ทันตแพทยสภา

 • ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สั่งสมาคมพลังงานปรมาณูหยุดจัดกิจกรรมอบรมติวสอบ RSO ถึงวันที่ 1 ก.พ.2560 ด้านทันตแพทยสภายกทีมถกสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หาทางออกปมใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ วันที่ 13 ต.ค. นี้
  2016-10-13 07:52
 • เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแจง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินอบรมหมอฟันสอบ RSO คนละ 3,500 บาท ผู้จัดคือสมาคมพลังงานปรมาณูซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ คนติดต่อให้เข้าอบรมก็ไม่ใช่ข้าราชการในสังกัด
  2016-10-10 08:25
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันข้อยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขออนุญาต ต้องกำหนดตามพลังงานสูงสุด มิได้กำหนดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ กรณีคลินิกทันตกรรมเป็นเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ 1,000 บาท ส่วนการสอบขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อให้มีความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ 
  2016-10-09 12:13
 • ทันตแพทยสภายื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์ แนะออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสีเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เสนอยกเว้นออกใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดเล็ก เหตุมีปริมาณรังสีน้อยมากไม่มีผลกระทบ ส่วนเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดใหญ่ให้ออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสี พร้อมเตรียมเข้าพบ รมว.วิทย์ เพื่อหารือกฎเกณฑ์ที่จะออกตามมาหลังกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.60
  2016-10-06 10:38
 • ทันตแพทยสมาคมและทันตแพทยสภาจับมือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เตรียมจัดสอบ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี” รองรับกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.60 ซึ่งได้กำหนดให้คลินิกที่มีเครื่องกำเนิดรังสี-เครื่องถ่าย X-ray ทางทันตกรรม ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำตลอดเวลา สอบพร้อมกันทั่วประเทศช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้
  2016-09-27 16:07
 • เลขานุการเครือข่ายทันตาภิบาล 77 จังหวัดหวั่นงานถอนฟันอุดฟันมีช่องโหว่หากปรับหลักสูตรให้ทันตภิบาลทำงานส่งเสริมป้องกันอย่างเดียว ชี้แนวคิดที่ดีแต่อีก 5 ปีคงยากจะเติมทันตแพทย์ลง รพ.สต.ได้ทัน แถมยังทำให้ทันตาภิบาลรุ่นใหม่ไม่มีความมั่นคงทางอาชีพเนื่องจากรักษาไม่ได้
  2016-09-17 17:39
 • ทันตแพทยสภาปรับหลักสูตรทันตาภิบาล ตัดเรื่องอุดฟัน-ถอนฟันออก เน้นทำงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นหลัก เริ่มใช้อีก 5 ปีข้างหน้า
  2016-09-15 21:45
 • ทันตแพทยสภา เดินหน้าโครงการประกันคุณภาพคลินิกทันตกรรม ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการเหมือน HA รพ. สร้างความมั่นใจรับบริการให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น เผยผลดำเนินการ 2 ปี มี รพ.รัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก แถมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตรียมจัดอบรมทันตแพทย์อาสาเยี่ยมประเมินคลินิกทันตกรรมเพิ่ม
  2016-09-14 23:15
 • ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 59 เหตุไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด ทั้งสัดส่วนอาจาย์และนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ เตือนนักศึกษาและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียน จบแล้วไม่มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ หมดสิทธิเป็นหมอฟัน เผยก่อนหน้านี้เคยผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว หลังปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ แต่ขยายรับนักศึกษาเพิ่มจนเกิดปัญหา 
  2016-09-10 12:50
 • นายกทันตแพทยสภาเตรียมยื่นข้อเสนอต่อ รมว.แรงงาน หากไม่มีการยกเลิกเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าทำฟัน 900 บาทเพื่อปลดภาระผู้ประกันตนไม่ให้ต้องร่วมจ่าย ชี้แบบเดิมเหมาเบ็ดเสร็จดีกว่า  
  2016-09-07 21:53
 • อุปนายกทันตแพทยสภา ชี้ปัญหาขยายวงเงินเบิกทำฟัน 900 บาทของประกันสังคม สร้างภาระให้ผู้ประกันตนต้องร่วมจ่ายเพิ่ม ไม่ได้ดีจริงอย่างที่คิด
  2016-08-23 14:02
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่เขียนในฐานะอาจารย์หมอคนหนึ่ง หลังทราบข่าวหมอถูกผู้ป่วยเตะก้านคอขณะกำลังตรวจรักษา เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ธีระบอกว่าเจ็บเกินกว่าที่จะรับได้ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ แต่เกิดขึ้นมานานและมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทว่าน่าเสียดายที่ “Nothing change...Nobody cares”
  2016-08-16 10:02

Pages