Taxonomy term
 • Wednesday, September 04, 2019
  22:54
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่น ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 25 รางวัล พร้อมประชุมเครือข่ายฯ เตรียมรับมือกับข่าวปลอม
  2019-09-04, 22:54
 • Tuesday, July 30, 2019
  11:41
  ขึ้นทะเบียน “องค์กรของผู้บริโภค” ทั่วประเทศไม่คืบ เหตุผู้ว่าฯ ไม่ให้ความสำคัญ ขาดการสั่งการ มอบหน้าที่ ทำเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเรื่อง หวั่นดึงจัดตั้ง “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ล่าช้า จี้ “สำนักปลัดสำนักนายกฯ” เร่งแจ้งทุกจังหวัด และจัดทำหลักเกณฑ์รับรองเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมขอเปิดรายชื่อ องค์กรผู้บริโภคที่ขอขึ้นทะเบียน เพิ่มกลไกมีภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ สกัดผู้ประกอบการแอบอ้างร่วมจัดตั้ง
  2019-07-30, 11:41
 • Sunday, July 28, 2019
  10:15
  “299 องค์กรของผู้บริโภค” ร่วมยื่นจัดตั้ง “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ครั้งแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค หลัง พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคมีผลบังคับใช้ พร้อมหนุนการทำงานองค์กรของผู้บริโภคให้เข้มแข็งเข้มแข็ง พร้อมวอนอย่าเตะถ่วง เร่งให้ประกาศรับรองโดยเร็ว ชี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  2019-07-28, 10:15
 • Sunday, April 21, 2019
  09:55
  7 เมษายน 2562 เวลา 00.57 น.นับเป็นอีกวันที่วงการสาธารณสุขของไทยต้องสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าไปอีกหนึ่งคน บุคคลผู้นั้นคือ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี สำหรับแวดวงเอ็นจีโอที่ทำงานด้านผู้บริโภค ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเข้าถึงยา คงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักอาจารย์สำลีหรือย่านุ่น
  2019-04-21, 09:55
 • Friday, December 02, 2016
  22:43
  อย.ประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามใน MOU พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-12-02, 22:43
 • Saturday, November 19, 2016
  23:04
  ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภครอบตัวเรานับวันจะมีมากขึ้น ในขณะที่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค มีทรัพยากรทั้งด้านเวลา กำลังคน และงบประมาณจำกัด องค์กรจึงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกัน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาใดก่อนหลังจึงมีความจำเป็น และควรคัดเลือกปัญหาบนข้อมูลวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
  2016-11-19, 23:04
 • Tuesday, August 23, 2016
  18:19
  สธ.จับมือ กสทช. ไอซีทีและ บก.ปคบ.แก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย ใช้มาตรการลงโทษสถานหนัก เผยตรวจสอบสื่อแล้วกว่า 20,000 รายการ สั่งปิดช่องรายการ เว็บไซต์ และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 รายการ ประชาชนมีส่วนช่วย พบเห็นแจ้งสายด่วน
  2016-08-23, 18:19
 • Thursday, August 11, 2016
  20:22
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในรอบ 6 เดือน ก้าวหน้า รับรองมาตรฐานระบบบริการ รพ.สังกัด สธ. 613 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาบริการสุขศาลาพระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 17 แห่งและสร้างตำบลจัดการสุขภาพ กว่า 7,000 ตำบล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มั่นใจเป็นความหวังสลายปัญหาสุขภาพสำเร็จ    
  2016-08-11, 20:22
 • Friday, July 29, 2016
  14:42
  กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน มั่นใจประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อสงสัย โทรสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข 02-193-7999
  2016-07-29, 14:42
 • Tuesday, December 22, 2015
  10:05
  ปาฐกถาพิเศษ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ในงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 สานพลังปัญญาภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ระบุว่า “การสานพลังปัญญาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีอำนาจตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ ย่อมนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคมไทยอย่างยั่งยืน และหวังว่ารัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะทำให้มี พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเร็ววันนี้”
  2015-12-22, 10:05

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
4 ชั่วโมง 48 นาที ago
StevAgepay
19 ชั่วโมง 51 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
4 ชั่วโมง 48 นาที ago
StevAgepay
19 ชั่วโมง 51 นาที ago
กลับด้านบน