Taxonomy term
 • Saturday, September 01, 2018
  19:19
  อย.แจงมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนในสาระของร่าง พ.ร.บ.ยาที่ได้ร่างขึ้น ยืนยันมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุม มีข้อดีหลายด้าน เช่น กำหนดให้สามารถทบทวนทะเบียนตำรับยาได้ทุกเมื่อ เมื่อมีข้อมูลความไม่เหมาะสมด้านความปลอดภัย คุณภาพ หรือประสิทธิผล ซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนและผู้บริโภค มีข้อกำหนดให้มีการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาทุก 7 ปี แทนที่แบบตลอดชีพ เพื่อให้เกิดการประเมินข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  2018-09-01, 19:19
 • Saturday, September 01, 2018
  18:36
  เภสัชกรอีสานยืนยันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ชี้ไม่ได้ดราม่าปกป้องวิชาชีพเภสัชกร แต่เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยา
  2018-09-01, 18:36
 • Saturday, September 01, 2018
  18:02
  อดีตนายกสภาเภสัชกรรมชี้ พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ซ้ำรอยเดิม อย.ไม่ได้แก้เพื่อความทันสมัยอย่างที่กล่าวอ้าง แต่ทำตรงข้ามและทำให้ปัญหาวนกลับไปจุดเดิม ยืนยันอาชีพเภสัชกรยังจำเป็นตามมาตรฐานสากล หนุนใช้ระบบใบสั่งยา ระบุก่อนหน้านี้ในปี 57 เคยมีความเห็นร่วมกันจนกลายเป็นร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับ สธ.แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้
  2018-09-01, 18:02
 • Thursday, August 30, 2018
  13:00
  ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุข เผย อย.เตรียมตั้ง คกก.ถกร่าง พรบ.ยา “เปิดช่องวิชาชีพอื่นจ่ายยาได้” แนะต้องมีตัวแทนทุกวิชาร่วมหาทางออก ดูผลกระทบรอบด้าน หวั่นปลดล็อกคลินิก-รพ.เอกชน ไม่ต้องมีเภสัชกรประจำ ทำประชาชนเสี่ยง ไม่ปลอดภัย พร้อมระบุสถานพยาบาลรัฐ พยาบาลจ่ายยาอยู่แล้ว ภายใต้กำกับแพทย์และเภสัชกร
  2018-08-30, 13:00
 • Thursday, August 30, 2018
  12:45
  อย.ชี้แจงความก้าวหน้าในการเสนอร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ต่อหน่วยงานหลากหลายสาขาวิชาชีพรวมทั้งภาคประชาชน หวังสร้างความเข้าใจทุกฝ่าย พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 17-31 ก.ค. 61 กว่า 1,500 ความคิดเห็น ซึ่งต่างเห็นด้วยต่อหัวข้อสำคัญ ๆ ส่วนเรื่องบทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียม ควรมีการปรับปรุง
  2018-08-30, 12:45
 • Sunday, August 26, 2018
  19:47
  นักวิชาการชี้การแก้ไข พ.ร.บ.ยา เป็นการแก้ที่ทำแล้วอ่อนกว่ากฎหมายฉบับเดิม ผิดหลักการสากลของการแก้ไขกฎหมาย ยืนยันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถผ่อนปรนหรือถอยคนละก้าวได้ เพราะเป็นเรื่องหลักการความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน
  2018-08-26, 19:47
 • Saturday, August 25, 2018
  13:23
  สภาการพยาบาลออกแถลงการณ์สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ชี้เป็นกฎหมายที่จะเอื้อให้ทุกวิชาชีพทางด้านสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกันบนความทับซ้อนของวิชาชีพในระบบสุขภาพได้ พร้อมแจงหลักสูตรพยาบาลสอนความรู้ ทักษะบริหารยาอย่างปลอดภัย สามารถจ่ายยาจำนวน 18 กลุ่มได้
  2018-08-25, 13:23
 • Saturday, August 25, 2018
  12:01
  ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัด ยื่นแถลงการณ์ต่อ “เลขาธิการ อย.” ค้าน “ร่าง พ.ร.บ.ยา” พร้อมแจง 6 ประเด็นช่องโหว่ร่างกฎหมาย ไม่สอดคล้องสถานการณ์ กระทบวิชาชีพเภสัชฯ แถมทำประชาชนเสี่ยงอันตราย แนะทบทวน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระดมความเห็นสภาวิชาชีพ พิจารณาอย่างรอบด้าน สู่การปฏิรูป พ.ร.บ.ยา 50 ปี
  2018-08-25, 12:01
 • Thursday, August 23, 2018
  18:24
  อย.แจง การยกร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักยา การจัดประชุม ทางจดหมายและอีเมล เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต เกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ และจะชี้แจงความคืบหน้าของร่างฯ ดังกล่าว ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ต้องรัดกุม เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา
  2018-08-23, 18:24
 • Wednesday, August 22, 2018
  17:29
  ผอ.รพ.ราชบุรีแนะทางออกร่าง พ.ร.บ.ยา ถอยคนละก้าว ออกกฎหมายลูกว่าด้วยรายละเอียดการปฏิบัติให้ชัดเจนว่ายาอะไรที่วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรสั่งจ่ายได้บ้าง
  2018-08-22, 17:29

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน