก นายสัญชัย ตุลาบดี นวก.สธ.ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร ที่มาเที่ยว จ.น่าน และพบว่า มีสถานที่กว่า 20 แห่งไม่มีการติดประกาศเครื่องหมายที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จึงให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ 20 แห่ง ใน อ.เมืองน่าน ในจำนวนนี้มีวัด 5 แห่ง
  2015-12-03 09:56
 • VOICE TV21 : ธรรมศาสตร์เผยผลสำรวจ 10 องค์กรในฝันของเด็กไทยที่อยากร่วมงานด้วย พบมีทั้งองค์กรขนาดใหญ่ของไทย-ต่างประเทศ และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง กระทรวงสาธารณสุขติดอันดับที่ 10 ด้วย
  2015-12-03 09:46
 • สธ.ออกประกาศคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกว่า 3,000 ตำรับยา/ตำรา คุ้มครองจารึกวัดโพธิ์ มรดกชาติ ผู้สนใจสามารถขออนุญาตนำตำรับยาของชาติใช้ประโยชน์ได้
  2015-12-03 09:34
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
  2015-11-30 16:14
 • ‘หมอเทียม’ เผย รัฐบาลเคาะ สมสส. อยู่ภายใต้สังกัด สวรส. เหตุไม่มีนโยบายแยกหน่วยงานเป็นอิสระเพิ่ม ด้าน รมว.สธ. ตั้ง ‘หมอชาตรี’ เป็นประธานคณะทำงาน เร่งจัดตั้ง สมสส.ให้แล้วเสร็จ ทำหน้าที่หน่วยงานกลาง ทั้งรับส่งข้อมูลและตรวจสอบการเรียกเก็บบริการระหว่างกองทุนรักษาพยาบาลและผู้ให้บริการ เชื่อไม่กระทบ อย่างน้อยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
  2015-11-30 15:52

Pages