วารุณี สิทธิรังสรรค์

 • สุดท้ายการดำเนินการตามนโยบายจ่ายเงินตามผลปฏิบัติงาน หรือ "พีฟอร์พี"(P4P : Pay for Performance) ก็ออกมาในรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นฝ่ายตั้งรับ ขณะที่กลุ่มหมอชนบทเป็นฝ่ายเดินเกมด้วยการเสนอแนวทางการจ่ายเงินที่อิงเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน เรียกว่า "พีคิวโอ" (PQO : Pay for Quality and Outcome) คือ จ่ายตามคุณภาพงานและ ผลลัพธ์ ไม่ใช่วัดที่กิจกรรมเหมือนพีฟอร์พี
  2013-06-24 09:33
 • ในที่สุด การประชุมเพื่อหารือข้อยุติจากปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ก่อนหน้านี้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด ทั้งการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนที่อิงผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี รวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบองค์การเภสัชกรรมจากปัญหาต่างๆ ก็เริ่มมีสัญญาณดีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลา 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา..
  2013-06-08 12:18
 • หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตามคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ชนบท สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไต
  2013-05-25 14:28
 • หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนคดีการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอล ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอร์ด อภ. ที่เข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) และมาตรา 157 กฎหมายอาญา ดูเหมือนบรรยากาศจะยิ่งร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ
  2013-05-07 11:58
 • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดฉากปัญหาใหม่อีกครั้ง กับการเตรียมตั้งคณะทำงานบริหารการจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในแวดวงสาธารณสุขว่า การกระจายงบขาลง ซึ่งจะเป็นงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดระบบจ่ายเงินไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศ (งบขาขึ้น คือ สปสช.ของบประมาณประจำปีกับ ครม.)
  2013-04-22 09:40
 • “ผมไม่เคยพูดว่าจะปลดผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผมแค่ต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น” นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำกับสื่อมวลชนเสมอ หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
  2013-04-07 14:08
 • กรณี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศว่าจะปฏิรูประบบการทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ด้วยการจัดตั้ง "คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ" (National Health Authority) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เป็นกรรมการ คล้ายกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลมีความพยายามจะยึดองค์กรตระกูล ส. มาดูแลเอง
  2013-03-23 10:13
 • "พายุ" อีกลูกในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ หลังจากเคลียร์ปัญหาเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพต่างๆ เป็นข้าราชการกว่า 30,000 คน ไปแล้ว คือ "นโยบายปรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย" ของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
  2013-03-20 15:08
 • "โรคอุดตันของหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหามากในระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อย่างโรงพยาบาลเล็กๆ เนื่องจากหากวินิจฉัยโรคไม่ทันการณ์ คนไข้มีสิทธิทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้.."
  2013-02-24 09:06
 • "คุณพ่อคะ...สมัยก่อนมีรถพยาบาลหรือป่าวคะ...""คุณแม่...ทำไมสมุนไพรรักษาโรคได้ครับ..." ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขของไทย เมื่อครั้งอดีตที่ น้อยคนนักจะทราบ นั่นเพราะว่าที่ผ่านมาการจะสืบหาข้อมูลเหล่านี้ยังคงกระจัดกระจาย  แต่จากนี้ไปทุกคำถามมีคำตอบ...
  2013-02-17 09:34
 • “บางกลุ่มเข้าใจว่าผมจะมาล้มระบบ ไม่เข้าใจว่าผมอยากทำระบบให้ยั่งยืน..." นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ย้ำถึงนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่บางฝ่ายมองว่าเป็นการแทรกแซงจากการเมือง...
  2013-01-24 11:45
 • จนแล้วจนรอด การเลือกรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีก 2 ตำแหน่ง ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป...
  2013-01-19 10:37

Pages