สุพรรณ ศรีธรรมมา

 • ผู้สูงวัยเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค ระบุปี 2563 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.3 กรมการแพทย์จับมือศิริราชพยาบาลอบรมบุคลากรทางการแพทย์จัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย แนะผู้สูงอายุเลือกบริโรคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นฝึกจิต สมาธิเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ หางานอดิเรกหรือกิจกรรมที่สมกับวัย เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเครียด ควันบุหรี่ ควันไฟ สารเคมี สุรา และสิ่งเสพติดต่างๆ
  2015-10-19 13:57
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยเนื้อกระดูกของคนเราบางลงทุกปีตามอายุที่เพิ่มขึ้น หากละเลยไม่ดูแลสุขภาพอาจทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุน ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงและที่สำคัญมักจะไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้หญิงที่ผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง และผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนมีความเสี่ยงเกิดโรคสูง แนะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและออกกำลังกายสม่ำเสมอจะสามารถป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวได้
  2015-10-17 13:29
 • นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดนิทรรศการเนื่องในวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้ายโลก (World hospice and palliative care day 2015) ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ร่วมปล่อยลูกโป่งรำลึกถึงญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558
  2015-10-12 19:54
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายที่บ้าน ตามมติสมัชชาอนามัยโลก
  2015-10-11 13:32
 • , , , ,
  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ปล่อยหน่วยสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดโรคตาต้อกระจกสู่ภูมิภาค (Mobile Cataract Equipment) ในโครงการ“สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อลดปัญหาการตาบอดจากต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์ ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  2015-09-22 19:44
 • ตาต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทย หมอปิยะสกล เผยที่ผ่านมามีขีดจำกัด ห้องผ่าตัดใน รพศ./รพท.มีจำกัด ผ่าต้อกระจกชนิดบอดได้ปีละประมาณ 5 หมื่นคน ยังมีผู้ป่วยตกค้างรอผ่าตัด 7 หมื่น และมีรายใหม่ปีละ 6 หมื่นคน ทั้งยังมีผู้ป่วยสายตาเลือนรางจากต้อกระจกรอรักษาอีก 1.2 แสนคน ปีนี้ปรับบริการ กรมการแพทย์จัดหน่วนสนับสนุนผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ไฮเทค ออกไปช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน เริ่มเขตสุขภาพที่ 10 ใช้เวลาผ่าตัดคนละ 30 นาที  
  2015-09-21 16:15
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผย คนอายุ 85 ปีขึ้นไป เสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงถึง 50% โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส และหมั่นฝึกสมองจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคได้ 
  2015-09-20 12:33
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถิติสถาบันโรคผิวหนังพบผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาด้วยโรคสะเก็ดเงินมากเป็นอันดับ 1 ผู้ป่วยมักมีผื่นหนาตามร่างกายและบางรายอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคตับอักเสบ HIV ร่วมด้วย แนะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
  2015-09-20 12:27
 • สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์จัดประชุมแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน อาทิ แพทย์ฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญโรคด่างขาว โรคผื่นแพ้สัมผัส และการรักษาฝ้า พร้อมโชว์ 3 เทคนิคการรักษาผู้ป่วยผิวหนังที่แตกต่างเฉพาะรายตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง และเหมาะสม พร้อมพัฒนางานวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2015-09-10 17:50
 • หมอปิยะสกล แจงจะเสนอชื่อว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ให้ ครม.พิจารณาแต่งตั้ง 8 ก.ย.นี้ ขณะที่รายชื่อตามกระแสมี 2 อธิบดี 1 รองปลัด หมอโสภณ หมอสุพรรณ ส่วนรองปลัดก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของ นพ.อำนวย บางกระแสคาดการณ์อาจเป็น นพ.วชิระ
  2015-09-07 14:59
 • เปิดประวัติ 3 ผู้ท้าชิงตำแหน่ง ปลัด สธ.คนใหม่ นพ.โสภณ นพ.สุพรรณ และ นพ.อำนวย หลังจากลุ้นกันมาหลายสัปดาห์แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาตำแหน่งนี้ใน ครม.ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการพิจารณาตำแหน่งนี้ใน ครม. 8 ก.ย.นี้ หลังจากที่ปล่อยให้กระทรวงอื่นๆ นำหน้าไปแล้ว
  2015-09-06 10:48
 • เว็บไซต์มติชน : ‘หมอปิยะสกล’ ระบุคัดเลือกปลัด สธ.ใช้หลักธรรมะจัดสรร ส่วนเกณฑ์การพิจารณามีหลายเรื่องและต้องดูภาพรวมประกอบ คาดเสนอเข้า ครม. 8 ก.ย.นี้ แคนดิเดตยังมี 2 ราย หมอโสภณ และ หมอสุพรรณ
  2015-08-31 16:31

Pages