ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • หลังจากโยนหินถามทางมาเป็นระยะๆ เรื่องการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในที่สุด ก็มีข่าวออกมาว่า “คลังลั่น เริ่มใช้ปีหน้า เปลี่ยนให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยันไม่กระทบสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว” โดยเหตุผลสำคัญก็เพื่อจำกัดเพดานวงเงินก้อนนี้ไว้ที่ 6 หมื่นล้าน หลังจากพบว่าค่าใช้จ่ายรายการนี้บานปลายถึง 6.46 หมื่นล้านบาท เมื่อนับถึงเดือนสิงหาคม 2559 และคาดว่าถึงสิ้นปีจะทะลุถึง 6.8 หมื่นล้านบาท
  2017-02-18 22:56
 • เด็กเยาวชนยื่นข้อเสนอบิ๊กตู่ ขอของขวัญวันเด็กปกป้องจากพิษภัยสุรา พร้อมแสดงละครล้อเลียนแบบอย่างไม่ดีของผู้ใหญ่ ส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ 
  2017-01-15 09:25
 • “จอน อึ๊งภากรณ์” ชี้ ไทยก้าวข้ามธีมรณรงค์ “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก” ไปแล้ว ระบุ ระบบ “บัตรทอง” ก้าวหน้า แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากการเมือง โดยเฉพาะรัฐบาล ย้ำเป้าหมายสูงสุดคือรวมกองทุนสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร-สร้างอำนาจการต่อรอง
  2016-12-16 12:59
 • สธ.เสนอนายกฯ พัฒนาระบบปฐมภูมิ มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสัดส่วนที่เหมาะสม ขอตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน ขอคืนตำแหน่งเมื่อเกษียณอายุ ขอตำแหน่งสูงขึ้นโดยไม่ต้องเอาตำแหน่งมายุบ และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ขอใช้ ม.44 แก้ อย.ขึ้นทะเบียนล่าช้า เพิ่มค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญอ่านเอกสารให้ขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น
  2016-12-02 22:19
 • ศาลปกครองนัดไต่สวน 8 ธ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะรับฟรือไม่รับฟ้องคดีสหภาพพยาบาลฯ ฟ้องขอให้ ก.พ. เยียวยา กรณีเปลี่ยนระบบ "ซี" เป็นระบบ "แท่ง" แล้วทำให้เงินเดือนแท่งวิชาการและแท่งทั่วไปเหลื่อมล้ำกัน ด้านสหภาพพยาบาลเพิ่มคำขอต่อศาลเกี่ยวกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ข้อ ให้มีส่วนร่วมกำหนดค่าตอบแทนตามค่างานและคืนสิทธินับอายุราชการพนักงานของรัฐ
  2016-12-01 09:03
 • สปสช.เผยใช้เงินกองทุนบัตรทองจ่ายช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายได้แล้ว หลังเคยถูกตีความว่าผิดวัตถุประสงค์ ห้ามใช้ แต่บอร์ด สปสช.และรัฐบาลเกรงจะกระทบขวัญกำลังใจ ออกคำสั่ง ม.44 ให้สามารถใช้ได้ ล่าสุด สธ.ออกประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 กรณี
  2016-11-28 15:15
 • พล.อ.ประยุทธ์ เผย ครม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร 5.4 ล้านคนที่ลงทะเบียนคนจนไว้ รายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี ได้ 3 พันบาท รายได้ไม่เกิน 1 แสน/ปี ได้ 1.5 พันบาท เริ่ม 1-30 ธ.ค.นี้ ชี้รัฐบาลไม่ได้แจกเงินคนจน แต่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2016-11-22 21:04
 • รัฐบาลตั้งเป้าภายในปี 2564 ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลง 50% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในคนลง 20% ลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลง 30% ด้านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจี้ถอดส่วนผสมยาต้านแบคทีเรียในยาอม-เครื่องสำอาง-แชมพู-สบู่ เหตุมีความเสี่ยงให้เกิดเชื้อดื้อยา
  2016-11-19 14:38
 • ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นฉบับเดียวกัน แก้ไขนิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บารากู่ บุหรี่ไฟฟ้า กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี
  2016-10-26 19:29
 • มติ ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ.เสนอ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการเงินเดือนตัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากมีข้าราชการพลเรือนสามัญ 45,380 คน ร้องเรียนความเป็นธรรมจากปัญหาเงินเดือนตัน
  2016-10-25 12:58
 • ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพประชาชน ให้มี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน 13 เขต ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อน พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินงานสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2016-10-06 18:27
 • “หมอปิยะสกล” แจ้งที่ประชุมบอร์ด สปสช. เผย ศอตช.ได้ทำหนังสือถึง “หมอวินัย” ยืนยันตามคำสั่งนายกฯ การพักงานหมอวินัยตามคำสั่ง ม.44 หมดไปแล้ว ชี้ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว ไม่ปรากฎพบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนบัตรทองแต่อย่างใด แม้หมดวาระแล้ว “หมอวินัย” ก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
  2016-10-04 16:42

Pages