ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • เว็บไซต์แนวหน้า : กลุ่มเภสัชกรเพื่อมวลชน กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ ค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ที่จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เหตุยังไม่มีการแก้ในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสากล ชี้กระทบต่อระบบยา ความปลอดภัยการใช้ยาของประชาชน และอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศ จี้ทบทวนใหม่ พร้อมแก้ไข ก่อนเสนอเข้า ครม.
  2016-02-23 15:24
 • เอฟทีเอ ว็อทช์ เตือน พล.อ.ประยุทธ์ อย่าหลงคารมสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น เข้าร่วม TPP ชี้ กกร.และสถาบันวิจัยบางแห่งปั่นตัวเลขเกินจริง ระบบสุขภาพของไทยอาจล่มสลาย การตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วม TPP ยืนยันประเทศไทยต้องใช้ข้อมูลความรู้และงานวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อน
  2016-02-12 18:37
 • สตง.ส่งหนังสือถึง สปสช.ระบุ ห้ามใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐของ อภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เหตุมีรากฐานมาจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้าน รก.เลขาธิการ สปสช.เผย ก่อนหน้านี้เคยถูกห้ามใช้งบกองทุนฯ มาช่วยเหลือผู้ให้ มติบอร์ด สปสช.จึงเปลี่ยนมาให้ใช้เงินภาครัฐของ อภ.ไปพลางก่อน ที่ประชุมหาทางอ่อนให้ใช้งบหน่วยงานอื่น เช่น สธ.เพื่อช่วยเหลือและทำให้ถูกระเบียบ ส่วนประชุมบอร์ดนัดหน้า เริ่มกระบวนการสรรหาเลขาธิการคนใหม่
  2016-02-10 21:22
 • มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 2 คณะกรรมการของ สปสช.ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ทั้งคณะกรรมการหลักฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และคณะกรรมการควบคุมฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คนมีผลตั้งแต่ 9 ก.พ.59 เป็นต้นไป
  2016-02-09 17:41
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ค้านใช้ ม.44 แก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ นักกฎหมายชี้ผลการตีความของกฤษฎีกาไม่ปิดประตูทำลายระบบ แนะจับมือฝ่ายบริหารหาทางออกร่วมกัน
  2016-02-08 10:57
 • , ,
  นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 พร้อมคู่สมรส เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
  2016-01-29 22:32
 • เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่าย 14 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ปฏิรูป รพ.สต.ยกฐานะ รพ.สต. 1 หมื่นแห่งมีมาตรฐาน กฎหมายรองรับ พร้อมหนุนงบพัฒนางาน และค่าตอบแทนบุคลากร 1 หมื่นล้านบาท ให้ ครม.ยกเลิกหนังสือ ก.พ.ที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระดับสูงขึ้น เหตุทำให้ ผอ.รพ.สต.ไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เรียกร้องแต่งตั้ง คกก.ติดตามปฏิรูป รพ.สต.ที่มาจากผู้แทน 14 องค์กรด้วย
  2016-01-29 16:36
 • อดีต สว.สมุทรสงคราม แจงร่วมเขียนไปรษณียบัตรถึงนายกฯ คืนความเป็นธรรม “หมอวินัย” เหตุผลตรวจสอบชี้ไม่มีความผิด เปิดทางให้คนดีรู้สึกมีที่ยืน พร้อมทวงถามคำพูดนายกฯ ไม่ควรกลัวตรวจสอบ หากสอบแล้วไม่ผิดให้กลับมาทำงานได้ ด้านตัวแทนภาคประชาชน จ.ขอนแก่น ขอนายกฯ คืนศักดิ์ศรี “หมอวินัย” ชี้เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชน
  2016-01-27 15:54
 • ไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยอัตราที่เร็วมาก สวนทางกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับที่ยังไปได้ช้า ขณะที่ข้อมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุปี 2557  พบ มีผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทั้งหมดมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน
  2016-01-22 10:22
 • มติ ครม.เห็นชอบแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านคุมโรคของประเทศปี 60-64 สำหรับใช้เป็นกรอบลงทุนและดำเนินงาน 5 ปี เพื่อการขับเคลื่อน มอบ กระทรวงการคลังและสำนักงบฯ พิจารณาจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการลงทุน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-01-14 11:09
 • เครือข่ายคนทำงานปฐมภูมิ สธ.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 29 ม.ค.นี้ จี้ ยกระดับ รพ.สต.กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ถูกกฎหมาย ค้านโครงสร้าง รพ.สต.ใหม่ ที่ผ่านมติ อ.ก.พ.สป.สธ.พร้อมเสนอโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องภาระงานที่แท้จริง
  2016-01-12 17:33
 • ภายหลัง คสช.มีคำสั่ง “ล้างบาง” บอร์ด สสส.ที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคประชาชน (เอ็นจีโอ) 7 ราย ชื่อของ นพ.พลเดช ถูกพูดถึงไม่น้อยไปกว่า นพ.ประเวศว่ากันตามตรง นพ.พลเดช คือ “มือประสาน 10 ทิศ” ของเครือข่ายตระกูล ส. ในระหว่างที่รัฐบาลทหารเรืองอำนาจ อาจพูดได้ว่า นพ.พลเดช คือผู้ที่ออกหน้าทำงานแทน นพ.ประเวศ
  2016-01-12 15:40

Pages