Taxonomy term
 • Monday, April 01, 2019
  12:56
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับ 3 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหากำลังคนสุขภาพ สธ. เช่น ห้ามยุบเลิกบรรจุข้าราชการสายงานสนับสนุนและสายงานรองทุกสายงาน ไม่นำตำแหน่งว่างของ จพ.เภสัช, จพ.สธ., นวก.สธ.ไปปรับบรรจุในตำแหน่งเภสัชกรหรือสายงานอื่นๆ อีกต่อไป พร้อมคืนตำแหน่งว่างที่เคยนำไปปรับไปให้สายงานอื่นๆ ปีละหลายร้อยตำแหน่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้สายงานเดิม
  2019-04-01, 12:56
 • Thursday, March 14, 2019
  12:55
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ชี้นอกจากปัญหาเรียกเงินเดือนคืน เหตุคำนวณผิด สธ.ยังมีปัญหา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นถูก สตง.ทักท้วงให้คืนเงินค่าตอบแทน ฉ.11 และ 12 ความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน ฉ.10 ชายแดนใต้ เสนอ 3 แนวทางแก้ไข เช่น ตั้งคณะทำงานค่าตอบแทนใหม่ ยกเลิกค่าตอบแทน ฉ.10 ชายแดนใต้ทันที เพื่อให้บุคลากร 8 วิชาชีพ 20 กว่าสายงานใน สธ.ได้รับความเป็นธรรม
  2019-03-14, 12:55
 • Sunday, March 10, 2019
  09:00
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 หลัง ก.คลังเรียกเงินเดือน ขรก.สธ.คืนเหตุคำนวณผิดพลาดหลายร้อยราย เสนอ 3 ข้อ ให้ สธ.แจ้งผลสอบข้อเท็จจริง และแนวทางหารือกับ ก.คลัง พร้อมวางระบบตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้อีก
  2019-03-10, 09:00
 • Saturday, March 02, 2019
  10:28
  เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) จี้ สธ.เร่งเคลียร์ปมสั่งชะลอจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11-12 โดยเร็ว พร้อมเสนอรื้อร่างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ทั้งหมด
  2019-03-02, 10:28
 • Monday, February 25, 2019
  17:30
  เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยการจ่ายค่าตอบแทน จพ.ป.ตรี ปฏิบัติงาน นวก. ตาม ฉ.11-12 ยังมีปัญหา ผู้บริหารระดับพื้นที่บางส่วนไม่ตอบสนอง แถม สตง.ยังขาดความเข้าใจ/ตีความไม่เป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ล่าสุดได้รับร้องทุกข์จาก จ.ลำปางว่า สตง.จะให้งดเบิกในอัตรา นวก. จี้ผู้บริหาร สธ. ทำหนังสือชี้แจงถึง สตง. ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด รวมทั้งแจ้ง สสจ. สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่งให้ดำเนินการตาม ฉ.11-12 อย่างทัดเทียมกัน
  2019-02-25, 17:30
 • Monday, February 04, 2019
  15:45
  "ER ทุกโรงพยาบาลคือที่รับโหลด ภาระงานเกินหน้าที่ อัตราการลาออกค่อนข้างสูง ไม่มีใครอยากมาอยู่ ER ขาดความปลอดภัย ออก EMS ไกลแค่ไหนก็ต้องไป รวมทั้งการถูกร้องเรียนจากผู้ป่วย ER เป็นหน่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของโรงพยาบาล บางครั้งก็ถูกคุกคาม ขาดขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม การจัดผู้ป่วยตามระบบ Triage ไม่ชัดเจน ไม่ได้รับเฉพาะผู้ป่วยสีแดง แต่รับสีเหลือง สีเขียว สีขาว ซึ่งเป็นภาระงานของ OPD และไม่สามารถคิดเป็นภาระงานได้ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต การเยียวยาก็ยังไม่ชัดเจน"
  2019-02-04, 15:45
 • Thursday, December 27, 2018
  08:24
  บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ติดตาม ทวงถามความคืบหน้า การปรับตำแหน่ง การบรรจุ ค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรในพื้นที่เสี่ยงภัย เรียกร้องยกเลิกค่าตอบแทน ฉบับที่ 10 ชายแดนใต้ ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก โดยการเบิกจ่ายจำกัดแค่ 4 วิชาชีพเท่านั้น
  2018-12-27, 08:24
 • Tuesday, November 27, 2018
  18:09
  กระทรวงสาธารณสุขหารือ 9 องค์กรวิชาชีพ จัดระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข
  2018-11-27, 18:09
 • Thursday, June 07, 2018
  11:02
  ประธาน สสลท. โวย สธ.ไม่จริงใจแก้ปัญหาลูกจ้าง พบบางโรงพยาบาลประกาศจ้างลูกจ้างแค่ 6,000 บาท/เดือนทั้งๆ ที่รัฐมนตรีเพิ่งประกาศไม่ให้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ แถมไม่มีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ปัญหาของลูกจ้างตามที่ตกลงกันไว้ ฮึ่มสิ้นเดือน มิ.ย. หากยังไม่ได้ค่าตอบแทน ฉ.11 จะรวมตัวเรียกร้อง ณ ที่ว่าการจังหวัดทุกจังหวัด
  2018-06-07, 11:02
 • Monday, May 21, 2018
  23:54
  สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ร่อนหนังสือถึงผู้ตรวจฯ เขต 12 ขอให้ สธ.เร่งสางปมแต่งตั้งบุคลากรตาม ว16 ล่าช้า ตลอดจนจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมทุกวิชาชีพและค่าเสี่ยงภัยให้ พกส.และ ลูกจ้างชั่วคราวด้วย ด้านผู้ตรวจฯ เขต 12 รับเรื่องเตรียมเสนอกระทรวงพิจารณาต่อไป
  2018-05-21, 23:54

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 4 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 4 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน