รพ.สต.

 • ปลัด สธ.ทำหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัดควบคุมกำกับให้ รพ.ทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณ Fixed Cost หรือต้นทุนคงที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ รพ.สต. แบ่งเป็น 3 ระดับ S, M, L ตามจำนวนประชากร เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.เป็นต้นมา
  2016-08-05 22:19
 • เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดงานเสวนารวมพลคนสาธารณสุขชายแดนใต้ครั้งที่ 2 พร้อมรับ 8 ข้อเรียกร้องจาก ชมรม ผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้ ขอให้นายกรัฐมนตรี แก้ไขการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2016-07-23 12:17
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.แถลงการณ์เลื่อนชุมนุม สธ. 26 ก.ค.ไปเป็นหลัง 7 ส.ค. หวั่นถูกโยงการเมือง ทั้งจากการลงประชามติ และสถานการณ์ต่าๆ ใน สธ. พร้อมระบุที่ผ่านมาเห็นความจริงใจปลัด สธ.เดินหน้าแก้ไขได้หลายเรื่อง เผยขอขอบพระคุณในความจริง แต่ยังมีอีก 12 ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป
  2016-07-18 10:11
 • “หมอโสภณ” VDO Conference กับ ผอ.รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด กำชับนโยบายเร่งด่วนพร้อมให้ข้อมูลความก้าวหน้า เรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง ค่าตอบแทนเหมาจ่าย กรอบโครงสร้างของ รพ.สต.จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ส่งเสริม, รักษา, สนับสนุน งบดำเนินการขั้นต่ำของ รพ.สต. สธ.ได้ดำเนินการแล้วเหลือความก้าวหน้าตำแหน่งชำนาญการพิเศษที่ต้องพิจารณาในภาพรวมของทุกวิชาชีพ พร้อมจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนี้ 
  2016-07-16 12:48
 • รวมพลคนสา’สุขชายแดนใต้ ค้านข้อเสนอยกเลิกค่าตอบแทนฉบับ 10 แนะ สธ.ควรลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนฉบับ 10 เพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ทุกวิชาชีพสาธารณสุขชายแดนใต้ในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน พร้อมข้อเสนอแก้ปัญหาการบริหารบุคคลชายแดนใต้ ข้าราชการที่เงินเดือนตัน ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัดการจัดสรรให้ ผอ.รพ.สต.ทั้งหมื่นแห่งขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษภายในปี 2562
  2016-06-25 17:45
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.แจงไม่ใช่แค่ รพศ./รพท.เท่านั้นที่ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทน รพ.สต.ก็มีปัญหาถูก รพ.ทุกระดับค้างจ่ายงบค่าตอบแทนและงบอื่นๆ ให้ รพ.สต.ด้วย สุดท้ายงบส่วนนี้ก็ถูกรวมไปเป็นเงินบำรุง รพ. ชี้ งบค่าตอบแทน รพ.สต.ได้รับจัดสรรจาก รพ.ใหญ่ไม่ครบ 12 เดือน เฉลี่ย 5-6 เดือนเท่านั้น แถมการคิดค่าตอบแทนของสหวิชาชีพที่เป็นแรงงานฐานล่างก็ไม่เป็นธรรม มีการคูณแต้มต่อชิ้นงานน้อยมาก
  2016-06-04 13:21
 • กลุ่ม จพ.สธ.ร้องขอ “สิทธิ์เกื้อกูล” เผย รองปลัด สธ.แจ้งความคืบหน้าแก้ปัญหา รอสำนักการพยาบาล เปรียบเทียบคุณลักษณะพยาบาลเทคนิครับสิทธิเกื้อกูล แจงเหตุล่าช้าเพราะ จพ.สธ.เป็นตำแหน่งไม่เคยรับสิทธิ์เกื้อกูลมาก่อน พร้อมขอช่วยส่งข้อมูลเพิมเติมเพื่อพิจารณาใน 2 สัปดาห์
  2016-06-01 16:19
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เผยความคืบหน้าข้อเรียกร้องโอนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนต้นทุนคงที่หรือ Fixed Cost ส่งตรง รพ.สต. ล่าสุด สธ.ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำต้นทุนคงที่ (fixed cost) ในการบริการของ รพ.สต.แล้ว มี นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ หัวหน้าผู้ตรวจฯ เป็นประธาน ตั้งเป้าแล้วเสร็จทันใช้ปีงบ 60 นี้
  2016-05-29 08:51
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. ระบุ สธ.มีคำสั่งมอบให้ ผอ.รพ.สต. เป็นผู้บังคับบัญชา ระหว่างรอแก้กฎหมายกำหนดหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของ สป.สธ.ทั้ง รพช. รพศ.-รพท.ให้เป็นหน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มบทบาทหน้าที่ ส่งผลต่อการบริหาร รพ.สต.คล่องตัวเพิ่มขึ้น ระหว่างรอปรับปรุง กม.กำหนดให้ รพ.สต.เป็นส่วนราชการถูกต้องในสังกัด สธ.
  2016-05-29 08:20
 • ชมรม ผอ.รพ.สต. เร่ง ก.พ.-สป.สธ.ทบทวนแก้ปัญหาปรับ ผอ.รพ.สต.สู่ นวก.สธ.ชำนาญการ หลัง ก.พ.ชะงักไม่ปรับโอนตำแหน่งเพิ่ม แต่กำหนดต้องสอบแข่งขันแทน ทำ ผอ.รพ.สต. 1.8 พันคน ได้รับผลกระทบ วิชาชีพไม่ก้าวหน้า ซ้ำถอยหลัง แถมสร้างความเหลื่อมล้ำในระบบ
  2016-05-23 13:43
 • ชวส./เครือข่ายนักสาธารณสุข หนุนร่างค่าตอบแทนฉบับชมรมแพทย์ชนบท ชี้แม้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนแพทย์ แต่ลดความเหลื่อมล้ำลงได้ ช่วยลดความต่างแพทย์จากเดิม 100 เท่า เหลือเพียง 40-50 เท่า พร้อมรอลุ้น คกก.พิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ.ชุดใหญ่เคาะ 18 พ.ค. นี้ ก่อนเสนอสำนักงบประมาณ ประกาศใช้ปี 60 
  2016-05-14 16:53
 • ชมรม นวก.สธ.และชมรม ผอ.รพ.สต.ยื่น 3 ข้อเสนอในที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน สป.สธ. 11 พ.ค.นี้ 1.ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในเรื่องกันดารและช่วงอายุการทำงานในทุกวิชาชีพ 2.ขอขยับค่าตอบแทน รพ.สต. และวิชาชีพอื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนน้อย เพิ่มฐานล่างจากเดิมเป็น 2 เท่า 3.ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ รพ.สต.กันดารขาดแคลนบุคลากร และประชากรน้อย ควรจัดสรรค่าตอบแทนลง รพ.สต. 100%
  2016-05-10 17:49

Pages