อำนวย กาจีนะ

 • นอนป่วยถึงเตียง และรพ.ขอนแก่น รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานพัฒนาบริการทางด่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เผยในรอบ 8 ปีหน่วยงานของสธ.สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง 7 รางวัล
  2015-07-06 16:39
 • “หมอประดิษฐ์ ประธาน สพศท.” เชื่อ ชมรมแพทย์ชนบทออกโรงแฉทุจริต เปลี่ยนรักษาการ ปลัด สธ. เป็นการเมือง หวังสกัด “หมอณรงค์” กลับนั่งปลัด สธ. ชี้ปัญหาขัดแย้งในระบบสาธารณสุข เหตุใช้ศิลปะการเมืองมากกว่าความเชี่ยวชาญวิชาชีพแก้ปัญหา พร้อมแนะทางออกผู้บริหาร สธ. และตระกูล ส.ต้องนำการเมืองออกจากระบบก่อน ชี้สาธารณสุขเป็นเรื่องสุขสาธารณะ ต้องมองทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงต้องละความเป็นพรรคพวกออกไป แต่ตอนนี้ระบบยังเป็นพวกเรากับไม่ใช่พวกเราอยู่ ทำให้สุขเกิดไม่ได้
  2015-07-02 12:45
 • “นพ.รัชตะ” ลงนามในคำสั่ง สธ.เปลี่ยน รักษาการปลัดคนใหม่ จาก “นพ.สุรเชษฐ์” เป็น “นพ.อำนวย” ตั้งแต่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป ด้าน นพ.สุรเชษฐ์ให้เหตุผลกับคนใกล้ชิดว่าเป็นเพราะมีปัญหาทางสุขภาพ แต่มีรายงานว่า เป็นเพราะ “นพ.รัชตะ” ต้องการสกัดข่าวที่ นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งย้าย “นพ.ณรงค์” กลับมาทำหน้าที่ปลัด สธ.ซึ่ง “นพ.อำนวย” เป็นรองปลัดที่เคยจะถูกย้ายเป็น ผู้ตรวจราชการ เมื่อครั้งโยกย้ายข้าราชการปี 57 แต่ถูกนายกฯระงับไว้
  2015-07-01 11:50
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับวันไข้เลือดออกอาเซียนจะตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่ง 10 ประเทศในอาเซียนจะร่วมรณรงค์ไปพร้อมกันโดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพใหญ่ ในปีนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเชิญตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนนวัตกรรมหาทางสู้กับโรคไข้เลือดออก ให้สำเร็จด้วยคำขวัญ Family Ownership Fighting DENGUE “ทุกครอบครัวร่วมใจ หยุดยั้งภัยไข้เลือดออก”
  2015-06-15 19:05
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : กรรมการแก้ปัญหา รพ.เอกชนแพงเคาะ 4 ข้อเสนอให้ รมว.สธ.เน้นออกฉลากราคา ห้ามรพ.บวกค่ายาเพิ่ม ให้ อย.สำรวจราคาขายปลีกของยา พร้อมนำเสนอผ่านเว็บไวต์ของ อย.ให้ประชาชนทราบ และให้แพทย์ออกใบสั่งยาให้ประชาชนหาซื้อยาเองได้ เครือข่ายผู้เสียหายฯงงไม่แตะค่าบริการ
  2015-06-02 21:03
 • สธ. จัดระบบรองรับมติ ครม. ให้คนไทยที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่ม 208,631 คน ได้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี เปิดเว็บไซต์ http://state.cfo.in.th ตรวจสอบสิทธิการรักษา ย้ำ รพ.ทุกแห่งหากพบผู้ป่วยยังไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ทันที พร้อมเร่งสำรวจคนไทยไร้สถานะที่ยังตกหล่นเพื่อเข้าระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป
  2015-05-15 15:27
 • รมว.สธ.สรุปผลประชุมแก้ไขค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง ใช้ 3 แนวทางให้แล้วเสร็จในระยะเร่งด่วน 1 เดือนโดยตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ให้ดำเนินการ 3 เรื่องคือรวบรวมข้อมูลค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ขึ้นเวปไซต์กลางของกระทรวงสาธารณสุข เปิดสายด่วนรับเรื่องจากประชาชน และเข้มกฎหมายการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรักษาชีวิตประชาชน โดยทำคู่ขนานกันไปกับการแก้ไขเรื่องราคายา ค่าหัตถการ ให้มีราคาเหมาะสม
  2015-05-15 15:10
 • ‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.พร้อมให้บริการคนไร้รัฐที่ครม.เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลอีก 2 แสนราย คาดให้บริการได้ใน 1 เดือนหลังได้รับงบประมาณ ยันคำนึงถึงสุขภาพของกลุ่มคนไร้รัฐเช่นเดียวกับคนที่มีสัญชาติไทย และพยายามพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไปอีก ทั้งข้อเสนอขึ้นทะเบียนข้ามเขตก็อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ยังมีปัญหากลุ่มเป้าหมายบางส่วนติดขัดกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น เรื่องการเดินทางข้ามเขต จึงต้องยึดตามหลักเกณฑ์ที่มีในขณะนี้ไปก่อน
  2015-04-30 10:34
 • ‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.จับมือ สปสช.แก้ไขปัญหา รพ.สังกัด สป.สธ.ขาดสภาพคล่อง แจงขณะนี้ สปสช.โอนงบเหมาจ่ายให้ รพ.ครบทุกเขตสุขภาพแล้วกว่า 39,700 ล้านบาท ค่าตอบแทน 3,000 ล้านบาท และอีก 464 ล้านบาท ใน รพ.เสี่ยงภัยทุรกันดารแล้ว ส่วน คณะอนุ กก.การเงินการคลังได้อนุมัติปรับเกลี่ยเงินในระบบของ รพ.สังกัด สป.สธ. 599 ล้านบาทไปยังเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 12 แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ รพ.ชายแดน และภาคใต้มีการจัดสรรพยาบาลเพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง เหตุอยู่ในพื้นที่ไม่สงบ 
  2015-04-26 10:39
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ‘นพ.อำนวย’ เผยระหว่างรอ ครม.ชุดใหญ่อนุมัติเพิ่มคนไร้สถานะและสิทธิกว่า 2 แสนคนในกองทุนคืนสิทธิฯ หลังจาก ครม.เศรษฐกิจอนุมัติแล้ว สธ.ได้ให้ รพ.ในพื้นที่สำรวจจำนวนคนไร้สถานะที่จะได้รับสิทธินี้ว่าตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของมหาดไทยหรือไม่ และจะทำงานเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบสิทธิที่มี ส่วนปี 58 สธ.ของบกลางปีในการดูแลครึ่งปีหลัง 472 ล้านบาท และปี 59 จะของบตามปกติ
  2015-04-18 09:22
 • สธ.เตรียมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนใน รพ.สังกัด สธ.ใน 2 กิจการ ทั้งการบริหารจัดการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในโรงพยาบาลในสังกัด 27 แห่ง คาดสิ้นปี 2558 สามารถสรุปผลได้
  2015-04-17 20:22
 • ในวันอนามัยโลกปี 2558 องค์การอนามัยโลก รณรงค์ให้ทุกประเทศเร่งสร้างความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหาร แต่ละปีประชาชนโลกเสียชีวิตจากอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคเฉลี่ยนาทีละ4 คน
  2015-04-08 16:03

Pages