เรื่องเด่น

 • โพสต์ทูเดย์  -"ประดิษฐ" วิพากษ์ สปสช.ไม่โปร่งใส อ้างทำกองทุนตามแรงล็อบบี้ ยันสธ.ต้องเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุล คุมงบ4แสนล.ให้เกิดประโยชน์
  2013-10-05 06:07
 • โพสต์ทูเดย์ -แพทย์ชนบทระบุ สธ.เตรียมแก้หลักเกณฑ์ใหม่ จากตามค่าหัวลงหน่วยบริการ ให้ผ่านกระทรวงฯก่อน รองปลัดฯอ้างประสิทธิภาพหารือสปสช.แล้ว
  2013-10-04 11:52
 • Hfocus -ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ รวมถึงการขยายตัวของสถานพยาบาลเอกชน บวกกับความคาดหวังด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่ต้องการความเฉพาะมากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งผลให้ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมาก ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลย์กับจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่มีอยู่และในอนาคตมีแนวโน้มว่าปัญหาขาดแคลนนี้จะเพิ่มมากขึ้น
  2013-10-03 11:25
 • แพทย์และนักวิชาการประสานเสียงอยากให้ผู้หญิงมีทางเลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ด้านสายด่วน 1663 เปิดบริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมหวังช่วยคลี่คลายและสร้างเลือกให้กับผู้หญิง
  2013-10-02 16:05
 • Hfocus -ในการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ชี้แจง โดยมีการเชิญตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว และส่วนราชการต่างๆในสังกัดเข้าร่วม นั้น ที่ประชุมได้มีการแจกเอกสาร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) สำนักข่าว Hfocus เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำมาเสนอดังนี้
  2013-10-02 12:23
 • คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จัดแถลงข่าวในหัวข้อ “เปิดข้อมูลชะตากรรมเด็กในสถานกักตัวแรงงานต่างด้าว กับการจัดการของรัฐไทย : ควรผลักดันหรือคุ้มครอง” ชี้ กระบวนการในการดูแลเด็กของ ตม.ไทยยังมีปัญหา เอ็นจีโอและนักวิจัยเปิดข้อมูลเด็กถูกลิดรอนสิทธิ และถูกตีตราเป็นอาชญากร เสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา ให้แยกเด็กออกจากการคุมขังรวมกับผู้ใหญ่พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้เด็กทุกด้าน และควรจัดให้มีหน่วยงาน กลไกป้องกันระดับชาติในการดูแล
  2013-10-01 19:56
 • การกวาดล้างคอร์รัปชัน ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ของทางการจีน ได้ส่งผล กระทบต่อยอดขายของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งที่เป็นบริษัทท้องถิ่น และบริษัทข้ามชาติ และยังทาให้แพทย์จานวนมากในโรงพยาบาลจีน ปฏิเสธที่จะพบกับตัวแทนของบริษัทขายยา เพราะกังวลว่าจะติดร่างแหการสอบสวนที่ขยาย วงกว้างไปมากขึ้น
  2013-10-01 12:04
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - 1ต.ค.ดีเดย์ปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ภายใต้หลักการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น โครงสร้างใหม่ตามแนวคิดของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์รมว.สาธารณสุข แบ่งการบริหารออกเป็น 12 เขตสุขภาพ (Service Provider) ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นนทบุรีราชบุรี ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมาอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละเขตควบรวมพื้นที่ 6-7 จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมีสถานะเป็น "ซีอีโอ"เขต ทำหน้าที่กระจายงบประมาณไปยังสถานบริการจัดบริการร่วมกันในแต่ละโรงพยาบาล จ้างบุคลากรและจัดซื้อจัดจ้าง
  2013-10-01 12:01
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ร่วมกับคณะทำงานติดตามประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG) และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติ AEC” ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  2013-09-30 21:26
 • สธ.เล็งทบทวนบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงาน ก.สธ.หลังผ่านประเมินถึง 98% จากอัตรา 1.4 แสนราย รับเกินคาดไว้มาก ทำงบประมาณไม่พอ แถมเงินเดือนเพิ่มไม่มากเท่าขายฝัน เคาะให้คกก.รพ.และคกก.เขตพิจารณาลูกจ้างคนใดจะได้เป็นพกส. และได้รับเงินเดือนเท่าใด โดยใช้เกณฑ์วงเงิน เขตละไม่เกิน 10% ระบุคนผ่านประเมินมีสิทธิก่อน โยนโรงพยาบาลและเขตพิจารณาใครได้สิทธิ
  2013-09-30 20:00
 • Hfocus -"การต่อสู้ยังไม่จบแค่นี้หรอก" วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และแกนนำผลักดันกฎหมายประกันสังคมฉบับที่ประชาชน14,264 คนเข้าชื่อเสนอ เอ่ยขึ้นเมื่อถูกถามว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับกฎหมายฉบับนี้
  2013-09-29 21:13
 • การหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรี กับผู้ประกอบการกลุ่มสุขภาพและเครื่องสำอาง รวมทั้งตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าไทย เพื่อผลักดันมูลค่าส่งออกสินค้าและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มดังกล่าวให้ตรงความต้องการของตลาด
  2013-09-28 08:17

Pages