ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • สธ.เตรียมกระจายงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี 3 เรื่อง คือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการให้บริการผู้ป่วยใน แก้ไขสภาพคล่องของโรงพยาบาลทุกระดับ และกัน 1,000 ล้าน สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
  2017-04-11 23:50
 • รมว.สาธารณสุข เผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยและเข้าใจปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง อนุมัติงบกลางปี 2560 จำนวน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนในระยะยาวจะมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  2017-04-07 15:06
 • ครม.เห็นชอบให้ทุก รพ.รับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชม. เก็บเงินตามบัญชีค่าใช้จ่ายที่กำหนด หากมีสิทธิตาม กม.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ กม.ว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใช้สิทธินั้นก่อน หลังจากนั้นส่งต่อ รพ.ตามสิทธิที่ผู้ป่วยมีอยู่ เตรียมแถลง 31 มี.ค.นี้รับช่วงเทศกาลสงกรานต์
  2017-03-28 17:56
 • ป.ป.ท.ประกาศผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 59 จำนวน 277 หน่วยงาน สปสช.ได้คะแนนสูงมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ลำดับที่ 9 จากองค์การมหาชน 53 หน่วยงาน
  2017-03-25 22:07
 • ศาลจังหวัดนนทบุรีชี้คดีมีมูลฟ้อง มีคำสั่งรับฟ้องกรณี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช.เป็นโจทก์ฟ้อง พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ในความผิดฐานหมิ่นประมาท และแสดงข้อความอันเป็นเท็จนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก
  2017-03-16 14:24
 • นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สาขาศาลาไทย ตามนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการในทุกมิติสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างเข้าใจปัญหาและบริบทของพื้นที่ “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” ลดเวลารอคอยจาก 172 นาที เหลือเพียง 44 นาที และลดความแออัดในการรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ลงร้อยละ 60
  2017-03-13 16:04
 • นายกฯ ติดตามการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี แผนปฏิบัติการ 5 ปีรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตั้งเป้าหมายมีเมืองสมุนไพรใน 12 เขตสุขภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.2 แสนล้านบาท และมูลค่าการใช้สมุนไพรในสถานบริการ 3,000 ล้านบาท สร้างอภัยภูเบศร บิสสิเนส โมเดลเป็นต้นแบบการยกระดับธุรกิจสมุนไพรไทยสู่สากล
  2017-03-10 06:40
 • สปสช.ยืนยันงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เพิ่มขึ้นทุกปี จะไม่ได้ตามที่ขออยู่แล้ว
  2017-02-21 09:56
 • หลังจากโยนหินถามทางมาเป็นระยะๆ เรื่องการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในที่สุด ก็มีข่าวออกมาว่า “คลังลั่น เริ่มใช้ปีหน้า เปลี่ยนให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยันไม่กระทบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว” โดยเหตุผลสำคัญก็เพื่อจำกัดเพดานวงเงินก้อนนี้ไว้ที่ 6 หมื่นล้าน หลังจากพบว่าค่าใช้จ่ายรายการนี้บานปลายถึง 6.46 หมื่นล้านบาท เมื่อนับถึงเดือนสิงหาคม 2559 และคาดว่าถึงสิ้นปีจะทะลุถึง 6.8 หมื่นล้านบาท
  2017-02-18 22:56
 • เด็กเยาวชนยื่นข้อเสนอบิ๊กตู่ ขอของขวัญวันเด็กปกป้องจากพิษภัยสุรา พร้อมแสดงละครล้อเลียนแบบอย่างไม่ดีของผู้ใหญ่ ส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ 
  2017-01-15 09:25
 • “จอน อึ๊งภากรณ์” ชี้ ไทยก้าวข้ามธีมรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก” ไปแล้ว ระบุ ระบบ “บัตรทอง” ก้าวหน้า แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากการเมือง โดยเฉพาะรัฐบาล ย้ำเป้าหมายสูงสุดคือรวมกองทุนสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร-สร้างอำนาจการต่อรอง
  2016-12-16 12:59
 • สธ.เสนอนายกฯ พัฒนาระบบปฐมภูมิ มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสัดส่วนที่เหมาะสม ขอตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน ขอคืนตำแหน่งเมื่อเกษียณอายุ ขอตำแหน่งสูงขึ้นโดยไม่ต้องเอาตำแหน่งมายุบ และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ขอใช้ ม.44 แก้ อย.ขึ้นทะเบียนล่าช้า เพิ่มค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านเอกสารให้ขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น
  2016-12-02 22:19

Pages