Taxonomy term
 • Saturday, June 15, 2019
  08:04
  หมอไพศาล เผย สธ.จัดทำข้อมูลเสนอ ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาปมชมรมอดีต พนง.รัฐสาธารณสุขร้องความเป็นธรรม “นับอายุราชการ-ปรับเงินเดือน” มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นอำนาจของ ก.พ.โดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องการนับอายุราชการ ได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลางว่า ตามกฎหมายการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ จะนับเฉพาะช่วงที่เป็นข้าราชการเท่านั้น
  2019-06-15, 08:04
 • Tuesday, June 11, 2019
  14:03
  ชมรมอดีตพนักงานของรัฐ สธ. ร้องซ้ำ หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมเงินเดือนรุ่นน้องแซงหน้ารุ่นพี่ทำก่อนหลายสิบปี ยันหลังตั้งรัฐบาลพร้อมทวงถาม ก.พ. เผยเรียกร้องหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข ส่งผลเสียต่อระบบการปกครองในองค์กร เจ้าหน้าที่ขาดความสุข กระทบขวัญกำลังใจการทำงานบริการประชาชน
  2019-06-11, 14:03
 • Monday, April 01, 2019
  12:56
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเรียกร้องการปฏิรูปฯที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับ 3 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนไทย เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหากำลังคนสุขภาพ สธ. เช่น ห้ามยุบเลิกบรรจุข้าราชการสายงานสนับสนุนและสายงานรองทุกสายงาน ไม่นำตำแหน่งว่างของ จพ.เภสัช, จพ.สธ., นวก.สธ.ไปปรับบรรจุในตำแหน่งเภสัชกรหรือสายงานอื่นๆ อีกต่อไป พร้อมคืนตำแหน่งว่างที่เคยนำไปปรับไปให้สายงานอื่นๆ ปีละหลายร้อยตำแหน่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาให้สายงานเดิม
  2019-04-01, 12:56
 • Thursday, March 14, 2019
  12:55
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ชี้นอกจากปัญหาเรียกเงินเดือนคืน เหตุคำนวณผิด สธ.ยังมีปัญหา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน อีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นถูก สตง.ทักท้วงให้คืนเงินค่าตอบแทน ฉ.11 และ 12 ความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน ฉ.10 ชายแดนใต้ เสนอ 3 แนวทางแก้ไข เช่น ตั้งคณะทำงานค่าตอบแทนใหม่ ยกเลิกค่าตอบแทน ฉ.10 ชายแดนใต้ทันที เพื่อให้บุคลากร 8 วิชาชีพ 20 กว่าสายงานใน สธ.ได้รับความเป็นธรรม
  2019-03-14, 12:55
 • Sunday, March 10, 2019
  09:00
  เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 หลัง ก.คลังเรียกเงินเดือน ขรก.สธ.คืนเหตุคำนวณผิดพลาดหลายร้อยราย เสนอ 3 ข้อ ให้ สธ.แจ้งผลสอบข้อเท็จจริง และแนวทางหารือกับ ก.คลัง พร้อมวางระบบตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้อีก
  2019-03-10, 09:00
 • Saturday, March 02, 2019
  10:28
  เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) จี้ สธ.เร่งเคลียร์ปมสั่งชะลอจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.11-12 โดยเร็ว พร้อมเสนอรื้อร่างระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ทั้งหมด
  2019-03-02, 10:28
 • Monday, February 25, 2019
  17:30
  เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยการจ่ายค่าตอบแทน จพ.ป.ตรี ปฏิบัติงาน นวก. ตาม ฉ.11-12 ยังมีปัญหา ผู้บริหารระดับพื้นที่บางส่วนไม่ตอบสนอง แถม สตง.ยังขาดความเข้าใจ/ตีความไม่เป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ล่าสุดได้รับร้องทุกข์จาก จ.ลำปางว่า สตง.จะให้งดเบิกในอัตรา นวก. จี้ผู้บริหาร สธ. ทำหนังสือชี้แจงถึง สตง. ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัด รวมทั้งแจ้ง สสจ. สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่งให้ดำเนินการตาม ฉ.11-12 อย่างทัดเทียมกัน
  2019-02-25, 17:30
 • Monday, February 04, 2019
  15:45
  "ER ทุกโรงพยาบาลคือที่รับโหลด ภาระงานเกินหน้าที่ อัตราการลาออกค่อนข้างสูง ไม่มีใครอยากมาอยู่ ER ขาดความปลอดภัย ออก EMS ไกลแค่ไหนก็ต้องไป รวมทั้งการถูกร้องเรียนจากผู้ป่วย ER เป็นหน่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดของโรงพยาบาล บางครั้งก็ถูกคุกคาม ขาดขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม การจัดผู้ป่วยตามระบบ Triage ไม่ชัดเจน ไม่ได้รับเฉพาะผู้ป่วยสีแดง แต่รับสีเหลือง สีเขียว สีขาว ซึ่งเป็นภาระงานของ OPD และไม่สามารถคิดเป็นภาระงานได้ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต การเยียวยาก็ยังไม่ชัดเจน"
  2019-02-04, 15:45
 • Thursday, December 27, 2018
  08:24
  บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ติดตาม ทวงถามความคืบหน้า การปรับตำแหน่ง การบรรจุ ค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรในพื้นที่เสี่ยงภัย เรียกร้องยกเลิกค่าตอบแทน ฉบับที่ 10 ชายแดนใต้ ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก โดยการเบิกจ่ายจำกัดแค่ 4 วิชาชีพเท่านั้น
  2018-12-27, 08:24
 • Tuesday, November 27, 2018
  18:09
  กระทรวงสาธารณสุขหารือ 9 องค์กรวิชาชีพ จัดระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข
  2018-11-27, 18:09

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน