พีฟอร์พี

 • แปรความขัดแย้งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานและคุณภาพงาน หรือพี4พี มาหารือบนโต๊ะ ระหว่าง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โดยมี สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขา ธิการนายกรัฐมนตรี เป็นโต้โผ จัดเวทีโต๊ะกลม 3 ฝ่าย หาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข
  2013-06-08 12:26
 • ในที่สุด การประชุมเพื่อหารือข้อยุติจากปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ก่อนหน้านี้ถูกคัดค้านมาโดยตลอด ทั้งการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนที่อิงผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี รวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบองค์การเภสัชกรรมจากปัญหาต่างๆ ก็เริ่มมีสัญญาณดีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงเวลา 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา..
  2013-06-08 12:18
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน (พีฟอร์พี) ฉบับใหม่เพื่อประกาศใช้ก่อนวันที่ 1 ต.ค.56 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ โดยมีสัดส่วนแพทย์ชนบทมากหน่อย คาดว่า น่าจะสามารถตั้งคณะทำงานได้ในสัปดาห์หน้าแต่ไม่เห็นด้วยถ้าจะเอาคนนอกเข้ามาเป็นคณะทำงาน โดยในช่วง 2 เดือนต่อจากนี้ก็ต้องหาข้อสรุป กรณีการจ่ายค่าตอบแทนพีฟอร์พีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติกลาง แต่ ในเดือนแรกต้องออกมาตรการชดเชยก่อน
  2013-06-08 12:09
 • เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน (พีฟอร์พี) ฉบับใหม่เพื่อประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค.
  2013-06-08 12:06
 • กระทรวงสาธารณสุข หรือ 'กระทรวงหมอ" ที่ผ่านมาก็มีเรื่องมีประเด็นเป็นชนวนให้ 'วุ่น ๆ" อยู่เป็นระยะ ซึ่งช่วงนี้ที่เป็นประเด็นเป็นชนวนวุ่นมากที่สุดเห็นจะได้แก่นโยบายใหม่ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานและคุณภาพงานหรือ "พีฟอร์พี" ที่ถึงขั้นบานปลายเป็นการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการ
  2013-06-08 12:03
 • ในที่สุดศึกในกระทรวงสาธารณสุขก็จบลงด้วยวิธีการถอย-ถอยของทั้งสองฝ่าย หนึ่ง คือ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข(สธ.) ยอมปล่อยให้ใช้ค่าตอบแทนตามภาระงาน(P4P) ตามความสมัครใจ และสอง คือ แพทย์ชนบทยอมปล่อยให้ นพ.ประดิษฐบริหารงานต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะตั้งหมัดไล่นพ.ประดิษฐ เพียงอย่างเดียว และอยู่ในเงื่อนไขของภาคประชาชนทุกข้อว่า จะต้องปลด นพ.ประดิษฐ แต่ในเมื่อนพ.ประดิษฐ ตัดสินใจถอย ในที่สุดทุกคนก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะยกเลิกข้อเสนอนี้ด้วย
  2013-06-07 09:19
 • 'ปุ้ม'นั่งหัวโต๊ะถกพีฟอร์พีลงตัว ชง'ปู-ครม.'รับทราบเกณฑ์เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบย้อนหลัง 1 เม.ย. มติร่วม 3 ฝ่าย ตั้งคณะทำงาน
  2013-06-07 09:15
 • "ประดิษฐ"ยอมปลดล็อค!ไม่บังคับโรงพยาบาลชุมชนใช้ P4P พร้อมตั้งกรรมการร่วมแพทย์ชนบทพิจารณาเกณฑ์ใหม่
  2013-06-06 20:23
 • ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ อสม.นครบาล ได้เดินทางมาให้กำลังใจนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนเดินหน้านโยบายด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาล ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556
  2013-06-06 12:38
 • อสม.นครบาล 1,000 คน หนุนสธ.เดินหน้าพีฟอร์พี เพราะประชาชนได้รับประโยชน์ หมอประดิษฐยืนยัน รัฐบาลไม่มีนโยบายแปรรูปองค์การเภสัชกรรม และไม่มีนโยบายร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพ ไม่เคยแทรกแซงสปสช. เป็นการจัดการภายในของเลขาธิการสปสช.เอง
  2013-06-06 12:17
 • ชมรมแพทย์ชนบท แถลง 6 เหตุผลที่ขอให้นายกรัฐมนตรีปลดนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ จากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง" สำหรับการเจราวันนี้ (ุ6 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-06 10:58
 • เมื่อวันที่  5 มิ.ย.  ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา น.พ.กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ออกมาแสดงพลังสนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือ"P4P "(Pay for Performance) ตามประกาศฉบับที่ 8 และ 9 ของ น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา
  2013-06-06 10:46

Pages