ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • แรงงานโวย พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ ไม่เป็นธรรม ตัดตอนผู้ประกันตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่บอร์ดตั้งใหม่ชั่วคราวมีระยะเวลา 2 ปี ชี้การปฏิรูปไม่ใช่แค่ตั้งบอร์ดใหม่เท่านั้น แต่ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ บริหารแบบมีส่วนร่วมและเป็นมืออาชีพ จับตาใช้เงินกองทุนผิดวัตถุประสงค์
  2015-11-11 14:53
 • นสพ.มติชน : ‘พล.อ.ศิริชัย’ ยัน ‘นายกฯ’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ด สปส. แล้วตั้งใหม่ เหตุผู้ใช้แรงงานเรียกร้องปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใส วางรากฐานการทำงานให้ตรวจสอบได้ ส่วนการเลือกบอร์ดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่ ไม่อยู่ในภาวะที่จะจัดการเลือกตั้งได้ และต้องใช้งบเลือกตั้งกว่า 1 พันล้านบาท
  2015-11-10 15:57
 • 16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “หลักประกันสุขภาพ: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความกลมกลืน” เวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ มุ่งบูรณาการพัฒนาระบบร่วมกัน สู่ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย  
  2015-11-09 15:31
 • เผยความสำเร็จเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม หลังไทยถูกเลือกเป็นแกนนำผลักดันประเทศในอาเซียนบวกสามบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สานต่อทั้งเวทีภูมิภาคและระดับโลก แต่ยอมรับช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาไทยถูกติงทำกิจกรรมน้อยไป เหตุเลขาธิการ สปสช.ถูกคำสั่งย้าย ส่งผลการทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสะดุด ขับเคลื่อนไม่คืบ 
  2015-11-09 14:14
 • ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ดประกันสังคม รวมที่ปรึกษา บอร์ดการแพทย์ และบอร์ดกองทุนทดแทน พร้อมระงับการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาที่ต้องดำเนินการใน 180 วัน พร้อมแต่งตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทนในทุกชุด ระบุเหตุผล “มีปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน กระทบสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อันส่งผลเสียหายต่อรัฐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป”
  2015-11-09 13:28
 • ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิรักษา ลดปัญหาสิทธิซ้ำซ้อน คาดว่าช่วยให้รัฐลดค่าใช้จ่ายสุขภาพซ้ำซ้อนลงได้โดย 1,425 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิซ้ำซ้อน 475,000 ราย
  2015-11-04 15:38
 • ครม. 3 พ.ย.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ ก่อนส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป
  2015-11-04 12:30
 • ครม. ‘ประยุทธ์’ 13 ต.ค.58 เห็นชอบตั้งบอร์ด-ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลกองทุน สสส.ชุดใหม่ ตามที่ รมว.คลังเสนอ “วรากรณ์ สามโกเศศ” อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งประธาน “มนัส แจ่มเวหา” อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
  2015-10-27 15:28
 • “คตร.กำลังติดตามว่า สปสช. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการหรือไม่ แต่ถ้า สปสช.มีประเด็นใดขัดข้องจากการห้ามก็จะเสนอกลับมาที่ คตร.ให้พิจารณากลับมา เช่น กรณีจัดหายา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะหากไม่ดำเนินการและให้สถานบริการจัดหาเองก็จะยากลำบากและซื้อเป็นล็อตเล็กๆ ก็จะได้ราคาแพง คตร.ก็มีการพิจารณาอนุมัติให้ในการจัดหายาล็อตใหญ่ๆ และได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์แล้ว”
  2015-10-27 15:17
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : เมื่อ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ตัดสินใจ "ไขก๊อก" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในขณะที่กำลังถูกรุมตรวจสอบจากรอบด้าน สภาวะในองค์กร สสส.และคนที่อยู่รายล้อมต่างก็อยู่ในสถานะ "ระส่ำ" เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
  2015-10-20 16:45
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : "ไพบูลย์" นัดประชุมศูนย์ต้านทุจริตฯ สรุปข้อมูล สสส.ใช้งบผิดวัตถุประสงค์วันนี้ ก่อนให้ตัวแทนฯเข้าชี้แจง เพื่อสรุปผลส่งนายกฯ ยืนยันจะได้ข้อยุติโดยเร็ว ขณะที่ผู้ว่าฯ สตง.ระบุการตรวจสอบต้องดูที่กฎหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลัก พร้อมรับสอบกรณีให้เงินอุดหนุนสถาบันอิศรา ชี้ "คนอนุมัติ" ต้องรับผิดชอบ แม้จะลาออกไปแล้ว ส่อบอร์ดต้องร่วม รับผิดชอบยกคณะ
  2015-10-19 16:07
 • นสพ.มติชน : “ทพ.กฤษดา” แถลงด่วน ลาออกจากผู้จัดการ สสส. เปิดทางให้ตรวจสอบการใช้งบเต็มที่ มั่นใจถูกต้อง-ไม่มีทุจริต ยันไม่มีใครกดดันให้ไขก๊อก 'หมอปิยะสกล' ชี้โชว์สปิริต ด้านบอร์ด สสส.ตั้ง “ทพ.สุปรีดา” รอง ผจก.รักษาการแทน ‘บิ๊กต๊อก’ถกทีมสอบ 19 ต.ค.
  2015-10-17 12:57

Pages