เรื่องเด่น

 • Hfocus -หลากหลายข้อมูลทั้งจากหน่วยราชการ สื่อสารมวลชน หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ล้วนแต่เลือกที่จะ“ปกปิด” ยี่ห้อสินค้าที่กระทำผิด แม้จะมีบางสื่อใจกล้าในบางกรณี แต่ทว่าสถานการณ์โดยรวมไม่ผิดแผกไปจากนี้ คำถามคือ ... เมื่อไม่บอกยี่ห้อ แล้วผู้บริโภคจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าใดอันตรายหรือผิดกฎหมาย รกรากของปัญหา เกิดขึ้นจากการ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้หมายถึงทั้ง อย. และสื่อสารมวลชน
  2013-07-24 15:31
 • Hfocus -นพ.สมเกียรติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ทำเอกสารวิชาการ “แรงงานข้ามชาติ...ควรได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมแค่ไหน” ระบุว่า กฎหมายประกันสังคมมีสภาพบังคับใช้ในแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  แต่ในทางปฏิบัติยังมีคำถามเรื่องความเหมาะสม เช่น กรณีว่างงาน ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากเมื่อออกจากงานแล้วต้องเดินทางกลับประเทศภายใน 7 วัน หรือกรณีชราภาพ จะได้รับเงินบำนาญเมื่ออายุ 55 ปี แต่แรงงานกลุ่มนี้ทำงานแค่ 4 ปีก็ต้องกลับประเทศ โดยที่อายุยังไม่ครบเงื่อนไขการรับบำนาญ
  2013-07-19 10:08
 • Hfocus -แม้แรงงานต่างด้าวจะมีสถานะถูกกฎหมาย แต่ก็หาได้เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขาจะได้เข้าถึงสิทธิการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้าง นายเนียง ชาวพม่าอายุ 37 ปี คือกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ที่ถูกกีดกั้นจากการเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เขาทำงานอยู่ในโรงงานทำลูกชิ้นที่ อ. มหาชัย จ.สมุทรสาคร อยู่ในเมืองไทยมากว่า 6 ปี มีพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่นายเนียงมิได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ด้วยเหตุที่ว่า “นายจ้างไม่บอกเขา”ปัจจุบัน นายเนียงต้องพึ่งพาคลินิกเอกชนในเวลาป่วย เสียค่าใช้จ่ายด้วยเงินของตนเอง
  2013-07-18 09:14
 • Hfocus -ภายหลังนพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมทนายได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เลิกสัญญาจ้าง โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ หรือกลับไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงชะลอการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่
  2013-07-17 09:38
 • Hfocus -ความเชื่อหนึ่งเดียวตอกย้ำยาวนาน “เนื้อแดง” คืออาหารกินแล้วไม่อ้วน หนักเข้าว่ากันถึงขั้น กิน “เนื้อแดง” แทนข้าว น้ำหนักลดฮวบ หุ่นเฟิร์มร่างฟิต วัดเฉพาะน้ำหนักตัวคงไม่มีใครโต้แย้ง ด้วยหลากหลายความสำเร็จพิสูจน์ชัดว่าเป็นจริง ทว่า ในความเป็นจริงข้างต้น กลับมีรายละเอียดที่ถูกละเลย
  2013-07-16 12:18
 • โพสต์ทูเดย์ -ตลอดแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือติดต่อกับพม่า ไล่ตั้งแต่ จ.ตาก ไปจนถึงแม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลอำเภอคลาคล่ำไปด้วยกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงระบบประกันสุขภาพ ทั้งจากชนกลุ่มน้อย แรงงานต่างด้าว หรือแม้กระทั่งคนไทยเองที่ตั้งรกรากมานานแล้ว แต่ไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์สัญชาติ ด้วยปัญหาการสู้รบที่ไม่รู้จบ ทำให้คนชายขอบเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างที่คนไทยได้รับ และเมื่อไม่มีหลักประกัน ระบบก็ผลักดันให้คนกลุ่มนี้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยตัวเอง ทั้งที่ไม่มีงาน ไม่มีเงินและยังใช้ชีวิตด้วยการหาของป่า หรืออาชีพเสริมอื่นๆ
  2013-07-15 10:07
 • เดลินิวส์-หมอวิทิตยื่นฟ้องศาลปกครอง เรียกค่าเสียหาย รมว.สธ.บอร์ดอภ.ยันครม.ทั้งคณะเกือบ 50 ล้านบาท พร้อมขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน สั่งชะลอการดำเนินการหาผอ.คนใหม่ไว้ชั่วคราว เชื่อหาได้คนใหม่แล้วจะเกิดผลเสียอย่างมาก
  2013-07-12 13:40
 • Hfocus -หลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด สายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่กระทรวงแรงงาน เนื่องจากเจ้าของฉายา “ไตรเทพ1” หรือ “จับกัง 1”คนใหม่ ถูกเปลี่ยนจาก “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” มาเป็น “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง” นักการเมืองรุ่นเก๋า เจ้าของรหัส “สร.2” ที่ถูกปลดจากเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี คุมงานตำรวจทั้งประเทศ มานั่งคุมงานด้านแรงงานทั้งประเทศแทน
  2013-07-12 08:24
 • Hfocus -วันที่ 10 ก.ค. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่อง "สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2555 หรือ กอช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน 
  2013-07-10 19:10
 • Hfocus -การจัดระบบหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว กลุ่มที่มีความเป็นไปได้และดำเนินการได้เร็วที่สุด คือ “กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว” โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีแนวทางดำเนินการได้อย่างชัดเจน ทั้งที่มาเงินงบประมาณการจัดเก็บเบี้ยประกันเพื่อนำเข้าสู่ระบบ และหน่วยงานจัดระบบรักษาพยาบาล ต่างจากการจัดระบบหลักประกันคนต่างด้าวในกลุ่มที่เป็นแรงงานและกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนที่มีความซับซ้อนของปัญหามากกว่า
  2013-07-10 13:44
 • Hfocus -ภายหลังปปช.มีมติยกคำร้อง  “คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์” สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับพวกรวม 16 คน ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 กรณียกเลิกโครงการประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 821 ล้านบาท  โดยป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 และยังมีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 3 ว่าการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีมูลความผิดให้ยกคำร้องเช่นกัน
  2013-07-09 08:38
 • Hfocus -ในแต่ละปีมีคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่เดินทางเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ติดต่อธุรกิจ ท่องเที่ยว ศึกษาต่อ และรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองปี 2555 มีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราวประมาณ 23 ล้านคน ไม่นับรวมกลุ่มคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาในประเทศไทยและไม่ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมาย โดยคาดว่ามีจำนวนประมาณ 2.5 ล้านคน
  2013-07-07 20:49

Pages