Taxonomy term
 • Friday, September 01, 2017
  12:48
  กระทรวงสาธารณสุขลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ผลิตนักรังสีการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยมาตรฐานวิชาการและบริการในระดับสากล ตอบสนองผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีนักรังสีการแพทย์ 1,771 คน ขาดอีก 1,000 คน ในกรอบขั้นต่ำ 2,700 คน โดยมีโรงพยาบาลไม่มีทั้งนักรังสีการแพทย์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 193 แห่ง เป็นปัญหาต่อการให้บริการในระบบสุขภาพ
  2017-09-01, 12:48
 • Tuesday, August 15, 2017
  16:25
  เสนอบรรจุนักเทคนิคการแพทย์ 976 อัตราเร่งด่วนใน 3 ปี ทดแทนอัตรว่าง จพว./นวก.ทุกตำแหน่งเมื่อลาออก/เกษียณ เสนอแก้ FTE ให้ใกล้เคียงมาตรฐานและข้อเท็จจริง และทบทวนค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
  2017-08-15, 16:25
 • Monday, August 14, 2017
  09:52
  ประธาน กมธ.สาธารณสุขชี้ปัญหากำลังคนสาธารณสุข รัฐต้องปรับแนวคิดจัดสรรคนตามปริมาณงาน และเพิ่มสวัสดิการแก่ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจูงใจว่าไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการก็ได้
  2017-08-14, 09:52
 • Thursday, July 20, 2017
  21:17
  รองสมศักดิ์ฯ เผย สธ.ยังขาดคนอยู่อีก 3.5 หมื่นอัตรา คาดเดือนหน้าจัดคนลงกรอบอัตรากำลังเสร็จจะเห็นภาพชัดว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งคนขาด-คนเกินเท่าไหร่ ย้ำที่ไหนคนเกินกรอบ หากมีคนเกษียณจะโดนยึดตำแหน่งคืนไปให้โรงพยาบาลที่ยังขาด พร้อมเตรียมทำแผนขอรัฐบาลจัดสรรอัตราเพิ่มอีก 3.5 หมื่นอัตรา
  2017-07-20, 21:17
 • Wednesday, June 07, 2017
  16:00
  กระทรวงสาธารณสุขวางแผนแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการเป็น 2 ระยะ โดยเร่งเกลี่ยตำแหน่งจากที่ว่างและผู้เกษียณ ส่วนการแก้ปัญหาทั้งระบบได้จัดทำแผนภาระสุขภาพและเสนออัตรากำลังคนต่อคณะอนุกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ประมาณเดือนตุลาคม 2560
  2017-06-07, 16:00
 • Wednesday, June 07, 2017
  14:40
  เครือข่ายสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบต้องการบรรจุ วอนรัฐเห็นใจสหวิชาชีพสาธารณสุขชายขอบ ทั้ง ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เวชสถิติ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย และนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ชี้เป็นวิชาชีพชายขอบที่สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนถูกละเลยมาตลอด
  2017-06-07, 14:40
 • Friday, June 02, 2017
  16:46
  กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังที่ควรมีในแต่ละสายวิชาชีพของสถานบริการในสังกัด พร้อมเร่งจัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอ คปร. เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่ภายในต้นปีงบประมาณ 2561
  2017-06-02, 16:46
 • Friday, June 02, 2017
  13:07
  มานพ ผสม "พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อดีตนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่จบจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จบออกมาแล้วไม่ได้รับการบรรจุเป็น “ข้าราชการ” ตามที่ทุกคนได้รับทราบข้อมูลก่อนที่จะมาทำการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า “ถูกฉีกสัญญา”
  2017-06-02, 13:07
 • Wednesday, May 31, 2017
  12:21
  ปลัด สธ.เผยที่ประชุม อ.ก.พ.สป.อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เพื่อบรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรอบแรกจำนวน 1,200 อัตรา ส่วนอีก 7 วิชาชีพ กำหนดสัดส่วนการเป็นข้าราชการร้อยละ 75 เร่งสำรวจ นำเสนอคณะอนุกรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขต่อไป
  2017-05-31, 12:21
 • Sunday, May 28, 2017
  10:07
  ในช่วงเวลานี้ประเด็นของการขอบรรจุเข้ารับราชการของพยาบาลวิชาชีพ หรือ สหวิชาชีพต่างๆ นั้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามีวิชาชีพหนึ่งที่แทบจะไม่เป็นที่รู้จัก และแทบจะไม่เคยได้รับการจัดสรรตำแหน่งเลยแม้แต่ครั้งเดียว นั่นก็คือ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเซลล์วิทยา หรือนักเซลล์วิทยา
  2017-05-28, 10:07

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน